Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 3/2009 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2009, číslo 1-2, ze dne 26. 1. 2009

3

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: 11/8 965/2009-111

ze dne 12. 1. 2009

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2009

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola)  vykazuje.

Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele

Číslo řádku

Kontrolní vazby

text

r

Specifické ukazatele – příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *) 7110
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7120 = ř. (7121 + 7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu
ř. 7131 až 7136
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7131
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem
7132
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7133
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem
7134
příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135
ostatí nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem
7136
ř. (7110 + 7120 +
7130) sl. 71, 72, 73
=
(součtu položek
třídy 1 až 4
části I.) sl. 1, 2, 3
Specifické ukazatele – výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
7201
7202
7299
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342
v tom: Policie ČR 7343
Hasičský záchranný sbor ČR 7344
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7347
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů
7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální výdaje celkem 7352
účelové výdaje celkem 7353
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 7354
Národní program výzkumu 7361
Programy v působnosti poskytovatelů 7362
Veřejné zakázky 7363
Specifický výzkum na vysokých školách 7364
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392
Program protidrogové politiky 7393
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411
kryté příjmem z rozpočtu EU 7412
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
– programovací období 2004 až 2006
7420 = ř. (7421 až 7424)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova – ze státního rozpočtu 7421
Horizontální plán rozvoje venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU 7422
přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7423
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7424
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem 
7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431
kryté příjmem z rozpočtu EU 7432
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
– programovací období 2007 až 2013
7440 = součtu
ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7441
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7442
podpora venkova – ze státního rozpočtu 7443
podpora venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU 7444
Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu 7445
Společná organizace trhu – kryté příjmem z rozpočtu EU 7446
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány
z prostředků finančních mechanismů  
7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 7452
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 7510
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 9) 7650
z toho:
Platy zaměstnanců ve státní správě 9)
7651

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

Postupy účtování podle IFRS, IFRS Policies and Procedures

Postupy účtování podle IFRS, IFRS Policies and Procedures

Robert Mládek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Jak již z názvu vyplývá, zabývají se IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) primárně výstupem. Lidem zvyklým na účetní systém, který začíná vzorovou účtovou osnovou, pokračuje postupy účtování a končí finančními výkazy (jejichž vzhled a obsah přesně vymezuje), se systém ...

Cena: 540 KčKOUPIT

Praktikum práva Evropské unie

Praktikum práva Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1110 - Vzorový účtový rozvrh 2016, Rozvaha a výsledovka 2016

ÚZ č. 1110 - Vzorový účtový rozvrh 2016, Rozvaha a výsledovka 2016

Sagit, a. s.

Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2016. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro ...

Cena: 49 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.