Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 3/2009 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2009, číslo 1-2, ze dne 26. 1. 2009

3

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: 11/8 965/2009-111

ze dne 12. 1. 2009

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2009

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola)  vykazuje.

Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele

Číslo řádku

Kontrolní vazby

text

r

Specifické ukazatele – příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *) 7110
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7120 = ř. (7121 + 7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu
ř. 7131 až 7136
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7131
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem
7132
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7133
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem
7134
příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135
ostatí nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem
7136
ř. (7110 + 7120 +
7130) sl. 71, 72, 73
=
(součtu položek
třídy 1 až 4
části I.) sl. 1, 2, 3
Specifické ukazatele – výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
7201
7202
7299
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342
v tom: Policie ČR 7343
Hasičský záchranný sbor ČR 7344
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7347
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů
7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální výdaje celkem 7352
účelové výdaje celkem 7353
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 7354
Národní program výzkumu 7361
Programy v působnosti poskytovatelů 7362
Veřejné zakázky 7363
Specifický výzkum na vysokých školách 7364
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392
Program protidrogové politiky 7393
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411
kryté příjmem z rozpočtu EU 7412
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
– programovací období 2004 až 2006
7420 = ř. (7421 až 7424)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova – ze státního rozpočtu 7421
Horizontální plán rozvoje venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU 7422
přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7423
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7424
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem 
7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431
kryté příjmem z rozpočtu EU 7432
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
– programovací období 2007 až 2013
7440 = součtu
ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7441
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7442
podpora venkova – ze státního rozpočtu 7443
podpora venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU 7444
Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu 7445
Společná organizace trhu – kryté příjmem z rozpočtu EU 7446
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány
z prostředků finančních mechanismů  
7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 7452
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 7510
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 9) 7650
z toho:
Platy zaměstnanců ve státní správě 9)
7651

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Michal Šindelář - GRADA Publishing, a. s.

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této publikace je ukázat na právní, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal - Wolters Kluwer, a. s.

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.