Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 3/2009 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2009, číslo 1-2, ze dne 26. 1. 2009

3

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: 11/8 965/2009-111

ze dne 12. 1. 2009

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2009

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola)  vykazuje.

Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele

Číslo řádku

Kontrolní vazby

text

r

Specifické ukazatele – příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *) 7110
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7120 = ř. (7121 + 7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu
ř. 7131 až 7136
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7131
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem
7132
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7133
příjmy z rozpočtu Evropské unie – SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem
7134
příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135
ostatí nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem
7136
ř. (7110 + 7120 +
7130) sl. 71, 72, 73
=
(součtu položek
třídy 1 až 4
části I.) sl. 1, 2, 3
Specifické ukazatele – výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
7201
7202
7299
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342
v tom: Policie ČR 7343
Hasičský záchranný sbor ČR 7344
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7347
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů
7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální výdaje celkem 7352
účelové výdaje celkem 7353
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 7354
Národní program výzkumu 7361
Programy v působnosti poskytovatelů 7362
Veřejné zakázky 7363
Specifický výzkum na vysokých školách 7364
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392
Program protidrogové politiky 7393
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
– programovací období 2004 až 2006 celkem
7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411
kryté příjmem z rozpočtu EU 7412
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
– programovací období 2004 až 2006
7420 = ř. (7421 až 7424)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova – ze státního rozpočtu 7421
Horizontální plán rozvoje venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU 7422
přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7423
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7424
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
– programovací období 2007 až 2013 celkem 
7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431
kryté příjmem z rozpočtu EU 7432
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
– programovací období 2007 až 2013
7440 = součtu
ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7441
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7442
podpora venkova – ze státního rozpočtu 7443
podpora venkova – kryté příjmem z rozpočtu EU 7444
Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu 7445
Společná organizace trhu – kryté příjmem z rozpočtu EU 7446
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány
z prostředků finančních mechanismů  
7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 7452
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 7510
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 9) 7650
z toho:
Platy zaměstnanců ve státní správě 9)
7651

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Kristina Kedroňová, JUDr. Ilona Štrosová, LL.M., Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.