Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 7/2008 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2008, číslo 2, ze dne 31. 3. 2008

7

SDĚLENÍ

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - oprava

Čj. 11/10 083/2008-111

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204


ze dne 14. ledna 2008

Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2008

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních  složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele Číslo řádku Kontrolní vazby
text r  
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *) 7110  
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
7120 = ř. (7121 +7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121  
  pojistné na nemocenské pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
7122  
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu ř. 7131 až 7136
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
7131  
  příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
7132  
  příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
7133  
  příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
7134  
  příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů 7135  
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem
7136  
    ř. (7110+7120+7130)
sl. 71, 72, 73
=
(součtu položek třídy 1 až 4
části I.) sl. 1, 2, 3
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
  7201  
  7202  
   
  7299  
Průřezové ukazatele (podle přílohy č.  4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310  
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330  
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342  
z toho: Policie ČR 7343  
  Hasičský záchranný sbor ČR 7344  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7347  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349  
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů
7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
  v tom: institucionální výdaje celkem 7352  
    účelové výdaje celkem 7353  
  kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 7354  
Národní program výzkumu 7361  
Programy v působnosti poskytovatelů 7362  
Veřejné zakázky 7363  
Specifický výzkum na vysokých školách 7364  
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365  
Výdaje na mezinárodní konference 7370  
Mezinárodní konference 11. Zasedání
národních kontaktních pracovišť RILOWE
7377  
Konference o boji proti teroristickým útokům
a trestným činům páchaným s použitím výbušnin
7378  
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně
7390  
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391  
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392  
Program protidrogové politiky 7393  
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394  
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.  240/2000 Sb. 7395  
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411  
  kryté příjmem z rozpočtu EU 7412  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2004 až 2006
7420 = ř. (7421 + 7424)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu 7421  
  Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7422  
  přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7423  
  přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7424  
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431  
  kryté příjmem z rozpočtu EU 7432  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2007 až 2013
7440 = součtu ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7441  
  přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7442  
  podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443  
  podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7444  
  Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445  
  Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU 7446  
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány
z prostředků ostatních zahraničních programů
7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451  
  kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 7452  
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601  
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602  
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603  
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě9)  7650  
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě celkem9) 7651  

9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Marcel Pitterling - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny platné od 1. 1. 2009. Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Publikace je členěna podle okruhů na výdaje spojené s ...

Cena: 210 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně zajištění a utvrzení dluhů. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.