Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 4/2008 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2008, číslo 1, ze dne 15. 1. 2008

4

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čj. 11/10 083/2008-111
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
ze dne 14. ledna 2008

Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2008 Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele

Číslo řádku

Kontrolní
  vazby

text

r

Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *)

7110

 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti

7120

= ř. (7121 +7122)

v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121  
  pojistné na nemocenské pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
7122  
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu ř. 7131 až 7136
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
7131  
  příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
7132  
  příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
7133  
  příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
7134  
  příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů 7135  
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem
7136  
    ř. (7110+7120+7130)
sl. 71, 72, 73
=
(součtu položek třídy 1 až 4
části I.) sl. 1, 2, 3
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
  7201  
  7202  
   
  7299  
Průřezové ukazatele (podle přílohy č.  4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310  
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330  
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342  
z toho: Policie ČR 7343  
  Hasičský záchranný sbor ČR 7344  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7347  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349  
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů
7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
  v tom: institucionální výdaje celkem 7352  
            účelové výdaje celkem 7353  
  kryté příjmem z rozpočtu EU 7354  
Národní program výzkumu 7361  
Programy v působnosti poskytovatelů 7362  
Veřejné zakázky 7363  
Specifický výzkum na vysokých školách 7364  
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365  
Výdaje na mezinárodní konference 7370  
Mezinárodní konference 11. Zasedání národních kontaktních pracovišť RILOWE 7377  
Konference o boji proti teroristickým útokům
a trestným činům páchaným s použitím výbušnin
7378  
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně
7390  
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391  
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392  
Program protidrogové politiky 7393  
Podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity 7394  
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.  240/2000 Sb. 7395  
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
 
7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411  
  kryté příjmem z rozpočtu EU 7412  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2004 až 2006 
7420 = ř. (7421 + 7424)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu 7421  
  Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7422  
  přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7423  
  přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7424  
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem 
7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočt 7431  
  kryté příjmem z prostředků EU 7432  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2007 až 2013 
7440 = součtu ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7441  
  přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7442  
  podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443  
  podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7444  
  Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445  
  Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU 7446  
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány
z prostředků ostatních zahraničních programů 
7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451  
  kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 7452  
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)    
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601  
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602  
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603  
Další analytické údaje    
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě9) 7650  
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě celkem9) 7651  

9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

ÚZ č. 1137 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1137 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 11x novelizován. Změnami byly rovněž dotčeny poplatky soudní a poplatky místní. V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z

Správní řízení od A do Z

JUDr. Eva Šromová - Anag, spol. s r. o.

Praktická, doplněná a přepracovaná příručka pro úředníky, starosty a další zájemce o správní řízení popisuje postup ve správním řízení krok za krokem, od podání vysvětlení přes exekuci až po žaloby u správního soudu. Přehledný heslář pro snadné vyhledávání v knize Dále tato ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Mgr. Jan Šarman, JUDr. Hana Šupáková - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním souboru judikatury z oblasti společného jmění manželů, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2006. V minulých letech došlo ke značnému rozšíření judikatury v oblasti společného jmění manželů a vzhledem k ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.