Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 7/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 1/2, ze dne 25. 1. 2007

7

POKYN č. D-304

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní
(Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)

Čj. 15/117 950/2006-153

Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Ázerbájdžánem tento Pokyn.

Článek 1

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní, byla podepsána v Praze dne 24. listopadu 2005. Uvedená smlouva vstoupila v platnost dne 16. června 2006.

Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:

a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2007 nebo později;
b) pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2007 nebo později.

Článek 2

Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém smluvním státě (např. články 10, 11 a 12).

Ázerbájdžán má zaveden tzv. refundační systém. Znamená to, že srážková daň je srážena plátcem ve výši stanovené podle vnitrostátních právních předpisů Ázerbájdžánu. O refundaci částky daně, jež přesahuje částku, která může být vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy musí skutečný vlastník příjmu (český daňový rezident) požádat u daňového úřadu, kde je osoba vyplácející příjem registrována.

Refundace daně se uskutečňuje podle čl. 87 ázerbájdžánského daňového zákona ("Tax Code") a v souladu s „Regulations on refund of over paid taxes, interest and financial sanctions“, které byly schváleny kabinetem ministrů Ázerbájdžánu v únoru 2001.

Ázerbájdžánská daňová legislativa má v současné době pro účely refundace daně předepsán speciální daňový formulář č. DT-01 („Claim for refund of taxes withheld in the Republic of Azerbaijan“), jehož součástí je i potvrzení příslušného správce daně druhé země o daňovém rezidentství žadatele o refundaci daně. Přesahující částka musí být refundována do 45 dní od předložení žádosti daňovému úřadu.

Pokud je tento formulář vyplněn anglicky, je třeba přiložit notářsky ověřený překlad do ázerbájdžánského jazyka. Předkládají se dvě kopie formuláře, přičemž jedna se vrací žadateli o refundaci (popř. jeho zmocněnému zástupci). Před předložením tohoto formuláře se doporučuje jeho tzv. legalizace.

Článek 3

Pro účely potvrzení o zaplacení daně sražené u zdroje má ázerbájdžánská daňová správa předepsán formulář č. DT-04 („Confirmation of taxes paid by non-resident in the Republic of Azerbaijan“). Daňový rezident České republiky předloží tento formulář k potvrzení daňovému úřadu v místě registrace své stálé provozovny, popřípadě v místě registrace plátce příjmu. Za příjemce uvedeného příjmu může žádost předložit jeho zmocněný zástupce.

Formulář č. DT-04 předloží žadatel příslušnému daňovému úřadu ve třech výtiscích, k nimž přiloží neformální žádost o potvrzení, včetně relevantních dokumentů. Formulář je vyhotoven dvojjazyčně (v jazyce ázerbájdžánském a anglickém). Vyplněn může být v jazyce anglickém nebo ruském, a to s notářsky ověřeným překladem do jazyka ázerbájdžánského. Potvrzený formulář č. DT-04 bude následně v ČR sloužit pro účely vyloučení mezinárodního dvojího zdanění příjmu v České republice.

K žádosti podané na formuláři č. DT-04 je nutno v Ázerbájdžánu doložit veškerou související daňovou dokumentaci, a to v návaznosti na druh pobíraného příjmu (např. daňové přiznání, různá potvrzení, potvrzení zaměstnavatele o platu nebo podobných platbách vyplacených žadateli, atd.). Ázerbájdžánská daňová správa si může případně vyžádat předložení dalších relevantních dokumentů. Formulář je potvrzen do dvaceti kalendářních dnů ode dne přijetí. Proti případnému rozhodnutí o nepotvrzení formuláře je možné se odvolat k nadřízenému úřadu, který je povinen posoudit odvolání do třiceti dnů a následně ve lhůtě deseti dnů vyrozumět žadatele o výsledku.

Ing. Stanislav Špringl, v.r.
ředitel odboru 15

E-shop

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Vomáčka, Knotek, Konečná, Hanák, Dienstbier, Průchová - C. H. Beck

Komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Zdeněk Koudelka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby

Trestní řízení z pohledu obhajoby

P. Vantuch - C. H. Beck

Publikace Trestní řízení z pohledu obhajoby si klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Reaguje na situace, které se v praxi vyskytují běžně, nebo alespoň opakovaně. ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.