Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 7/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 1/2, ze dne 25. 1. 2007

7

POKYN č. D-304

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní
(Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)

Čj. 15/117 950/2006-153

Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Ázerbájdžánem tento Pokyn.

Článek 1

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní, byla podepsána v Praze dne 24. listopadu 2005. Uvedená smlouva vstoupila v platnost dne 16. června 2006.

Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:

a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2007 nebo později;
b) pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2007 nebo později.

Článek 2

Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém smluvním státě (např. články 10, 11 a 12).

Ázerbájdžán má zaveden tzv. refundační systém. Znamená to, že srážková daň je srážena plátcem ve výši stanovené podle vnitrostátních právních předpisů Ázerbájdžánu. O refundaci částky daně, jež přesahuje částku, která může být vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy musí skutečný vlastník příjmu (český daňový rezident) požádat u daňového úřadu, kde je osoba vyplácející příjem registrována.

Refundace daně se uskutečňuje podle čl. 87 ázerbájdžánského daňového zákona ("Tax Code") a v souladu s „Regulations on refund of over paid taxes, interest and financial sanctions“, které byly schváleny kabinetem ministrů Ázerbájdžánu v únoru 2001.

Ázerbájdžánská daňová legislativa má v současné době pro účely refundace daně předepsán speciální daňový formulář č. DT-01 („Claim for refund of taxes withheld in the Republic of Azerbaijan“), jehož součástí je i potvrzení příslušného správce daně druhé země o daňovém rezidentství žadatele o refundaci daně. Přesahující částka musí být refundována do 45 dní od předložení žádosti daňovému úřadu.

Pokud je tento formulář vyplněn anglicky, je třeba přiložit notářsky ověřený překlad do ázerbájdžánského jazyka. Předkládají se dvě kopie formuláře, přičemž jedna se vrací žadateli o refundaci (popř. jeho zmocněnému zástupci). Před předložením tohoto formuláře se doporučuje jeho tzv. legalizace.

Článek 3

Pro účely potvrzení o zaplacení daně sražené u zdroje má ázerbájdžánská daňová správa předepsán formulář č. DT-04 („Confirmation of taxes paid by non-resident in the Republic of Azerbaijan“). Daňový rezident České republiky předloží tento formulář k potvrzení daňovému úřadu v místě registrace své stálé provozovny, popřípadě v místě registrace plátce příjmu. Za příjemce uvedeného příjmu může žádost předložit jeho zmocněný zástupce.

Formulář č. DT-04 předloží žadatel příslušnému daňovému úřadu ve třech výtiscích, k nimž přiloží neformální žádost o potvrzení, včetně relevantních dokumentů. Formulář je vyhotoven dvojjazyčně (v jazyce ázerbájdžánském a anglickém). Vyplněn může být v jazyce anglickém nebo ruském, a to s notářsky ověřeným překladem do jazyka ázerbájdžánského. Potvrzený formulář č. DT-04 bude následně v ČR sloužit pro účely vyloučení mezinárodního dvojího zdanění příjmu v České republice.

K žádosti podané na formuláři č. DT-04 je nutno v Ázerbájdžánu doložit veškerou související daňovou dokumentaci, a to v návaznosti na druh pobíraného příjmu (např. daňové přiznání, různá potvrzení, potvrzení zaměstnavatele o platu nebo podobných platbách vyplacených žadateli, atd.). Ázerbájdžánská daňová správa si může případně vyžádat předložení dalších relevantních dokumentů. Formulář je potvrzen do dvaceti kalendářních dnů ode dne přijetí. Proti případnému rozhodnutí o nepotvrzení formuláře je možné se odvolat k nadřízenému úřadu, který je povinen posoudit odvolání do třiceti dnů a následně ve lhůtě deseti dnů vyrozumět žadatele o výsledku.

Ing. Stanislav Špringl, v.r.
ředitel odboru 15

E-shop

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ing. Kateřina Maťátková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Pracuje, pracuješ, pracujeme....

Pracuje, pracuješ, pracujeme....

JUDr. Jitka Kocianová, JUDr. Jaromír Zrutský - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z edice Otázky a odpovědi z praxe je zpracován s ohledem na zkušenosti autorů z poradenské činnosti v oblasti pracovního práva. Je tedy zpracován jazykem, který na dotazy odpovídá tak, aby věci porozuměl i občan práva neznalý, a vyhýbá se přemíře právnických formulací. ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.