Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 7/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 1/2, ze dne 25. 1. 2007

7

POKYN č. D-304

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní
(Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)

Čj. 15/117 950/2006-153

Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Ázerbájdžánem tento Pokyn.

Článek 1

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní, byla podepsána v Praze dne 24. listopadu 2005. Uvedená smlouva vstoupila v platnost dne 16. června 2006.

Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:

a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2007 nebo později;
b) pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2007 nebo později.

Článek 2

Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém smluvním státě (např. články 10, 11 a 12).

Ázerbájdžán má zaveden tzv. refundační systém. Znamená to, že srážková daň je srážena plátcem ve výši stanovené podle vnitrostátních právních předpisů Ázerbájdžánu. O refundaci částky daně, jež přesahuje částku, která může být vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy musí skutečný vlastník příjmu (český daňový rezident) požádat u daňového úřadu, kde je osoba vyplácející příjem registrována.

Refundace daně se uskutečňuje podle čl. 87 ázerbájdžánského daňového zákona ("Tax Code") a v souladu s „Regulations on refund of over paid taxes, interest and financial sanctions“, které byly schváleny kabinetem ministrů Ázerbájdžánu v únoru 2001.

Ázerbájdžánská daňová legislativa má v současné době pro účely refundace daně předepsán speciální daňový formulář č. DT-01 („Claim for refund of taxes withheld in the Republic of Azerbaijan“), jehož součástí je i potvrzení příslušného správce daně druhé země o daňovém rezidentství žadatele o refundaci daně. Přesahující částka musí být refundována do 45 dní od předložení žádosti daňovému úřadu.

Pokud je tento formulář vyplněn anglicky, je třeba přiložit notářsky ověřený překlad do ázerbájdžánského jazyka. Předkládají se dvě kopie formuláře, přičemž jedna se vrací žadateli o refundaci (popř. jeho zmocněnému zástupci). Před předložením tohoto formuláře se doporučuje jeho tzv. legalizace.

Článek 3

Pro účely potvrzení o zaplacení daně sražené u zdroje má ázerbájdžánská daňová správa předepsán formulář č. DT-04 („Confirmation of taxes paid by non-resident in the Republic of Azerbaijan“). Daňový rezident České republiky předloží tento formulář k potvrzení daňovému úřadu v místě registrace své stálé provozovny, popřípadě v místě registrace plátce příjmu. Za příjemce uvedeného příjmu může žádost předložit jeho zmocněný zástupce.

Formulář č. DT-04 předloží žadatel příslušnému daňovému úřadu ve třech výtiscích, k nimž přiloží neformální žádost o potvrzení, včetně relevantních dokumentů. Formulář je vyhotoven dvojjazyčně (v jazyce ázerbájdžánském a anglickém). Vyplněn může být v jazyce anglickém nebo ruském, a to s notářsky ověřeným překladem do jazyka ázerbájdžánského. Potvrzený formulář č. DT-04 bude následně v ČR sloužit pro účely vyloučení mezinárodního dvojího zdanění příjmu v České republice.

K žádosti podané na formuláři č. DT-04 je nutno v Ázerbájdžánu doložit veškerou související daňovou dokumentaci, a to v návaznosti na druh pobíraného příjmu (např. daňové přiznání, různá potvrzení, potvrzení zaměstnavatele o platu nebo podobných platbách vyplacených žadateli, atd.). Ázerbájdžánská daňová správa si může případně vyžádat předložení dalších relevantních dokumentů. Formulář je potvrzen do dvaceti kalendářních dnů ode dne přijetí. Proti případnému rozhodnutí o nepotvrzení formuláře je možné se odvolat k nadřízenému úřadu, který je povinen posoudit odvolání do třiceti dnů a následně ve lhůtě deseti dnů vyrozumět žadatele o výsledku.

Ing. Stanislav Špringl, v.r.
ředitel odboru 15

E-shop

Zákon o státní službě

Zákon o státní službě

JUDr. Antonín Kottnauer, JUDr. Helena Úlehlová, JUDr. Jan Přib, CSc., Mgr. Ludmila Tomandlová - Sagit, a. s.

V knize najdete základní výklad zákona zpracovaný formou číslovaných poznámek včetně odkazů na související právní předpisy a některé příklady. Zákon upravuje organizaci státní služby, služební poměr státních zaměstnanců, jejich práva a povinnosti včetně kárné odpovědnosti, ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody - komentář

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody - komentář

Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 a nahradil předchozí právní úpravu, účinnou více než 35 let. První komentář k tomuto zákonu přináší ucelený výklad ...

Cena: 381 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.