Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 66/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 12/3, ze dne 30. 12. 2005

66

Sdělení

k jiným dokladům o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států,
jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. 3 písm. a) a § 26a odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Čj. 32/111 616/2005-322 ze dne 24. 11. 2005

Referent: Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184

Ministerstvo financí vyhlašuje obsah a formu jiných dokladů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo financí tímto vyhlašuje obsah a formu výkazů TP a PTP, které zcela nahrazují formuláře výkazů zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 5/2001 z 8. 6. 2001, 5-6/2002 z 25. 6. 2002, 4-6/2003 z 21. 7. 2003, 9-10/2003 z 28. 11. 2003, 4-5/2004 z 31. 5. 2004, a 5/2/2005 z 20. 5. 2005. Výkazy TP se týkají činnosti provozované tuzemskými pojišťovnami a pobočkami pojišťoven ze třetích států (včetně činnosti provozované pobočkami tuzemských pojišťoven a činnosti provozované na základě svobody dočasně poskytovat služby). Výkazy PTP se týkají pouze činnosti provozované pobočkami tuzemských pojišťoven v jiných členských státech.

Tyto formuláře budou použity tuzemskými pojišťovnami a pobočkami pojišťoven ze třetích států pro vykazování výsledků k 30. 6. a k 31. 12. běžného kalendářního roku a poprvé budou použity k 31. 12. 2005.  Pokud má pojišťovna od 1. 1. 2005 povinnost dle zákona o účetnictví zpracovávat výkazy dle IFRS/IAS, jsou požadovány jednotlivé výkazy a tabulky zpracované dle českých účetních standardů tak, aby vykázané hodnoty neobsahovaly významnou nesprávnost.

Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedený v "Termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států v roce 2006".

Výkazy TP, PTP, SOL a PDD budou na MF předkládány vždy v písemné a elektronické verzi. Všechny tyto formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva financí http: //www.mfcr.cz.

Pokud dojde ve výkazech TP a PTP sestavených k 31. 12. kalendářního roku na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů, předloží pojišťovna tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky.

Výkazy Poj 3a - 04 a Poj 5a - 01 budou na MF předkládány pouze v písemné verzi (písemná kopie výkazu zasílaného ČSÚ, tyto formuláře jsou ke stažení pouze na webových stránkách ČSÚ).

ZPOZ - Výkaz  ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelel za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude na MF předkládán v písemné verzi.

Výroční zprávy tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2005 (výhradně pro potřeby dozoru) budou na MF předkládány v písemné i elektronické verzi. Výroční zpráva za rok 2005 musí mimo údaje stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů obsahovat:

1. Přehled všech provozovaných činností;
2. Poměr mezi hodnotou vlastních zdrojů a požadovanou mírou solventnosti;
3. Zajištění - způsob a rozsah zajištění, zajišťovatelé pro jednotlivé druhy pojištění;
4. Mimobilanční závazky;
5. Zálohy - uvést jednotlivé, významné poskytnuté zálohy zaúčtované k 31. 12. 2005 v členění na provozní a ostatní zálohy. U ostatních uvést konkretizaci účelu, výši, předpokládaný časový horizont trvání zálohy (ze smlouvy), eventuálně termín následného plnění, obchodní název subjektu, kterému byla záloha poskytnuta;
6. Dlouhodobé, významné pohledávky z účtové skupiny 32 v ananlytickém členění;
7. Dlouhodobé, významné závazky s rozdělením na závazky z účtové skupiny 33 a 36;
8. Seznam akcionářů k 31. 12. 2005 (s podílem nad 10 % s uvedením výše jejich podílu)a a poslední známý stav akcionářů;
9. Aktuální přehled členů statutárních orgánů;
10. Informace o vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou (za předpokladu její existence) ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku, včetně předložení ovládací smlouvy, popř. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu odst. 9 výše uvedeného paragrafu;
11. Účetní závěrku (Rozvahu; Výkaz zisku a ztráty, Přílohu);
12. Výrok auditora.

Pokud v termínu stanoveném pro předložení výroční zprávy, tj. do 28. 4. 2006, nebude výroční zpráva ověřena auditorem, předloží pojišťovna nejpozději do tohoto stanoveného termínu informace dle bodů 1 - 9. Následně pak nejpozději do 30 dnů po ověření výroční zprávy auditorem předloží pojišťovna auditovanou výroční zprávu dle bodů 1 - 12.

Písemná verze požadovaných výkazů a zpráv podepsaná autorem a schválená osobou předepsanou ve výkazu bude doručena poštou na adresu:

Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví
a penzijním připojištění
Letenská 15
118 10 Praha 1

Elektronická verze bude doručena e-mailem na adresu: Pojistovny@mfcr.cz nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.

Termín odevzdání "Vykazování solventnosti k 31. 12. 2005 + výroku auditora o auditu účetní závěrky" pojišťovna podřídí § 22 odst. 6 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení termínového kalendáře v roce 2006 a případné neúplné vyplnění výkazů bude posuzováno podle § 35a odst. 2 písm. c) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka odboru 32:
Ing. Milada Staňková, v. r.

Přílohy

E-shop

Mzdové účetnictví 2016 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2016 - praktický průvodce

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., JUDr. Jan Přib, CSc. - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2016 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon o státní službě

Zákon o státní službě

JUDr. Antonín Kottnauer, JUDr. Helena Úlehlová, JUDr. Jan Přib, CSc., Mgr. Ludmila Tomandlová - Sagit, a. s.

V knize najdete základní výklad zákona zpracovaný formou číslovaných poznámek včetně odkazů na související právní předpisy a některé příklady. Zákon upravuje organizaci státní služby, služební poměr státních zaměstnanců, jejich práva a povinnosti včetně kárné odpovědnosti, ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.