Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 66/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 12/3, ze dne 30. 12. 2005

66

Sdělení

k jiným dokladům o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států,
jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. 3 písm. a) a § 26a odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Čj. 32/111 616/2005-322 ze dne 24. 11. 2005

Referent: Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184

Ministerstvo financí vyhlašuje obsah a formu jiných dokladů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo financí tímto vyhlašuje obsah a formu výkazů TP a PTP, které zcela nahrazují formuláře výkazů zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 5/2001 z 8. 6. 2001, 5-6/2002 z 25. 6. 2002, 4-6/2003 z 21. 7. 2003, 9-10/2003 z 28. 11. 2003, 4-5/2004 z 31. 5. 2004, a 5/2/2005 z 20. 5. 2005. Výkazy TP se týkají činnosti provozované tuzemskými pojišťovnami a pobočkami pojišťoven ze třetích států (včetně činnosti provozované pobočkami tuzemských pojišťoven a činnosti provozované na základě svobody dočasně poskytovat služby). Výkazy PTP se týkají pouze činnosti provozované pobočkami tuzemských pojišťoven v jiných členských státech.

Tyto formuláře budou použity tuzemskými pojišťovnami a pobočkami pojišťoven ze třetích států pro vykazování výsledků k 30. 6. a k 31. 12. běžného kalendářního roku a poprvé budou použity k 31. 12. 2005.  Pokud má pojišťovna od 1. 1. 2005 povinnost dle zákona o účetnictví zpracovávat výkazy dle IFRS/IAS, jsou požadovány jednotlivé výkazy a tabulky zpracované dle českých účetních standardů tak, aby vykázané hodnoty neobsahovaly významnou nesprávnost.

Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedený v "Termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států v roce 2006".

Výkazy TP, PTP, SOL a PDD budou na MF předkládány vždy v písemné a elektronické verzi. Všechny tyto formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva financí http: //www.mfcr.cz.

Pokud dojde ve výkazech TP a PTP sestavených k 31. 12. kalendářního roku na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů, předloží pojišťovna tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky.

Výkazy Poj 3a - 04 a Poj 5a - 01 budou na MF předkládány pouze v písemné verzi (písemná kopie výkazu zasílaného ČSÚ, tyto formuláře jsou ke stažení pouze na webových stránkách ČSÚ).

ZPOZ - Výkaz  ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelel za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude na MF předkládán v písemné verzi.

Výroční zprávy tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2005 (výhradně pro potřeby dozoru) budou na MF předkládány v písemné i elektronické verzi. Výroční zpráva za rok 2005 musí mimo údaje stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů obsahovat:

1. Přehled všech provozovaných činností;
2. Poměr mezi hodnotou vlastních zdrojů a požadovanou mírou solventnosti;
3. Zajištění - způsob a rozsah zajištění, zajišťovatelé pro jednotlivé druhy pojištění;
4. Mimobilanční závazky;
5. Zálohy - uvést jednotlivé, významné poskytnuté zálohy zaúčtované k 31. 12. 2005 v členění na provozní a ostatní zálohy. U ostatních uvést konkretizaci účelu, výši, předpokládaný časový horizont trvání zálohy (ze smlouvy), eventuálně termín následného plnění, obchodní název subjektu, kterému byla záloha poskytnuta;
6. Dlouhodobé, významné pohledávky z účtové skupiny 32 v ananlytickém členění;
7. Dlouhodobé, významné závazky s rozdělením na závazky z účtové skupiny 33 a 36;
8. Seznam akcionářů k 31. 12. 2005 (s podílem nad 10 % s uvedením výše jejich podílu)a a poslední známý stav akcionářů;
9. Aktuální přehled členů statutárních orgánů;
10. Informace o vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou (za předpokladu její existence) ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku, včetně předložení ovládací smlouvy, popř. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu odst. 9 výše uvedeného paragrafu;
11. Účetní závěrku (Rozvahu; Výkaz zisku a ztráty, Přílohu);
12. Výrok auditora.

Pokud v termínu stanoveném pro předložení výroční zprávy, tj. do 28. 4. 2006, nebude výroční zpráva ověřena auditorem, předloží pojišťovna nejpozději do tohoto stanoveného termínu informace dle bodů 1 - 9. Následně pak nejpozději do 30 dnů po ověření výroční zprávy auditorem předloží pojišťovna auditovanou výroční zprávu dle bodů 1 - 12.

Písemná verze požadovaných výkazů a zpráv podepsaná autorem a schválená osobou předepsanou ve výkazu bude doručena poštou na adresu:

Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví
a penzijním připojištění
Letenská 15
118 10 Praha 1

Elektronická verze bude doručena e-mailem na adresu: Pojistovny@mfcr.cz nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.

Termín odevzdání "Vykazování solventnosti k 31. 12. 2005 + výroku auditora o auditu účetní závěrky" pojišťovna podřídí § 22 odst. 6 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení termínového kalendáře v roce 2006 a případné neúplné vyplnění výkazů bude posuzováno podle § 35a odst. 2 písm. c) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka odboru 32:
Ing. Milada Staňková, v. r.

Přílohy

E-shop

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

JUDr. Petr Levický, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.