Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 10/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 1, ze dne 31. 1. 2005

10

PŘEHLED POKYNŮ ŘADY D

k 31. 12. 2004

Referent: S. Kelnerová, tel.: 257 042 943
Čj. 52/284/2005 - 521

Číslo:

Název pokynu:

Číslo jednací:

Ruší/
nahrazen:

Uveřejněno/   poznámky:

1

K vyřizování žádostí o navrácení lhůty
v předešlý stav u registrace k DPH
při přechodu na nový systém daně

15/1 501/1993

 

Neaktuální

2

Zablokování převodů z některých účtů
státních příjmů

253/8 904/1993

 

 

3

Rozhodnutí o prominutí penále a úroků
- oddělení měny

252/8 896/1993

 

Neaktuální

4

Za účelem jednotného provádění zákona
č. 16/1993 Sb., o dani silniční

15/7 023/1993

 

Neaktuální

5

K registraci daňových subjektů

252/8 902/1993

D-219
6. 12. 2000

 

6

Rozhodnutí podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP
- nevyměření a nevybrání DPH a SD

252/12 106/1993

 

Neaktuální

7

O jednotném výkladu zákona o silniční dani

15/12 393/1993

 

FZ 2-3/1993
Doplněno
D-112
Neaktuální

8

Rozhodnutí o prominutí silniční daně

15/12 401/1993

 

FZ 2-3/1993
Neaktuální

9

Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 96
odst. 2 písm. b) ZSDP o stanovení
poplatníka silniční daně

15/15 004/1993

 

FZ 2-3/1993
Neaktuální

10

Neuplatnění nároku na odpočet daně

181/16 363/1993

 

FZ 2-3/1993
CV 8/1993
Neaktuální

11

Seznam neplatných celních razítek použitých
při falšování celních dokladů

182/18 755/1993

 

 

12 SD u surového zemědělského lihu
a lihu rafinovaného

18/13 820/1993

 

Neaktuální

13 Rozhodnutí o prominutí SD
ze surového drožďárenského lihu

182/16 724/1993

 

Neaktuální

14 Technická realizace převodu výnosu
DPFO ZČ a FP do územních rozpočtů

253/14 949/1993

 

 

15 O uplatňování DPH při nákupu zboží
za účelem jeho dalšího prodeje
v nezměněném stavu

181/19 481/1993

 

FZ 5/1993
CV 8/1993
a 12/1993
HN
Neaktuální

16 O uplatňování DPH ve výstavbě

181/19 480/1993

D-56

FZ 5/1993
CV 11/1993
HN

17 O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě
zboží a peněz

181/21 882/1993

D-57

FZ 5/1993
CV 12/1993
HN

18 O uplatňování DPH
v mezinárodní přepravě osob

181/21 882/1993

D-58

FZ 5/1993
CV 12/1993
HN

19 Rozhodnutí MF podle § 55a ZSDP
o prominutí správního poplatku

262/15 677/1993

 

FZ 5/1993

20 O uplatňování DPH v cestovním ruchu
v tuzemsku

181/24 615/1993

D-59

FZ 5/1993
DV 12/1993
HN

21 Opatření MF ČR ke zdaňování úroků
z mezibankovních úvěrových operací

251/23 906/1993

 

FZ 5/1993

22 Rozhodnutí MF podle § 55a odst. 1 ZSDP
o prominutí DPH
181/17 829/1993   FZ 5/1993
CV 12/1993
HN
23 Rozhodnutí MF podle § 96 odst.
2 písm. a) ZSDP o nevyměření
a nevybrání DPH
18/16 364/1993    
24 Přehled o opatřeních MF o povolování úlev 15/26 090/1993   Neaktuální
25 O uplatňování DPH u leasingu 181/27 347/1993 D-63 FZ 6/1993
CV 15/1993
HN
26 O uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování 181/28 050/1993 D-60 FZ 5/1993
CV 13/1993
HN
27 Převody DZN do rozpočtu obcí 253/30 706/1993    
28 Postup pro přenos osvobození
od placení důchodové daně
152/26 433/1993    
29 O uplatňování DPH ve zdravotnictví 181/28 998/1993 D-86 FZ 6/1993
CV 17/1993
30 O uplatňování nároku na odpočet DPH
u bytových družstev
181/29 532/1993   Neaktuální
31 Pokyn o jednotném postupu při poskytování
náhrad nákladů řízení podle ZSDP IÚFO
252/26 086/1993   FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
32 Pokyn o prominutí příslušenství daně
za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993
(rozhodnutí)
252/30 709/1993   FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
Neaktuální
33 Rozhodnutí o uplatňování DPH
při poskytování služeb do zahraničí
181/36 155/1993    
34 O uplatňování DPH při úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku a při úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků
v družstvech
181/35 890/1993 D-55 FZ 7-8/1993
CV 17/1993
HN
35 O uplatnění nároku na vrácení SD
a o zúčtování ztrát v systému podvojného účetnictví
182/37 666/1993   Neaktuální
36 Rozhodnutí o prominutí SD 182/40 290/1993   Neaktuální
37 Postup pro ÚFO při vracení zkráceného
odpočtu DPH u finančního pronájmu
181/40 291/1993   Neaktuální
38 Zaúčtování plateb DZN u obecních úřadů 253/35 210/1993    
39 Pokyn o postupu při povolování posečkání
daně a splátek na daň
252/38 496/1993 DS-54
15. 5. 1996
 
40 Výklad ke zdaňování poplatníků podle ZDP
(tzv. licenční a jim podobné poplatky)
251/17 117/1993   FZ 7-8/1993
41 Pokyn o prominutí nedoplatků daně
z objemu mezd a odměn
a souvisejícího příslušenství
za rok 1992
152/40 629/1993   FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
42 Uplatňování DPH při poskytování
služeb lázeňské péče
181/43 191/1993 D-182 FZ 7-8/1993
CV 23/1993
HN
43 Uplatňování DPH u přepravy zboží 
a peněz v tuzemsku
181/43 192/1993   FZ 7-8/1993
CV 23/1993
HN
44 Aktuální pokyny k evidenci a správě daní 253/41 792/1993    
45 Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke SD 182/46 804/1993   CV 23/1993
HN
Neaktuální
46 Postup při zdaňování subjektů se sídlem
či bydlištěm v cizině
251/44 602/1993   FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
47 Pokyn MF ČR o uplatňování smlouvy
se SFRJ o zamezení dvojího zdanění
v oboru DP a z majetku č. 99/1983 Sb.
251/44 792/1993   FZ 7-8/1993
Oprava
FZ 10-11/1993
48 Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího
zdanění příjmu a majetku FO č. 30/1979 Sb.
a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
příjmů a majetku PO č. 49/1979 Sb. vůči
státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu
251/35 201/1993   FZ 7-8/1993
49 Uplatnění DPH u dovezeného zboží na tzv.
dovozní záznam před 1. 1. 1993
s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993
181/34 261/1993   FZ 9/1993
CV 25/1993
Neaktuální
50 Obvyklá cena
pro účely stanovení základů DPH
181/52 049/1993   FZ 10-11/1993
CV 32/1993
Neaktuální
51 Rozhodnutí podle § 55a odst. 1 ZSDP
o prominutí DPH
181/35 163/1993   FZ 9/1993
CV 25/1993
52 Nákup, distribuce a prodej tabákových
nálepek
18/61 048/1993   FZ 10-11/1993
CV 29/1993
HN
Neaktuální
53 Uplatňování DPH u výkonů neveřejného
ubytování
181/63 086/1993 D-102 FZ 12/1993
CV 2/1994
54 Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích
služeb a stravování v rámci dětské rekreace
181/63 085/1993 D-101 FZ 12/1993
CV 2/1994
HN
55 Uplatňování DPH při úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku a při úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech
181/63 078/1993 D-34
D-64
FZ 10-11/1993
CV 32/1993
HN
56 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/73 617/1993 D-16
D-106
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
57 O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě
zboží a peněz
181/73 618/1993 D-17
D-168
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
58 O uplatňování DPH v mezinárodní
přepravě osob
181/73 619/1993 D-18
D-168
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
59 O uplatňování DPH v cestovním ruchu
v tuzemsku
181/73 620/1993 D-20
D-113
FZ 4/1994
CV 8/1994
HN
60 O uplatňování DPH u výkonů veřejného
stravování
181/74 384/1993 D-26
D-105
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
61 Uplatňování DPH při přechodu vlastnictví
majetku státu na jiné osoby
181/74 387/1993   FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
62 O vypořádání odpočtu DPH v návaznosti
na metodiku účetnictví a přímé daně
181/74 392/1993 D-98
D-132
FZ 2/1994
  CV 4/1994
HN
Doplněno
Pokynem D-69
Neaktuální
63 O uplatňování DPH u leasingu 181/74 403/1993 D-25 FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
Neaktuální
64 Uplatňování DPH při úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku a při úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech
181/1 312/1994 D-55 FZ 4/1994
CV 8/1994
HN
65 O odpisování základního stáda, tažných
zvířat a plemenných dostihových koní
pro účely stanovení základu DP
za zdaňovací období 1993
152/1 353/1994   FZ 2/1994
66 Výklad k § 11 zákona č. 303/1993 Sb.,
o zrušení státního tabákového monopolu
a o opatřeních s tím souvisejících
182/3 024/1994   FZ 2/1994
CV 6/1994
HN
Neaktuální
67 Uplatňování výdajů (nákladů)
na spotřebované PHM u zvláštních MV
při jízdě MV ve specifických podmínkách
za zdaňovací období 1993
153/4 790/1994   FZ 1/1994
Neaktuální
68 Uplatňování zákona o dani silniční
ve ZO roku 1994
151/4 792/1994   FZ 3/1994
Doplněno
D-112
Neaktuální
69 Doplnění Pokynu D-62 o vypořádání
odpočtu DPH a návaznosti na metodiku
účetnictví a přímé daně HN
181/6 438/1994 D-98
D-132
FZ 2/1994
CV 7/1994
Doplňuje
Pokyn D-62
Neaktuální
70 Poskytování vybraných souhrnných údajů o DZN 253/4 757/1994    
71 Zdaňování příjmů FO z nájemného 153/1 356/1994 D-190
1. 1. 1998
FZ 3/1994
Již pro ZO
roku 1998
72 K postupu při přechodu z podvojného
na jednoduché účetnictví z hlediska DPFO
153/7 012/1994   FZ 3/1994
Neaktuální
73 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
153/7 025/1994   FZ 3/1994
Neaktuální
74 K jednotnému postupu při uplatňování
veškerých ustanovení ZDP v platném znění
v roce 1993
153/10 691/1994   FZ 3/1994
Neaktuální
75 Neobsazeno      
76 O zdaňování příjmů FO z pronájmu
nebytových prostor
153/16 173/1994 D-190
1. 1. 1998
FZ 4/1994
77 Stanovení zvýšení daně z dodatečného
daňového přiznání
181/15 444/1994   FZ 5/1994
CV 11/1994
Neaktuální
78 Výklad k některým ustanovením zákona
č. 303/1993 Sb., o zrušení státního
tabákového monopolu a o opatřeních
s tím souvisejících
182/14 499/1994   FZ 5/1994
CV 11/1994
Neaktuální
79 K jednotnému postupu při zdaňování příjmů
výkonných umělců
153/16 179/1994   FZ 4/1994
Neaktuální
80 Zdaňování příjmů z cenných papírů u DPFO 153/16 180/1994   FZ 4/1994
81 Uplatňování DPH při bezúplatném převodu
elektrických přípojek nebo zařízení
pro veřejný rozvod elektřiny
a při bezúplatném převodu majetku na obec
podle UV ČR č. 568 ze dne 6. 10. 1993
v rámci rozhodnutí o privatizaci
181/15 441/1994   FZ 6/1994
CV 15/1994
HN
Platný částečně
82 Výklad k ustanovení § 9
odst. 1 písm. r) ZDZN
261/9 434/1994   FZ 5/1994
CV 11/1994
Platný částečně
83 K jednotnému postupu při ocenění
bezúplatně nabytých akcií obcemi,
pro účely DPPO
152/30 366/1994   FZ 1-8/1994
Profit 30/1994
84 Prodej neznačených cigaret pro vývoz 182/23 938/1994   FZ 6/1994
CV 17/1994
HN
Neaktuální
85 K prokazování náhrad a výdajů, které hradí
zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti
zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti
s výkonem práce v roce 1993
pro účely daní z příjmů
154/30 361/1994   FZ 7-8/1994
Profit 30/1994
86 O uplatňování DPH u organizací, které
nebyly zřízeny za účelem podnikání
181/30 028/1994 D-29
D-111
FZ 7-8/1994
CV 19/1994
87 K postupu při podávání přiznání k DPPO 
s. p., u nichž byla poslední část majetku
převedena FNM na nabyvatele bezúplatně
v průběhu roku 1993 a k daňovým
povinnostem těchto nabyvatelů
152/32 958/1994   FZ 6/1994
Oprava
7-8/1994
88 Rozhodnutí podle § 55a ZSDP
o prominutí DPH
181/35 181/1994   FZ 7-8/1994
CV 19/1994
HN
Profit 30/1994
89 Prominutí příslušenství DZN 261/32 885/1994   FZ 7-8/1994
Neaktuální
90 K postupu při zjišťování daňového domicilu 251/45 502/1994   FZ 7-8/1994
91 K uplatňování daňových smluv při zdaňování
výnosů ze zaknihovaných cenných papírů
251/45 510/1994 D-177 FZ 9/1994
Sdělení
FZ 10/1996
92 K uplatňování jednotného postupu
při vymezení PO - organizační jednotky
občanských sdružení pro daňové řízení
152/35 513/1994   FZ 10/1994
Profit 49/1994
93 DPH u reklamy, propagace a inzerce 181/38 322/1994 D-119 FZ 9/1994
CV 23/1994
HN 13. 9.
Profit 38/1994
94 Uplatňování DPH u zastavárenské činnosti 181/50 209/1994   FZ 9/1994
CV 23/1994
HN
Profit 38/1994
Neaktuální
95 O evidenci pokutových bloků, vyúčtování
pokutových bloků a vyúčtování peněz
za pokutové bloky vydané
v blokových řízeních
252/54 369/1994   FZ 10/1994
Profit 49/1994
96 Uplatňování DPH v podmínkách
organizačních složek a stálých provozoven
zahraničních osob působících na území ČR
181/59 277/1994 D-149 FZ 11/1994
CV 26/1994
Profit 49/1994
97 K postupu při vymáhání nedoplatků daní
(odvodů) nebo vrácení přeplatku daní
(odvodů) za s. p. privatizované formou
prodeje prostřednictvím FNM ČR
nebo PF ČR
152/70 943/1994   FZ 12/1/1994
98 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
153/70 954/1994 D-62
D-69
D-132
22. 12. 1995
FZ 12/1/1994
99 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP ve znění platném
pro rok 1994
153/73 180/1994   FZ 12/1/1994
HN 16. 3.
Neaktuální
100 O prominutí příslušenství DZN 261/52 060/1994   FZ 1/1995
Neaktuální
101 Uplatňování DPH u ubytovacích služeb
a stravování v rámci dětské rekreace
181/1 159/1995 D-54
D-161
FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 10. 4.
Profit
102 Uplatňování DPH u neveřejného ubytování 181/1 158/1995 D-53
D-162
FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit
103 O uplatňování DPH u některých
motorových vozidel
181/1 157/1995   FZ 2/1995
CV 6/1995
HN
Profit
Neaktuální
104 O prominutí DP za ZO 1994 155/53 362/1995   FZ 11/1995
105 O uplatňování DPH u služeb stravovacích 181/1 155/1995 D-60
D-166
FZ 3/1995
CV 7/1995
HN
Profit 14/1995
106 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/1 154/1995 D-56
D-138
FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit 14/1995
107 O prominutí příslušenství daně, které se
vztahuje k daňovým povinnostem s. p.
v souvislosti s realizací UV ČR č. 266/1994
k plnění závazků státních statků určených
k privatizaci
195/68 666/1994   FZ 1/1995
Profit 14/1995
108 K účtování o postoupených pohledávkách
a o vydaných majetkových podílech v nižší
než nominální hodnotě a ke zdaňování
příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon
č. 229/1991 Sb. a č. 42/1992 Sb.
281/4 595/1995
153/4 793/1995
  FZ 1/1995
Profit 14/1995
Neaktuální
109 O řešení daňových nesrovnalostí vzniklých
v roce 1994 v důsledku vypovězení smluv
o zamezení dvojího zdanění, které byly
uzavřeny v rámci bývalé RVHP,
Maďarskou republikou
251/7 055/1995   FZ 2/1995
HN 22. 3.
Profit 14/1995
110 O prodloužení lhůty pro podání přiznání
k DP pro poplatníky, kteří mají zákonnou
povinnost ověření své účetní závěrky
auditorem
252/9 808/1995   FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit 14/1995
111 O uplatňování DPH v odvětví zdravotnictví,
školství, kultury, u obcí a organizací, 
které nebyly zřízeny za účelem podnikání
181/65 400/1995 D-86
D-160
FZ 11/1995
CV 19/1995
112 Uplatňování DSL ve zdaňovacím období 
roku 1995
151/6 562/1995   FZ 2/1995
Profit 14/1995
Změny
a doplnění
pokynů
D-7 a D-68
Doplnění
č. j.
151/77 963/95
FZ 1/1996
Neaktuální
113 O uplatňování DPH v cestovním ruchu 181/13 377/1995 D-59
D-169
FZ 3/1995
CV 7/1995
114 Prokazování prostředků získaných
osvobozením od DZN
261/2 934/1995   FZ 3/1995
Neaktuální
(od 1. 1. 2002)
115 K jednotnému postupu při převodu
elektrických a plynovodních přípojek
pro účely daně z příjmů a daně darovací
ve ZO roku 1994 a 1995
152/16 828/1995   FZ 3/1995
Neaktuální
116 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
152/16 831/1995 D-132
22. 12. 1995
FZ 3/1995
Mění
a doplňuje
Pokyn D-98
117 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP, ve znění platném
pro rok 1994
152/16 832/1995   FZ 3/1995
Mění
Pokyn D-99
118 Uplatňování DPH v celních skladech,
svobodných celních skladech a svobodných
celních pásmech
181/20 495/1995 D-165 FZ 4/1995
CV 8/1995
HN 21. 8.
Profit
119 DPH u reklamy, propagace a inzerce 181/20 506/1995 D-93 FZ 4/1995
CV 8/1995
HN 21. 8.
Profit
Platný částečně
120 Pokyn o prominutí zvýšení daně a daňového
penále u daní z příjmů (rozhodnutí)
252/33 528/1995   FZ 6/1995
Profit 42/1995
Oprava
FZ 7-8/1995
121 Uplatňování DPH při prodeji losů
zajišťované pro provozovatele jinými osobami
181/16 345/1995   FZ 6/1995
CV 11/1995
HN 30. 8.
Profit 42/1995
122 Pokyn o prominutí DPH a jejího příslušenství
za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995
(rozhodnutí)
181/35 614/1995   FZ 6/1995
CV 11/1995
HN
Profit 42/1995
123 Metodický pokyn k § 40 odst. 2 ZDPH,
ve znění platném od 1. 1. 1995
181/19 114/1995   FZ 7-8/1995
CV 11/1995
Profit 42/1995
Neaktuální
124 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného
plnění při prodeji zboží
181/43 716/1995 D-143 FZ 9/1995
CV 16/1995
HN 6. 9.
Profit 42/1995
125 Pokyn o stanovení lhůt pro vyřizování
odvolání proti vyměření a dodatečnému
vyměření daně
252/35 646/1995   FZ 7-8/1995
Profit 42/1995
126 K postupu při podání žádosti o povolení
výroby bionafty podle § 19 odst. 3 ZSD
pro uplatnění nároku na vrácení daně
182/44 943/1995   FZ 7-8/1995
CV 12/1995
HN
Profit 42/1995
Změna
v Pokynu D-158
Neaktuální
127 Sdělení k silniční dani 151/43 480/1995   FZ 1/1996
Profit 42/1995
Neaktuální
128 O ustanovení § 13b ZDZN po novele,
s účinností od 1. 1. 1995
261/36 581/1995   FZ 9/1995
Profit 42/1995
Neaktuální
(od 1. 1. 2001)
129 Výklad k daňovému posuzování jednotného
pracovního oblečení poskytovaného
zaměstnancům
154/59 368/1995 D-190
1. 1. 1998
FZ 10/1995
130 Uplatňování DPH u finančních činností 181/77 285/1995 D-178 FZ 1/1996
CV 1/1996
HN
131 K jednotnému postupu při zabezpečení
potvrzení tiskopisů „Potvrzení příjmů“
a „Potvrzení o zaplacení DZN“ pro účely
vyplácení dávek SSP
153/66 960/1995   FZ 11/1995
Neaktuální
132 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/76 368/1995 D-62
D-69
D-98
22. 12. 1995
D-116
22. 12. 1995
D-190
1. 1. 1998
FZ 12/1/1995
Doplnění
Pokynem
D-153
133 O prominutí soudních poplatků ve věcech
rejstříku obecně prospěšných společností
151/76 376/1995   FZ 1/1996
134 O prominutí některých správních poplatků
obecně prospěšným společnostem
151/80 746/1995   FZ 1/1996
135 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro stanovení základu DPFO A DPPO
při výpočtu výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM za ZO 1995
153/1 937/1996   FZ 1/1996
Neaktuální
136 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/5 799/1996 D-190
1. 1. 1998
FZ 2/1996
137 Oznámení k ZDP za ZO 1995 391/6 495/1996   FZ 2/1996
138 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/12 249/1996 D-106
D-163
FZ 3/1996
CV 3/1996
HN
139 Postup při uplatňování ZDPH
v případě úmrtí plátce
181/50 900/1995 D-167
D-168
FZ 3/1996
CV 4/1996
140 Uplatňování DPH při realizaci zákona
č. 222/1994 Sb.
181/77 292/1995   FZ 3/1996
CV 5/1996
Platný částečně
141 Používání směnného kursu v ZDPH 181/16 973/1996 D-172 FZ 7/1996
CV 5/1996
142 Pokyn o prominutí DPH za období
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1996 (rozhodnutí)
181/7 108/1996   FZ 4/1996
CV 5/1996
HN
143 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného
plnění při prodeji zboží
181/22 420/1996 D-124
D-164
FZ 5/1996
CV 6/1996
HN
Profit
144 Pokyn o stanovení lhůt pro uzavření
vytýkacího řízení
252/34 859/1996   FZ 8/1996
CV 9/1996
Profit
145 Postup v systému podvojného účetnictví
pro podnikatele při zúčtování vrácení SD
zaplacené v cenách některých
uhlovodíkových paliv a maziv
spotřebovaných pro výrobu tepla
182/33 456/1996   FZ 6/1996
CV 6/1996
Profit
Neaktuální
146 K některým změnám v silniční dani
v roce 1996
151/34 050/1996   FZ 8/1996
CV 11/1996
Profit
Neaktuální
147 K provádění fyzické likvidaci neplatných
přísně zúčtovatelných tiskopisů opatřených
federální měnou
381/56 644/1996   FZ 10/1996
Profit
148 Stanovení jednotných kursů dle § 38 ZDP 391/1 776/1997   FZ 1/1997
CV 2/1997
Profit
149 Uplatňování DPH v podmínkách
organizačních složek zahraničních osob
působících na území ČR
181/2 177/1996 D-96 FZ 12/1996
CV 14/1996
HN
Profit
Neaktuální
150 K uplatňování osvobození od silniční daně 151/78 179/1996   FZ 12/1996
CV 14/1996
Profit
Neaktuální
151 K zajištění jednotného postupu
při uplatňování § 6 odst. 2 ZDP
251/3 531/1997   FZ 1/1997
CV 2/1997
Profit
Oprava
FZ 2-3/1997
152 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
daně z příjmů za zdaňovací období roku 1996
153/2 112/1997   FZ 1/1997
CV 1/1997
Profit
153 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/2 111/1997 D-190
1. 1. 1998
FZ 1/1997
CV 1/1997
Profit
Oprava
FZ 2-3/1997
Doplnění
Pokynu
D-132
154 K postupu při zdaňování daňových
nerezidentů u příjmů souvisejících
s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) ZDP
251/1 890/1997   FZ 2-3/1997
CV 7/1997
155 Pokyn o prominutí penále ve smyslu
čl. II zákona č. 323/1996 Sb. (rozhodnutí)
252/12 700/1997   FZ 2-3/1997
CV
Neaktuální
156 O prominutí DZN 261/9 218/1997   FZ 6/1997
CV 8/1997
157 O uplatňování DPH v rámci poskytování
bezplatné humanitární pomoci ve prospěch
obětí záplav v roce 1997
181/62 632/1997 D-237 FZ 7-8/1997
CV 10/1997
Neaktuální
158 Pokyn, kterým se mění Pokyn D-126 182/24 804/1997   FZ 7-8/1997
CV 10/1997
Mění Pokyn
D-126
Neaktuální
159 K zastupování daňových poradců a advokátů
v daňovém řízení
252/73 674/1997   FZ 11/1997
160 O uplatňování DPH subjekty, které nejsou
založeny nebo zřízeny za účelem podnikání
a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
181/83 903/1997 D-111
D-213
FZ 5/1998
CV 1/1998
HN
161 Uplatňování DPH u ubytovacích služeb
a stravování v rámci dětské rekreace
181/84 696/1997 D-101
D-207
FZ 5/1998
CV 1/1998
162 Uplatňování DPH u neveřejného ubytování 181/84 697/1997 D-102
D-207
FZ 5/1998
CV 1/1998
163 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/84 698/1997 D-138
D-206
FZ 1/1998
CV 2/1998
164 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného
plnění při prodeji zboží
181/86 458/1997 D-143
D-210
FZ 1/1998
CV 2/1998
165 Uplatňování DPH u zboží a služeb v celních
skladech, svobodných celních skladech
a svobodných celních pásmech
181/86 463/1997 D-118 CV 19/1997
Platný částečně
166 Uplatňování DPH u služeb stravovacích 181/87 239/1997 D-105
D-185
FZ 2/1998
CV 4/1998
167 Postup při zrušení registrace plátce DPH 181/89 701/1997 D-139
D-202
FZ 5/1998
CV 8/1998
Platný částečně
168 Uplatňování DPH v mezinárodní přepravě
osob, zboží a peněz a u služeb
s ní souvisejících
181/90 891/1997 D-57
D-58
D-139
FZ 2/1998
CV 5/1998
Platný částečně
169 Uplatňování DPH v cestovním ruchu 181/92 576/1997 D-113
D-218
FZ 4/1998
CV 7/1998
170 Dodatečná daňová přiznání, vypořádání
nároku na odpočet a oprava vypořádání
nároku na odpočet u DPH
181/96 306/1997   FZ 4/1998
CV 7/1998
Neaktuální
171 Vymezení předmětu DPH 181/92 587/1997   FZ 1/1998
CV 2/1998
Platný částečně
172 Přepočet úplaty za zdanitelné plnění
v cizí měně na českou měnu
181/84 691/1997 D-141 FZ 3/1998
CV 2/1998
Platný částečně
173 Uplatňování DPH u majetkového vkladu
a při prodeji podniku
181/6 656/1998   FZ 4/1998
CV 7/1998
Neaktuální
174 K postupu při ročním zúčtování záloh
na daň z příjmů ze závislé činnosti
při mezinárodním pronájmu pracovní síly
251/94 409/1997   FZ 1/1998
175 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
daně z příjmů za zdaňovací období roku 1997
153/3 02//1998   FZ 1/1998
CV 3/1998
Neaktuální
176 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období 1997 dle § 38 ZDP
391/3 007/1998   FZ 1/1998
CV 3/1998
177 K uplatňování daňových smluv
při zdaňování výnosů ze zaknihovaných
cenných papírů
251/2 617/1998 D-91 FZ 2/1998
178 Uplatňování DPH u finančních činností 181/7 869/1998 D-130
D-212
FZ 5/1997
CV 8/1998
179 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
152/65 146/1997 D-190
1. 1. 1998
FZ 2/1998
CV 5/1998
180 K zajištění jednotného postupu
při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) ZDP
251/8 200/1998 D-190
1. 1. 1998
FZ 2/1998
CV 5/1998
181 Uplatňování DPH u pronájmu a podnájmu
nemovitostí, u oprav, údržby a technického
zhodnocení nemovitostí
181/28 922/1998   FZ 6/1998
CV 9/1998
Neaktuální
182 Uplatňování DPH při poskytování
služeb lázeňské péče
181/33 481/1998 D-42 FZ 7-8/1998
CV 8/1998
183 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/52 040/1998 D-190
1. 1. 1998
FZ 10/1998
184 Důsledky vymáhání peněžních prostředků
daňového dlužníka na účtu účastníka
stavebního spoření u stavební spořitelny
254/69 335/1998   FZ 1/2/1999
185 Uplatňování DPH u služeb stravovacích 181/95 336/1998 D-166
D-207
FZ 1/1/1999
CV 2/1999
Oprava
FZ 2/1999
186 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou
ČR a vládou Ruské federace o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/92 624/1998   FZ 1/2/1999
187 O průměrných cenách PHM, které lez použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za zdaňovací období roku 1998
153/2 445/1999   FZ 1/1/1999
CV 2/1999
Neaktuální
188 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období roku 1998 dle § 38 ZDP
391/4 644/1999   FZ 1/1/1999
CV 2/1999
189 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmů a z majetku
251/5 903/1999   FZ 2/1999
190 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/2 444/1999 D-71
D-76
D-129
D-132
D-136
D-153
D-179
D-180
D-183
1. 1. 1998
FZ 1/2/1999
191 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Portugalskou republikou o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmů
251/18 391/1999   FZ 3/1999
CV 5/1999
192 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Jihoafrickou republikou o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmů
251/17 836/1999   FZ 3/1999
CV 5/1999
193 Rozhodnutí o prominutí DPH 181/51 926/1998   FZ 3/1999
CV 4/1999
194 Rozhodnutí o prominutí daně darovací
při poskytování humanitární pomoci
do ciziny ke zmírnění následků mimořádných
hromadných událostí
262/17 531/1999   FZ 4/5/1999
CV 7/1999
Neaktuální
(od 1. 6. 2001)
195 O uplatňování DPH v pojišťovnictví 181/35 367/1999   FZ 7/8/1999
CV 11/1999
Platný částečně
196 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Venezuelskou republikou o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/32 379/1999   FZ 4/5/1999
197 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a vládou
Indonéské republiky o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu
251/33 830/1999   FZ 4/5/1999
198 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR
a vládou Malajsie o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu
251/40 706/1999   FZ 4/5/1999
199 Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové
daně z úrokových příjmů poplatníků, které
plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí
státem ČR
204/37 693/1999   FZ 4/5/1999
CV 7/1999
200 Postup při vracení SD zaplacené v cenách
některých uhlovodíkových paliv a maziv
spotřebovaných pro výrobu tepla
182/49 816/1999 DS-82
D-201
CV 9/1999
201 Postup při vracení SD zaplacené v cenách
některých uhlovodíkových paliv a maziv
spotřebovaných pro výrobu tepla
182/49 821/1999 D-200 FZ 7/8/1999
CV 11/1999
HN
Neaktuální
202 Uplatňování DPH při prohlášení konkursu 181/57 975/1999 D-167 FZ 2/2000
CV 5/2000
203 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za zdaňovací období roku 1999
153/1 565/2000   FZ 1/2000
CV 1/2000
Neaktuální
204 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období roku 1999 dle § 38 ZDP
391/1 656/2000   FZ 1/2000
CV 1/2000
205 Rozhodnutí o prominutí DSL 391/123 129/2000   FZ 2/2001
206 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/8 200/2000 D-163 FZ 4/2001
207 O uplatňování DPH u služeb ubytovacích
a stravovacích
181/8 201/2000 D-161
D-162
D-185
FZ 12/2000
CV 15/2000
208 O uplatňování DPH u osobních automobilů 181/8 202/2000 D-227 FZ 12/2000
CV 15/2000
209 Uplatňování DPH u bytových družstev 181/8 203/2000   FZ 12/2000
CV 15/2000
210 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného
plnění při prodeji zboží
181/14 570/2000 D-164 FZ 12/2000
CV 15/2000
211 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR
a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku
251/19 938/2000   FZ 3/2000
Oprava
FZ 4/5/2000
212 Uplatňování DPH u finančních činností 181/72 149/2000 D-178 CV 1/2001
213 O uplatňování DPH subjekty, které nejsou
založeny nebo zřízeny za účelem podnikání
a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
181/14 569/2000 D-160 FZ 12/2000
CV 15/2000
214 Uplatňování DZN u stavebních pozemků 393/11 484/2001   FZ 3/2001
Dodatek
FZ 3/2001
215 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Republikou Kazachstán o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/29 013/2000   FZ 4/5/2000
216 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Chorvatskou republikou o zamezení
dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
a z majetku
251/44 112/2000   FZ 6/2000
Dodatek
FZ 3/2001
217 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR
a vládou Indické republiky o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/85 885/2000   FZ 7/8/2000
218 Uplatňování DPH v cestovním ruchu
a u služeb souvisejících s pořádáním výstav,
trhů a kongresů
181/75 225/2000 D-169 FZ 12/2000
CV 15/2000
219 O registraci daňových subjektů 252/89 247/2000 D-5
6. 12. 2000
DS-46
6. 12. 2000
FZ 12/2000
220 Uplatňování nároku na odpočet DPH
od 1. 1. 2001
181/96 494/2000   FZ 12/2000
CV 15/2000
221 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za zdaňovací období roku 2000
153/1 683/2001   FZ 1/2001
Neaktuální
222 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období roku 2000 podle § 38 ZDP
391/137 449/2000   FZ 1/2001
223 K jednotnému postupu při uplatňování
příspěvku na další hlavní jídlo
u zaměstnavatelů
152/8 067/2001   FZ 1/2001
224 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Belgickým královstvím o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku
251/31 126/2001   FZ 4/2001
225 K registrační povinnosti společenství
vlastníků jednotek
431/31 564/2001
10. 5. 2001
  FZ 5/2001
Neaktuální
(od 1. 1. 2002)
226 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR
a vládou Uzbecké republiky o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/52 791/2001   FZ 6/2000
227 O uplatňování DPH u osobních automobilů 181/101 888/2001 D-208 FZ 2/2002
228 Postup při dovozu a vývozu tabákových
výrobků podléhajících povinnosti značení
182/108 686/2001   FZ 1/1/2002
229 Vymezení pojmu „alkoholické nápoje“
pro účely jejich prodeje
182/108 679/2001   FZ 1/1/2002
230 O průměrných cenách PHM, které lez použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za zdaňovací období roku 2001
153/1 357/2002   FZ 1/1/2002
Neaktuální
231 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období 2001 podle § 38 ZDP
397/2 375/2002   FZ 1/1/2002
232 O prominutí DPH a jejího příslušenství 181/20 873/2002   FZ 3/4/2002
233 Sdělení MF ve věci místní příslušnosti
správce daně při správě poplatků
za vypouštění odpadních vod
do vod povrchových
522/29 637/2002   FZ 5/6/2002
234 Uplatňování DPH při podnikání ve sdružení
na základě smlouvy o sdružení podle § 829
občanského zákoníku nebo jiné obdobné
smlouvy
181/99 749/2001   FZ 5/6/2002
235 Sdělení k problematice charakteru plateb
souvisejících s rozvojem elektronického
obchodu, a to v návaznosti na uplatňování
smluv o zamezení dvojího zdanění
494/39 661/2002   FZ 5/6/2002
236 Sdělení MF k usměrnění postupu ÚFO
u DS, které provádějí platby prostřednictvím
účtů vedených u Union banky, a. s.
522/17 155/2003   FZ 3-4/2003
237 Uplatňování DPH při poskytování
bezúplatné humanitární pomoci a řešení
důsledků povodní
181/91 482/2002 D-157 FZ 7-8/2002
238 Přiznání k DD při bezúplatné nabytí majetku
na humanitární nebo charitativní účely
a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní
v srpnu 2002 a přiznání k DPN
při převodech pozemků z vlastnictví ČR
do vlastnictví družstev
262/91 750/2002   FZ 7-8/2002
239 Informace daňovým subjektům
o možnostech procesního řešení tíživé
situace po povodni
521/90 882/2002   FZ 9-10/2002
240 Informace daňovým subjektům k postupu
řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví
a daní z příjmů a o osvobození od správních
a soudních poplatků
53 a 54/90 882/2002   FZ 7-8/2002
241 Rozhodnutí o prominutí daně silniční 534/91 512/2002   FZ 9-10/2002
242 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Republikou Makedonie o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2002)
494/104 970/2002   FZ 9-10/2002
243 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Kanadou o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu (č. 83/2002 Sb. m. s.)
494/120 809/2002    
244 Podání DAP na počítačové sestavě
s doručením datové zprávy neopatřené
zaručeným elektronickým podpisem
471/129 497/2002 D-252  
245 Sdělení MF k předání agendy pokutových
bloků krajským úřadům okresními úřady
v souvislosti s ukončením jejich činnosti
522/129 138/2002   FZ 3-4/2003
246 Neobsazeno      
247 Uplatňování DPH u činností
uskutečňovaných podle zvláštních právních
předpisů
181/100 874/2002   FZ 3-4/2003
248 Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu
zdanění se Slovenskou republikou
494/70 733/2003   FZ 7-8/2003
249 Pokyn o průměrných cenách PHM, které lze
použít pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za ZO roku 2002
531/141 594/2002   FZ 1/1 2003
250 Stanovení jednotných kursů za ZO 2002
podle § 38 ZDP
531/31/2003   FZ 1/1 2003
251 Sdělení MF k postupu FÚ při vybírání
poplatků za odebrané množství podzemní
vody dle § 88 zákona o vodách od 1. 1. 2005
522/6 048/2003   FZ 3-4/2003
Neaktuální
252 Podmínky pro podání v daňových věcech
prostřednictvím datové zprávy
471/14 664/2003 D-244 FZ 3-4/2003
253 Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10
a 20 haléřových mincí
181/79 421/2003   FZ 9-10/2003
254       K 31. 12. 2004
nebyl Pokyn
vydán
255 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího
zdanění s Belgickým královstvím
494/96 135/2003   FZ 9-10/2003
256 Stanovení jednotných kursů za ZO 2003
podle § 38 ZDP
533/103 538/2003   FZ 1/2004
257 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za ZO 2003
531/162/2004   FZ 1/2004
258 Sdělení MF k uplatňování mezinárodních
standardů při zdaňování transakcí mezi
sdruženými podniky - převodní ceny
491/1 554/2004
13. 1. 2004
  FZ 1/2004
259 O prominutí zvýšení daně a penále na dani
z nemovitostí - Rozhodnutí
261/112 380/2003   FZ 1/2004
260 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Spojenými státy mexickými o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
49/42 558/2004   FZ 2-3/2004
261 Rozhodnutí o prominutí daně silniční 534/40 379/2004
5. 4. 2004
  FZ 4-5/2004
262 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Tureckou republikou o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmů (č. 19/2004 Sb. m. s.)
49/65 560/2004-494   FZ 4-5/2004
263 Rozhodnutí o prominutí DPFO ZČ a FP 532/67 914/2004
10. 6. 2004
   
264 Rozhodnutí o prominutí odvodu a penále 52/67 070/2004-525   FZ 9-10/2004
265 Rozhodnutí o prominutí DPH a jejího
příslušenství
05/75 367/2004
28. 5. 2004
   
266       K 31. 12. 2004
nebyl Pokyn
vydán
267 Sdělení MF k vymezení pojmu „Zemědělská
výroba, lesní a vodní hospodářství“
pro účely DPFO
53/62 466/2004-531   FZ 7-8/2004
268 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího
zdanění se Spojenými arabskými emiráty
49/93 533/2004-494
30. 7. 2004
  FZ 7-8/2004
269 Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení
dvojího zdanění s Německem ve vztahu
k německým subjektům s právní formou
FmbH Co.KG
49/93 874/2004
30. 7. 2004
  FZ 7-8/2004
Sdělení ve
FZ 11/2004
Čj. 49/115 981/2004
- 494
270 Rozhodnutí o snížení daně silniční 53/70 290/2004-534
3. 9. 2004
  FZ 9-10/2004
271 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Filipínskou republikou o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu
49/110 008/2004-494   FZ 11/2004
272       K 31. 12. 2004
nebyl Pokyn
vydán
273 Rozhodnutí o prominutí penále na dani
z převodu nemovitostí
26/112 466/2004-264   FZ 11/2004
274 K postupu při výplatě měsíčních daňových
bonusů ve zdaňovacím období 2005
53/97 752/2004-532
3. 1. 2005
   
275 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Finskou republikou o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu
49/128 070/2004-494
31. 12. 2004
   

Ředitel odboru 52:
JUDr. Miloš Kolář, v. r.

E-shop

Nesporná řízení III

Nesporná řízení III

Karel Svoboda - C. H. Beck

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu. Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy ...

Cena: 964 KčKOUPIT

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015) Zvláštní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Tento přehled navazuje na první svazek Přehled ...

Cena: 798 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.