Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 10/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 1, ze dne 31. 1. 2005

10

PŘEHLED POKYNŮ ŘADY D

k 31. 12. 2004

Referent: S. Kelnerová, tel.: 257 042 943
Čj. 52/284/2005 - 521

Číslo:

Název pokynu:

Číslo jednací:

Ruší/
nahrazen:

Uveřejněno/   poznámky:

1

K vyřizování žádostí o navrácení lhůty
v předešlý stav u registrace k DPH
při přechodu na nový systém daně

15/1 501/1993

 

Neaktuální

2

Zablokování převodů z některých účtů
státních příjmů

253/8 904/1993

 

 

3

Rozhodnutí o prominutí penále a úroků
- oddělení měny

252/8 896/1993

 

Neaktuální

4

Za účelem jednotného provádění zákona
č. 16/1993 Sb., o dani silniční

15/7 023/1993

 

Neaktuální

5

K registraci daňových subjektů

252/8 902/1993

D-219
6. 12. 2000

 

6

Rozhodnutí podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP
- nevyměření a nevybrání DPH a SD

252/12 106/1993

 

Neaktuální

7

O jednotném výkladu zákona o silniční dani

15/12 393/1993

 

FZ 2-3/1993
Doplněno
D-112
Neaktuální

8

Rozhodnutí o prominutí silniční daně

15/12 401/1993

 

FZ 2-3/1993
Neaktuální

9

Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 96
odst. 2 písm. b) ZSDP o stanovení
poplatníka silniční daně

15/15 004/1993

 

FZ 2-3/1993
Neaktuální

10

Neuplatnění nároku na odpočet daně

181/16 363/1993

 

FZ 2-3/1993
CV 8/1993
Neaktuální

11

Seznam neplatných celních razítek použitých
při falšování celních dokladů

182/18 755/1993

 

 

12 SD u surového zemědělského lihu
a lihu rafinovaného

18/13 820/1993

 

Neaktuální

13 Rozhodnutí o prominutí SD
ze surového drožďárenského lihu

182/16 724/1993

 

Neaktuální

14 Technická realizace převodu výnosu
DPFO ZČ a FP do územních rozpočtů

253/14 949/1993

 

 

15 O uplatňování DPH při nákupu zboží
za účelem jeho dalšího prodeje
v nezměněném stavu

181/19 481/1993

 

FZ 5/1993
CV 8/1993
a 12/1993
HN
Neaktuální

16 O uplatňování DPH ve výstavbě

181/19 480/1993

D-56

FZ 5/1993
CV 11/1993
HN

17 O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě
zboží a peněz

181/21 882/1993

D-57

FZ 5/1993
CV 12/1993
HN

18 O uplatňování DPH
v mezinárodní přepravě osob

181/21 882/1993

D-58

FZ 5/1993
CV 12/1993
HN

19 Rozhodnutí MF podle § 55a ZSDP
o prominutí správního poplatku

262/15 677/1993

 

FZ 5/1993

20 O uplatňování DPH v cestovním ruchu
v tuzemsku

181/24 615/1993

D-59

FZ 5/1993
DV 12/1993
HN

21 Opatření MF ČR ke zdaňování úroků
z mezibankovních úvěrových operací

251/23 906/1993

 

FZ 5/1993

22 Rozhodnutí MF podle § 55a odst. 1 ZSDP
o prominutí DPH
181/17 829/1993   FZ 5/1993
CV 12/1993
HN
23 Rozhodnutí MF podle § 96 odst.
2 písm. a) ZSDP o nevyměření
a nevybrání DPH
18/16 364/1993    
24 Přehled o opatřeních MF o povolování úlev 15/26 090/1993   Neaktuální
25 O uplatňování DPH u leasingu 181/27 347/1993 D-63 FZ 6/1993
CV 15/1993
HN
26 O uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování 181/28 050/1993 D-60 FZ 5/1993
CV 13/1993
HN
27 Převody DZN do rozpočtu obcí 253/30 706/1993    
28 Postup pro přenos osvobození
od placení důchodové daně
152/26 433/1993    
29 O uplatňování DPH ve zdravotnictví 181/28 998/1993 D-86 FZ 6/1993
CV 17/1993
30 O uplatňování nároku na odpočet DPH
u bytových družstev
181/29 532/1993   Neaktuální
31 Pokyn o jednotném postupu při poskytování
náhrad nákladů řízení podle ZSDP IÚFO
252/26 086/1993   FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
32 Pokyn o prominutí příslušenství daně
za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993
(rozhodnutí)
252/30 709/1993   FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
Neaktuální
33 Rozhodnutí o uplatňování DPH
při poskytování služeb do zahraničí
181/36 155/1993    
34 O uplatňování DPH při úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku a při úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků
v družstvech
181/35 890/1993 D-55 FZ 7-8/1993
CV 17/1993
HN
35 O uplatnění nároku na vrácení SD
a o zúčtování ztrát v systému podvojného účetnictví
182/37 666/1993   Neaktuální
36 Rozhodnutí o prominutí SD 182/40 290/1993   Neaktuální
37 Postup pro ÚFO při vracení zkráceného
odpočtu DPH u finančního pronájmu
181/40 291/1993   Neaktuální
38 Zaúčtování plateb DZN u obecních úřadů 253/35 210/1993    
39 Pokyn o postupu při povolování posečkání
daně a splátek na daň
252/38 496/1993 DS-54
15. 5. 1996
 
40 Výklad ke zdaňování poplatníků podle ZDP
(tzv. licenční a jim podobné poplatky)
251/17 117/1993   FZ 7-8/1993
41 Pokyn o prominutí nedoplatků daně
z objemu mezd a odměn
a souvisejícího příslušenství
za rok 1992
152/40 629/1993   FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
42 Uplatňování DPH při poskytování
služeb lázeňské péče
181/43 191/1993 D-182 FZ 7-8/1993
CV 23/1993
HN
43 Uplatňování DPH u přepravy zboží 
a peněz v tuzemsku
181/43 192/1993   FZ 7-8/1993
CV 23/1993
HN
44 Aktuální pokyny k evidenci a správě daní 253/41 792/1993    
45 Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke SD 182/46 804/1993   CV 23/1993
HN
Neaktuální
46 Postup při zdaňování subjektů se sídlem
či bydlištěm v cizině
251/44 602/1993   FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
47 Pokyn MF ČR o uplatňování smlouvy
se SFRJ o zamezení dvojího zdanění
v oboru DP a z majetku č. 99/1983 Sb.
251/44 792/1993   FZ 7-8/1993
Oprava
FZ 10-11/1993
48 Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího
zdanění příjmu a majetku FO č. 30/1979 Sb.
a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
příjmů a majetku PO č. 49/1979 Sb. vůči
státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu
251/35 201/1993   FZ 7-8/1993
49 Uplatnění DPH u dovezeného zboží na tzv.
dovozní záznam před 1. 1. 1993
s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993
181/34 261/1993   FZ 9/1993
CV 25/1993
Neaktuální
50 Obvyklá cena
pro účely stanovení základů DPH
181/52 049/1993   FZ 10-11/1993
CV 32/1993
Neaktuální
51 Rozhodnutí podle § 55a odst. 1 ZSDP
o prominutí DPH
181/35 163/1993   FZ 9/1993
CV 25/1993
52 Nákup, distribuce a prodej tabákových
nálepek
18/61 048/1993   FZ 10-11/1993
CV 29/1993
HN
Neaktuální
53 Uplatňování DPH u výkonů neveřejného
ubytování
181/63 086/1993 D-102 FZ 12/1993
CV 2/1994
54 Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích
služeb a stravování v rámci dětské rekreace
181/63 085/1993 D-101 FZ 12/1993
CV 2/1994
HN
55 Uplatňování DPH při úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku a při úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech
181/63 078/1993 D-34
D-64
FZ 10-11/1993
CV 32/1993
HN
56 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/73 617/1993 D-16
D-106
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
57 O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě
zboží a peněz
181/73 618/1993 D-17
D-168
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
58 O uplatňování DPH v mezinárodní
přepravě osob
181/73 619/1993 D-18
D-168
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
59 O uplatňování DPH v cestovním ruchu
v tuzemsku
181/73 620/1993 D-20
D-113
FZ 4/1994
CV 8/1994
HN
60 O uplatňování DPH u výkonů veřejného
stravování
181/74 384/1993 D-26
D-105
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
61 Uplatňování DPH při přechodu vlastnictví
majetku státu na jiné osoby
181/74 387/1993   FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
62 O vypořádání odpočtu DPH v návaznosti
na metodiku účetnictví a přímé daně
181/74 392/1993 D-98
D-132
FZ 2/1994
  CV 4/1994
HN
Doplněno
Pokynem D-69
Neaktuální
63 O uplatňování DPH u leasingu 181/74 403/1993 D-25 FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
Neaktuální
64 Uplatňování DPH při úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku a při úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech
181/1 312/1994 D-55 FZ 4/1994
CV 8/1994
HN
65 O odpisování základního stáda, tažných
zvířat a plemenných dostihových koní
pro účely stanovení základu DP
za zdaňovací období 1993
152/1 353/1994   FZ 2/1994
66 Výklad k § 11 zákona č. 303/1993 Sb.,
o zrušení státního tabákového monopolu
a o opatřeních s tím souvisejících
182/3 024/1994   FZ 2/1994
CV 6/1994
HN
Neaktuální
67 Uplatňování výdajů (nákladů)
na spotřebované PHM u zvláštních MV
při jízdě MV ve specifických podmínkách
za zdaňovací období 1993
153/4 790/1994   FZ 1/1994
Neaktuální
68 Uplatňování zákona o dani silniční
ve ZO roku 1994
151/4 792/1994   FZ 3/1994
Doplněno
D-112
Neaktuální
69 Doplnění Pokynu D-62 o vypořádání
odpočtu DPH a návaznosti na metodiku
účetnictví a přímé daně HN
181/6 438/1994 D-98
D-132
FZ 2/1994
CV 7/1994
Doplňuje
Pokyn D-62
Neaktuální
70 Poskytování vybraných souhrnných údajů o DZN 253/4 757/1994    
71 Zdaňování příjmů FO z nájemného 153/1 356/1994 D-190
1. 1. 1998
FZ 3/1994
Již pro ZO
roku 1998
72 K postupu při přechodu z podvojného
na jednoduché účetnictví z hlediska DPFO
153/7 012/1994   FZ 3/1994
Neaktuální
73 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
153/7 025/1994   FZ 3/1994
Neaktuální
74 K jednotnému postupu při uplatňování
veškerých ustanovení ZDP v platném znění
v roce 1993
153/10 691/1994   FZ 3/1994
Neaktuální
75 Neobsazeno      
76 O zdaňování příjmů FO z pronájmu
nebytových prostor
153/16 173/1994 D-190
1. 1. 1998
FZ 4/1994
77 Stanovení zvýšení daně z dodatečného
daňového přiznání
181/15 444/1994   FZ 5/1994
CV 11/1994
Neaktuální
78 Výklad k některým ustanovením zákona
č. 303/1993 Sb., o zrušení státního
tabákového monopolu a o opatřeních
s tím souvisejících
182/14 499/1994   FZ 5/1994
CV 11/1994
Neaktuální
79 K jednotnému postupu při zdaňování příjmů
výkonných umělců
153/16 179/1994   FZ 4/1994
Neaktuální
80 Zdaňování příjmů z cenných papírů u DPFO 153/16 180/1994   FZ 4/1994
81 Uplatňování DPH při bezúplatném převodu
elektrických přípojek nebo zařízení
pro veřejný rozvod elektřiny
a při bezúplatném převodu majetku na obec
podle UV ČR č. 568 ze dne 6. 10. 1993
v rámci rozhodnutí o privatizaci
181/15 441/1994   FZ 6/1994
CV 15/1994
HN
Platný částečně
82 Výklad k ustanovení § 9
odst. 1 písm. r) ZDZN
261/9 434/1994   FZ 5/1994
CV 11/1994
Platný částečně
83 K jednotnému postupu při ocenění
bezúplatně nabytých akcií obcemi,
pro účely DPPO
152/30 366/1994   FZ 1-8/1994
Profit 30/1994
84 Prodej neznačených cigaret pro vývoz 182/23 938/1994   FZ 6/1994
CV 17/1994
HN
Neaktuální
85 K prokazování náhrad a výdajů, které hradí
zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti
zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti
s výkonem práce v roce 1993
pro účely daní z příjmů
154/30 361/1994   FZ 7-8/1994
Profit 30/1994
86 O uplatňování DPH u organizací, které
nebyly zřízeny za účelem podnikání
181/30 028/1994 D-29
D-111
FZ 7-8/1994
CV 19/1994
87 K postupu při podávání přiznání k DPPO 
s. p., u nichž byla poslední část majetku
převedena FNM na nabyvatele bezúplatně
v průběhu roku 1993 a k daňovým
povinnostem těchto nabyvatelů
152/32 958/1994   FZ 6/1994
Oprava
7-8/1994
88 Rozhodnutí podle § 55a ZSDP
o prominutí DPH
181/35 181/1994   FZ 7-8/1994
CV 19/1994
HN
Profit 30/1994
89 Prominutí příslušenství DZN 261/32 885/1994   FZ 7-8/1994
Neaktuální
90 K postupu při zjišťování daňového domicilu 251/45 502/1994   FZ 7-8/1994
91 K uplatňování daňových smluv při zdaňování
výnosů ze zaknihovaných cenných papírů
251/45 510/1994 D-177 FZ 9/1994
Sdělení
FZ 10/1996
92 K uplatňování jednotného postupu
při vymezení PO - organizační jednotky
občanských sdružení pro daňové řízení
152/35 513/1994   FZ 10/1994
Profit 49/1994
93 DPH u reklamy, propagace a inzerce 181/38 322/1994 D-119 FZ 9/1994
CV 23/1994
HN 13. 9.
Profit 38/1994
94 Uplatňování DPH u zastavárenské činnosti 181/50 209/1994   FZ 9/1994
CV 23/1994
HN
Profit 38/1994
Neaktuální
95 O evidenci pokutových bloků, vyúčtování
pokutových bloků a vyúčtování peněz
za pokutové bloky vydané
v blokových řízeních
252/54 369/1994   FZ 10/1994
Profit 49/1994
96 Uplatňování DPH v podmínkách
organizačních složek a stálých provozoven
zahraničních osob působících na území ČR
181/59 277/1994 D-149 FZ 11/1994
CV 26/1994
Profit 49/1994
97 K postupu při vymáhání nedoplatků daní
(odvodů) nebo vrácení přeplatku daní
(odvodů) za s. p. privatizované formou
prodeje prostřednictvím FNM ČR
nebo PF ČR
152/70 943/1994   FZ 12/1/1994
98 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
153/70 954/1994 D-62
D-69
D-132
22. 12. 1995
FZ 12/1/1994
99 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP ve znění platném
pro rok 1994
153/73 180/1994   FZ 12/1/1994
HN 16. 3.
Neaktuální
100 O prominutí příslušenství DZN 261/52 060/1994   FZ 1/1995
Neaktuální
101 Uplatňování DPH u ubytovacích služeb
a stravování v rámci dětské rekreace
181/1 159/1995 D-54
D-161
FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 10. 4.
Profit
102 Uplatňování DPH u neveřejného ubytování 181/1 158/1995 D-53
D-162
FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit
103 O uplatňování DPH u některých
motorových vozidel
181/1 157/1995   FZ 2/1995
CV 6/1995
HN
Profit
Neaktuální
104 O prominutí DP za ZO 1994 155/53 362/1995   FZ 11/1995
105 O uplatňování DPH u služeb stravovacích 181/1 155/1995 D-60
D-166
FZ 3/1995
CV 7/1995
HN
Profit 14/1995
106 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/1 154/1995 D-56
D-138
FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit 14/1995
107 O prominutí příslušenství daně, které se
vztahuje k daňovým povinnostem s. p.
v souvislosti s realizací UV ČR č. 266/1994
k plnění závazků státních statků určených
k privatizaci
195/68 666/1994   FZ 1/1995
Profit 14/1995
108 K účtování o postoupených pohledávkách
a o vydaných majetkových podílech v nižší
než nominální hodnotě a ke zdaňování
příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon
č. 229/1991 Sb. a č. 42/1992 Sb.
281/4 595/1995
153/4 793/1995
  FZ 1/1995
Profit 14/1995
Neaktuální
109 O řešení daňových nesrovnalostí vzniklých
v roce 1994 v důsledku vypovězení smluv
o zamezení dvojího zdanění, které byly
uzavřeny v rámci bývalé RVHP,
Maďarskou republikou
251/7 055/1995   FZ 2/1995
HN 22. 3.
Profit 14/1995
110 O prodloužení lhůty pro podání přiznání
k DP pro poplatníky, kteří mají zákonnou
povinnost ověření své účetní závěrky
auditorem
252/9 808/1995   FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit 14/1995
111 O uplatňování DPH v odvětví zdravotnictví,
školství, kultury, u obcí a organizací, 
které nebyly zřízeny za účelem podnikání
181/65 400/1995 D-86
D-160
FZ 11/1995
CV 19/1995
112 Uplatňování DSL ve zdaňovacím období 
roku 1995
151/6 562/1995   FZ 2/1995
Profit 14/1995
Změny
a doplnění
pokynů
D-7 a D-68
Doplnění
č. j.
151/77 963/95
FZ 1/1996
Neaktuální
113 O uplatňování DPH v cestovním ruchu 181/13 377/1995 D-59
D-169
FZ 3/1995
CV 7/1995
114 Prokazování prostředků získaných
osvobozením od DZN
261/2 934/1995   FZ 3/1995
Neaktuální
(od 1. 1. 2002)
115 K jednotnému postupu při převodu
elektrických a plynovodních přípojek
pro účely daně z příjmů a daně darovací
ve ZO roku 1994 a 1995
152/16 828/1995   FZ 3/1995
Neaktuální
116 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
152/16 831/1995 D-132
22. 12. 1995
FZ 3/1995
Mění
a doplňuje
Pokyn D-98
117 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP, ve znění platném
pro rok 1994
152/16 832/1995   FZ 3/1995
Mění
Pokyn D-99
118 Uplatňování DPH v celních skladech,
svobodných celních skladech a svobodných
celních pásmech
181/20 495/1995 D-165 FZ 4/1995
CV 8/1995
HN 21. 8.
Profit
119 DPH u reklamy, propagace a inzerce 181/20 506/1995 D-93 FZ 4/1995
CV 8/1995
HN 21. 8.
Profit
Platný částečně
120 Pokyn o prominutí zvýšení daně a daňového
penále u daní z příjmů (rozhodnutí)
252/33 528/1995   FZ 6/1995
Profit 42/1995
Oprava
FZ 7-8/1995
121 Uplatňování DPH při prodeji losů
zajišťované pro provozovatele jinými osobami
181/16 345/1995   FZ 6/1995
CV 11/1995
HN 30. 8.
Profit 42/1995
122 Pokyn o prominutí DPH a jejího příslušenství
za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995
(rozhodnutí)
181/35 614/1995   FZ 6/1995
CV 11/1995
HN
Profit 42/1995
123 Metodický pokyn k § 40 odst. 2 ZDPH,
ve znění platném od 1. 1. 1995
181/19 114/1995   FZ 7-8/1995
CV 11/1995
Profit 42/1995
Neaktuální
124 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného
plnění při prodeji zboží
181/43 716/1995 D-143 FZ 9/1995
CV 16/1995
HN 6. 9.
Profit 42/1995
125 Pokyn o stanovení lhůt pro vyřizování
odvolání proti vyměření a dodatečnému
vyměření daně
252/35 646/1995   FZ 7-8/1995
Profit 42/1995
126 K postupu při podání žádosti o povolení
výroby bionafty podle § 19 odst. 3 ZSD
pro uplatnění nároku na vrácení daně
182/44 943/1995   FZ 7-8/1995
CV 12/1995
HN
Profit 42/1995
Změna
v Pokynu D-158
Neaktuální
127 Sdělení k silniční dani 151/43 480/1995   FZ 1/1996
Profit 42/1995
Neaktuální
128 O ustanovení § 13b ZDZN po novele,
s účinností od 1. 1. 1995
261/36 581/1995   FZ 9/1995
Profit 42/1995
Neaktuální
(od 1. 1. 2001)
129 Výklad k daňovému posuzování jednotného
pracovního oblečení poskytovaného
zaměstnancům
154/59 368/1995 D-190
1. 1. 1998
FZ 10/1995
130 Uplatňování DPH u finančních činností 181/77 285/1995 D-178 FZ 1/1996
CV 1/1996
HN
131 K jednotnému postupu při zabezpečení
potvrzení tiskopisů „Potvrzení příjmů“
a „Potvrzení o zaplacení DZN“ pro účely
vyplácení dávek SSP
153/66 960/1995   FZ 11/1995
Neaktuální
132 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/76 368/1995 D-62
D-69
D-98
22. 12. 1995
D-116
22. 12. 1995
D-190
1. 1. 1998
FZ 12/1/1995
Doplnění
Pokynem
D-153
133 O prominutí soudních poplatků ve věcech
rejstříku obecně prospěšných společností
151/76 376/1995   FZ 1/1996
134 O prominutí některých správních poplatků
obecně prospěšným společnostem
151/80 746/1995   FZ 1/1996
135 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro stanovení základu DPFO A DPPO
při výpočtu výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM za ZO 1995
153/1 937/1996   FZ 1/1996
Neaktuální
136 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/5 799/1996 D-190
1. 1. 1998
FZ 2/1996
137 Oznámení k ZDP za ZO 1995 391/6 495/1996   FZ 2/1996
138 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/12 249/1996 D-106
D-163
FZ 3/1996
CV 3/1996
HN
139 Postup při uplatňování ZDPH
v případě úmrtí plátce
181/50 900/1995 D-167
D-168
FZ 3/1996
CV 4/1996
140 Uplatňování DPH při realizaci zákona
č. 222/1994 Sb.
181/77 292/1995   FZ 3/1996
CV 5/1996
Platný částečně
141 Používání směnného kursu v ZDPH 181/16 973/1996 D-172 FZ 7/1996
CV 5/1996
142 Pokyn o prominutí DPH za období
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1996 (rozhodnutí)
181/7 108/1996   FZ 4/1996
CV 5/1996
HN
143 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného
plnění při prodeji zboží
181/22 420/1996 D-124
D-164
FZ 5/1996
CV 6/1996
HN
Profit
144 Pokyn o stanovení lhůt pro uzavření
vytýkacího řízení
252/34 859/1996   FZ 8/1996
CV 9/1996
Profit
145 Postup v systému podvojného účetnictví
pro podnikatele při zúčtování vrácení SD
zaplacené v cenách některých
uhlovodíkových paliv a maziv
spotřebovaných pro výrobu tepla
182/33 456/1996   FZ 6/1996
CV 6/1996
Profit
Neaktuální
146 K některým změnám v silniční dani
v roce 1996
151/34 050/1996   FZ 8/1996
CV 11/1996
Profit
Neaktuální
147 K provádění fyzické likvidaci neplatných
přísně zúčtovatelných tiskopisů opatřených
federální měnou
381/56 644/1996   FZ 10/1996
Profit
148 Stanovení jednotných kursů dle § 38 ZDP 391/1 776/1997   FZ 1/1997
CV 2/1997
Profit
149 Uplatňování DPH v podmínkách
organizačních složek zahraničních osob
působících na území ČR
181/2 177/1996 D-96 FZ 12/1996
CV 14/1996
HN
Profit
Neaktuální
150 K uplatňování osvobození od silniční daně 151/78 179/1996   FZ 12/1996
CV 14/1996
Profit
Neaktuální
151 K zajištění jednotného postupu
při uplatňování § 6 odst. 2 ZDP
251/3 531/1997   FZ 1/1997
CV 2/1997
Profit
Oprava
FZ 2-3/1997
152 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
daně z příjmů za zdaňovací období roku 1996
153/2 112/1997   FZ 1/1997
CV 1/1997
Profit
153 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/2 111/1997 D-190
1. 1. 1998
FZ 1/1997
CV 1/1997
Profit
Oprava
FZ 2-3/1997
Doplnění
Pokynu
D-132
154 K postupu při zdaňování daňových
nerezidentů u příjmů souvisejících
s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) ZDP
251/1 890/1997   FZ 2-3/1997
CV 7/1997
155 Pokyn o prominutí penále ve smyslu
čl. II zákona č. 323/1996 Sb. (rozhodnutí)
252/12 700/1997   FZ 2-3/1997
CV
Neaktuální
156 O prominutí DZN 261/9 218/1997   FZ 6/1997
CV 8/1997
157 O uplatňování DPH v rámci poskytování
bezplatné humanitární pomoci ve prospěch
obětí záplav v roce 1997
181/62 632/1997 D-237 FZ 7-8/1997
CV 10/1997
Neaktuální
158 Pokyn, kterým se mění Pokyn D-126 182/24 804/1997   FZ 7-8/1997
CV 10/1997
Mění Pokyn
D-126
Neaktuální
159 K zastupování daňových poradců a advokátů
v daňovém řízení
252/73 674/1997   FZ 11/1997
160 O uplatňování DPH subjekty, které nejsou
založeny nebo zřízeny za účelem podnikání
a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
181/83 903/1997 D-111
D-213
FZ 5/1998
CV 1/1998
HN
161 Uplatňování DPH u ubytovacích služeb
a stravování v rámci dětské rekreace
181/84 696/1997 D-101
D-207
FZ 5/1998
CV 1/1998
162 Uplatňování DPH u neveřejného ubytování 181/84 697/1997 D-102
D-207
FZ 5/1998
CV 1/1998
163 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/84 698/1997 D-138
D-206
FZ 1/1998
CV 2/1998
164 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného
plnění při prodeji zboží
181/86 458/1997 D-143
D-210
FZ 1/1998
CV 2/1998
165 Uplatňování DPH u zboží a služeb v celních
skladech, svobodných celních skladech
a svobodných celních pásmech
181/86 463/1997 D-118 CV 19/1997
Platný částečně
166 Uplatňování DPH u služeb stravovacích 181/87 239/1997 D-105
D-185
FZ 2/1998
CV 4/1998
167 Postup při zrušení registrace plátce DPH 181/89 701/1997 D-139
D-202
FZ 5/1998
CV 8/1998
Platný částečně
168 Uplatňování DPH v mezinárodní přepravě
osob, zboží a peněz a u služeb
s ní souvisejících
181/90 891/1997 D-57
D-58
D-139
FZ 2/1998
CV 5/1998
Platný částečně
169 Uplatňování DPH v cestovním ruchu 181/92 576/1997 D-113
D-218
FZ 4/1998
CV 7/1998
170 Dodatečná daňová přiznání, vypořádání
nároku na odpočet a oprava vypořádání
nároku na odpočet u DPH
181/96 306/1997   FZ 4/1998
CV 7/1998
Neaktuální
171 Vymezení předmětu DPH 181/92 587/1997   FZ 1/1998
CV 2/1998
Platný částečně
172 Přepočet úplaty za zdanitelné plnění
v cizí měně na českou měnu
181/84 691/1997 D-141 FZ 3/1998
CV 2/1998
Platný částečně
173 Uplatňování DPH u majetkového vkladu
a při prodeji podniku
181/6 656/1998   FZ 4/1998
CV 7/1998
Neaktuální
174 K postupu při ročním zúčtování záloh
na daň z příjmů ze závislé činnosti
při mezinárodním pronájmu pracovní síly
251/94 409/1997   FZ 1/1998
175 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
daně z příjmů za zdaňovací období roku 1997
153/3 02//1998   FZ 1/1998
CV 3/1998
Neaktuální
176 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období 1997 dle § 38 ZDP
391/3 007/1998   FZ 1/1998
CV 3/1998
177 K uplatňování daňových smluv
při zdaňování výnosů ze zaknihovaných
cenných papírů
251/2 617/1998 D-91 FZ 2/1998
178 Uplatňování DPH u finančních činností 181/7 869/1998 D-130
D-212
FZ 5/1997
CV 8/1998
179 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
152/65 146/1997 D-190
1. 1. 1998
FZ 2/1998
CV 5/1998
180 K zajištění jednotného postupu
při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) ZDP
251/8 200/1998 D-190
1. 1. 1998
FZ 2/1998
CV 5/1998
181 Uplatňování DPH u pronájmu a podnájmu
nemovitostí, u oprav, údržby a technického
zhodnocení nemovitostí
181/28 922/1998   FZ 6/1998
CV 9/1998
Neaktuální
182 Uplatňování DPH při poskytování
služeb lázeňské péče
181/33 481/1998 D-42 FZ 7-8/1998
CV 8/1998
183 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/52 040/1998 D-190
1. 1. 1998
FZ 10/1998
184 Důsledky vymáhání peněžních prostředků
daňového dlužníka na účtu účastníka
stavebního spoření u stavební spořitelny
254/69 335/1998   FZ 1/2/1999
185 Uplatňování DPH u služeb stravovacích 181/95 336/1998 D-166
D-207
FZ 1/1/1999
CV 2/1999
Oprava
FZ 2/1999
186 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou
ČR a vládou Ruské federace o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/92 624/1998   FZ 1/2/1999
187 O průměrných cenách PHM, které lez použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za zdaňovací období roku 1998
153/2 445/1999   FZ 1/1/1999
CV 2/1999
Neaktuální
188 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období roku 1998 dle § 38 ZDP
391/4 644/1999   FZ 1/1/1999
CV 2/1999
189 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmů a z majetku
251/5 903/1999   FZ 2/1999
190 K jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení ZDP
15/2 444/1999 D-71
D-76
D-129
D-132
D-136
D-153
D-179
D-180
D-183
1. 1. 1998
FZ 1/2/1999
191 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Portugalskou republikou o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmů
251/18 391/1999   FZ 3/1999
CV 5/1999
192 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Jihoafrickou republikou o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmů
251/17 836/1999   FZ 3/1999
CV 5/1999
193 Rozhodnutí o prominutí DPH 181/51 926/1998   FZ 3/1999
CV 4/1999
194 Rozhodnutí o prominutí daně darovací
při poskytování humanitární pomoci
do ciziny ke zmírnění následků mimořádných
hromadných událostí
262/17 531/1999   FZ 4/5/1999
CV 7/1999
Neaktuální
(od 1. 6. 2001)
195 O uplatňování DPH v pojišťovnictví 181/35 367/1999   FZ 7/8/1999
CV 11/1999
Platný částečně
196 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Venezuelskou republikou o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/32 379/1999   FZ 4/5/1999
197 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a vládou
Indonéské republiky o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu
251/33 830/1999   FZ 4/5/1999
198 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR
a vládou Malajsie o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu
251/40 706/1999   FZ 4/5/1999
199 Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové
daně z úrokových příjmů poplatníků, které
plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí
státem ČR
204/37 693/1999   FZ 4/5/1999
CV 7/1999
200 Postup při vracení SD zaplacené v cenách
některých uhlovodíkových paliv a maziv
spotřebovaných pro výrobu tepla
182/49 816/1999 DS-82
D-201
CV 9/1999
201 Postup při vracení SD zaplacené v cenách
některých uhlovodíkových paliv a maziv
spotřebovaných pro výrobu tepla
182/49 821/1999 D-200 FZ 7/8/1999
CV 11/1999
HN
Neaktuální
202 Uplatňování DPH při prohlášení konkursu 181/57 975/1999 D-167 FZ 2/2000
CV 5/2000
203 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za zdaňovací období roku 1999
153/1 565/2000   FZ 1/2000
CV 1/2000
Neaktuální
204 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období roku 1999 dle § 38 ZDP
391/1 656/2000   FZ 1/2000
CV 1/2000
205 Rozhodnutí o prominutí DSL 391/123 129/2000   FZ 2/2001
206 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/8 200/2000 D-163 FZ 4/2001
207 O uplatňování DPH u služeb ubytovacích
a stravovacích
181/8 201/2000 D-161
D-162
D-185
FZ 12/2000
CV 15/2000
208 O uplatňování DPH u osobních automobilů 181/8 202/2000 D-227 FZ 12/2000
CV 15/2000
209 Uplatňování DPH u bytových družstev 181/8 203/2000   FZ 12/2000
CV 15/2000
210 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného
plnění při prodeji zboží
181/14 570/2000 D-164 FZ 12/2000
CV 15/2000
211 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR
a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku
251/19 938/2000   FZ 3/2000
Oprava
FZ 4/5/2000
212 Uplatňování DPH u finančních činností 181/72 149/2000 D-178 CV 1/2001
213 O uplatňování DPH subjekty, které nejsou
založeny nebo zřízeny za účelem podnikání
a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
181/14 569/2000 D-160 FZ 12/2000
CV 15/2000
214 Uplatňování DZN u stavebních pozemků 393/11 484/2001   FZ 3/2001
Dodatek
FZ 3/2001
215 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Republikou Kazachstán o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/29 013/2000   FZ 4/5/2000
216 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Chorvatskou republikou o zamezení
dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
a z majetku
251/44 112/2000   FZ 6/2000
Dodatek
FZ 3/2001
217 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR
a vládou Indické republiky o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/85 885/2000   FZ 7/8/2000
218 Uplatňování DPH v cestovním ruchu
a u služeb souvisejících s pořádáním výstav,
trhů a kongresů
181/75 225/2000 D-169 FZ 12/2000
CV 15/2000
219 O registraci daňových subjektů 252/89 247/2000 D-5
6. 12. 2000
DS-46
6. 12. 2000
FZ 12/2000
220 Uplatňování nároku na odpočet DPH
od 1. 1. 2001
181/96 494/2000   FZ 12/2000
CV 15/2000
221 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za zdaňovací období roku 2000
153/1 683/2001   FZ 1/2001
Neaktuální
222 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období roku 2000 podle § 38 ZDP
391/137 449/2000   FZ 1/2001
223 K jednotnému postupu při uplatňování
příspěvku na další hlavní jídlo
u zaměstnavatelů
152/8 067/2001   FZ 1/2001
224 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Belgickým královstvím o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku
251/31 126/2001   FZ 4/2001
225 K registrační povinnosti společenství
vlastníků jednotek
431/31 564/2001
10. 5. 2001
  FZ 5/2001
Neaktuální
(od 1. 1. 2002)
226 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR
a vládou Uzbecké republiky o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
251/52 791/2001   FZ 6/2000
227 O uplatňování DPH u osobních automobilů 181/101 888/2001 D-208 FZ 2/2002
228 Postup při dovozu a vývozu tabákových
výrobků podléhajících povinnosti značení
182/108 686/2001   FZ 1/1/2002
229 Vymezení pojmu „alkoholické nápoje“
pro účely jejich prodeje
182/108 679/2001   FZ 1/1/2002
230 O průměrných cenách PHM, které lez použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za zdaňovací období roku 2001
153/1 357/2002   FZ 1/1/2002
Neaktuální
231 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací
období 2001 podle § 38 ZDP
397/2 375/2002   FZ 1/1/2002
232 O prominutí DPH a jejího příslušenství 181/20 873/2002   FZ 3/4/2002
233 Sdělení MF ve věci místní příslušnosti
správce daně při správě poplatků
za vypouštění odpadních vod
do vod povrchových
522/29 637/2002   FZ 5/6/2002
234 Uplatňování DPH při podnikání ve sdružení
na základě smlouvy o sdružení podle § 829
občanského zákoníku nebo jiné obdobné
smlouvy
181/99 749/2001   FZ 5/6/2002
235 Sdělení k problematice charakteru plateb
souvisejících s rozvojem elektronického
obchodu, a to v návaznosti na uplatňování
smluv o zamezení dvojího zdanění
494/39 661/2002   FZ 5/6/2002
236 Sdělení MF k usměrnění postupu ÚFO
u DS, které provádějí platby prostřednictvím
účtů vedených u Union banky, a. s.
522/17 155/2003   FZ 3-4/2003
237 Uplatňování DPH při poskytování
bezúplatné humanitární pomoci a řešení
důsledků povodní
181/91 482/2002 D-157 FZ 7-8/2002
238 Přiznání k DD při bezúplatné nabytí majetku
na humanitární nebo charitativní účely
a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní
v srpnu 2002 a přiznání k DPN
při převodech pozemků z vlastnictví ČR
do vlastnictví družstev
262/91 750/2002   FZ 7-8/2002
239 Informace daňovým subjektům
o možnostech procesního řešení tíživé
situace po povodni
521/90 882/2002   FZ 9-10/2002
240 Informace daňovým subjektům k postupu
řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví
a daní z příjmů a o osvobození od správních
a soudních poplatků
53 a 54/90 882/2002   FZ 7-8/2002
241 Rozhodnutí o prominutí daně silniční 534/91 512/2002   FZ 9-10/2002
242 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Republikou Makedonie o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2002)
494/104 970/2002   FZ 9-10/2002
243 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Kanadou o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu (č. 83/2002 Sb. m. s.)
494/120 809/2002    
244 Podání DAP na počítačové sestavě
s doručením datové zprávy neopatřené
zaručeným elektronickým podpisem
471/129 497/2002 D-252  
245 Sdělení MF k předání agendy pokutových
bloků krajským úřadům okresními úřady
v souvislosti s ukončením jejich činnosti
522/129 138/2002   FZ 3-4/2003
246 Neobsazeno      
247 Uplatňování DPH u činností
uskutečňovaných podle zvláštních právních
předpisů
181/100 874/2002   FZ 3-4/2003
248 Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu
zdanění se Slovenskou republikou
494/70 733/2003   FZ 7-8/2003
249 Pokyn o průměrných cenách PHM, které lze
použít pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za ZO roku 2002
531/141 594/2002   FZ 1/1 2003
250 Stanovení jednotných kursů za ZO 2002
podle § 38 ZDP
531/31/2003   FZ 1/1 2003
251 Sdělení MF k postupu FÚ při vybírání
poplatků za odebrané množství podzemní
vody dle § 88 zákona o vodách od 1. 1. 2005
522/6 048/2003   FZ 3-4/2003
Neaktuální
252 Podmínky pro podání v daňových věcech
prostřednictvím datové zprávy
471/14 664/2003 D-244 FZ 3-4/2003
253 Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10
a 20 haléřových mincí
181/79 421/2003   FZ 9-10/2003
254       K 31. 12. 2004
nebyl Pokyn
vydán
255 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího
zdanění s Belgickým královstvím
494/96 135/2003   FZ 9-10/2003
256 Stanovení jednotných kursů za ZO 2003
podle § 38 ZDP
533/103 538/2003   FZ 1/2004
257 O průměrných cenách PHM, které lze použít
pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované PHM ke stanovení základu
DP za ZO 2003
531/162/2004   FZ 1/2004
258 Sdělení MF k uplatňování mezinárodních
standardů při zdaňování transakcí mezi
sdruženými podniky - převodní ceny
491/1 554/2004
13. 1. 2004
  FZ 1/2004
259 O prominutí zvýšení daně a penále na dani
z nemovitostí - Rozhodnutí
261/112 380/2003   FZ 1/2004
260 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Spojenými státy mexickými o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
49/42 558/2004   FZ 2-3/2004
261 Rozhodnutí o prominutí daně silniční 534/40 379/2004
5. 4. 2004
  FZ 4-5/2004
262 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Tureckou republikou o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmů (č. 19/2004 Sb. m. s.)
49/65 560/2004-494   FZ 4-5/2004
263 Rozhodnutí o prominutí DPFO ZČ a FP 532/67 914/2004
10. 6. 2004
   
264 Rozhodnutí o prominutí odvodu a penále 52/67 070/2004-525   FZ 9-10/2004
265 Rozhodnutí o prominutí DPH a jejího
příslušenství
05/75 367/2004
28. 5. 2004
   
266       K 31. 12. 2004
nebyl Pokyn
vydán
267 Sdělení MF k vymezení pojmu „Zemědělská
výroba, lesní a vodní hospodářství“
pro účely DPFO
53/62 466/2004-531   FZ 7-8/2004
268 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího
zdanění se Spojenými arabskými emiráty
49/93 533/2004-494
30. 7. 2004
  FZ 7-8/2004
269 Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení
dvojího zdanění s Německem ve vztahu
k německým subjektům s právní formou
FmbH Co.KG
49/93 874/2004
30. 7. 2004
  FZ 7-8/2004
Sdělení ve
FZ 11/2004
Čj. 49/115 981/2004
- 494
270 Rozhodnutí o snížení daně silniční 53/70 290/2004-534
3. 9. 2004
  FZ 9-10/2004
271 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Filipínskou republikou o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu
49/110 008/2004-494   FZ 11/2004
272       K 31. 12. 2004
nebyl Pokyn
vydán
273 Rozhodnutí o prominutí penále na dani
z převodu nemovitostí
26/112 466/2004-264   FZ 11/2004
274 K postupu při výplatě měsíčních daňových
bonusů ve zdaňovacím období 2005
53/97 752/2004-532
3. 1. 2005
   
275 K uplatňování Smlouvy mezi ČR
a Finskou republikou o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu
49/128 070/2004-494
31. 12. 2004
   

Ředitel odboru 52:
JUDr. Miloš Kolář, v. r.

E-shop

ÚZ č. 1160 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1160 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o potravinách a tabákových výrobcích. Od prosince 2016 nabývá účinnosti zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.