Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 68/2004 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2004, číslo 12/3, ze dne 31. 12. 2004

68

Seznam Českých účetních standardů

Za odbor 28 - Účetnictví: Ing. Zdeněk Šafránek, tel. 257 044 079

Čj. 28/127 688/2004

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce")

Číslo Název
101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
102 Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka
103 Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení
104 Použití způsobů oceňování - standard zrušen
105 Kurzové rozdíly
106 Opravné položky
107 Rezervy
108 Cenné papíry
109 Účast s podstatným a rozhodujícícm vlivem
110 Deriváty
111 Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty
112 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
113 Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty
114 Inventarizační rozdíly
115 Konsolidace

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny")

Číslo Název
201 Účty a zásady účtování na účtech
202 Otevírání a uzavírání účetních knih, závěrkové a podrozvahové účty, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven
203 Pohleávky z operací přímého pojištění a z operací zajištění
204 Předepsané hrubé pojistné
205 Závazky z operací přímého pojištění a z operací zajištění (včetně položky F. pasiv rozvahy)
206 Náklady na pojistná plnění
207 Technické rezervy v neživotním pojištění a v životním pojištění
208 Vlastní kapitál
209 Cizí kapitál a závazky, s výjmkou technickýmrezer (viz standard č.  207) a  položek F., G.I. a G.II. pasiv rozvahy (viz standard č. 205) - tj. rezervy na ostatní rizika a ztráty, věřitelé/závazky
210 Finanční umístění (investice)
211 Finanční umístění životního pojištění (položka D. aktiv rozvahy)
212 Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (včetně položky G.II. aktiv rozvahy, popřípadě položky C.IV. aktiv rozvahy)
213 Náklady a výnosy
214 Pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou u exportních pojišťoven
215 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u České kanceláře pojistitelů (Garanční fond, hraniční pojištění, jiná činnost Kanceláře)
216 Zákonné pojištění (např. § 29 zákona č. 168/1999 Sb., vyhláška č. 125/1993 Sb., popřípadě další případy)
217 Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek (s výjimkou nemovitostí - viz standard č. 210)
218 Ostatní aktiva (zásoby aj., hotovost na účtech a v pokladně, dlužníci/pohledávky; s výjimkou standardu č. 203)
219 Inventarizační rozdíly
220 Zúčtování daní a dotací (včetně položek III.9., III.14. a III.15. výkazu zisku a ztráty)
- daň z příjmů, odložená daň, daň z přidané hodnoty aj. nepřímé daně
221 Ostatní zúčtovací vztahy (zaměstnanci, instituce sociálního zabezpečení nebo zdravotního pojištění, popřípadě jiné s výjimkou standardu č.  220)
222 Přechodné účty aktiv a pasiv (s výjimkou odložených pořizovaných nákladů na pojistné smlouvy
- viz standard č. 212)
223 Konsolidace účetní závěrky

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")

Číslo Název
301 Účty a zásady účtování na účtech
302 Otevírání a uzavírání účetních knih
303 Kursové rozdíly
304 I nventarizační rozdíly
305 Operace s cennými papíry a podíly
306 Deriváty
307 Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek
308 Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění
309 Pohledávky a závazky
310 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
311 Smluvní zdravotní pojištění
312 Ostatní zdaňovaná činnost

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání")

Číslo Název
401 Účty a zásady účtování na účtech
402 Otevírání a uzavírání účetních knih
403 Inventarizační rozdíly
404 Kursové rozdíly
405 Deriváty
406 Operace s cennými papíry a podíly
407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
409 Dlouhodobý majetek
410 Zásoby
411 Zúčtovací vztahy
412 Náklady a výnosy
413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS")

Číslo Název
501 Účty a zásady účtování na účtech
502 Otevírání a uzavírání účetních knih
503 Rezervy
504 Opravné položky
505 Kursové rozdíly
506 Rozdíly zjištěné při inventarizaci
507 Výsledek hospodaření v účetnictví
508 Daňová povinnost
509 Operace s cennými papíry a podíly
510 Deriváty
511 Zvláštní operace s pohledávkami
512 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
513 Dlouhodobý finanční majetek
514 Zásoby
515 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
516 Zúčtovací vztahy
517 Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a rozpočtové a ostatní finanční účty
518 Náklady organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků
519 Náklady organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
520 Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
521 Fondy
522 Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní závazky

Ředitel odboru 28:
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

E-shop

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Moniak Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, 1. vydání

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, 1. vydání

JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., JUDr. Jan Kotula - Anag, spol. s r. o.

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.