Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 53/2003 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2003, číslo 11, ze dne 11. 11. 2003

53

Sdělení

K jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

Termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005

Čj. 32/116 454/2004-328
ze dne 27.10.2004

Referent: Ing. Josef Seidl, tel.: 257 042 695, fax: 257 049 237, e-mail: Josef.Seidl@mfcr.cz

Ministerstvo financí vyhlásilo obsah a formu výkazů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve Finančních zpravodajích č. 5/2001 z 8. 6. 2001, 1/2002 z 29. 1. 2002, 5-6/2002 z 25. 6. 2002, 5-6/2003 z 21. 7. 2003, 9-10/ 2003 z 28. 11. 2003 a 4-5/2004 z 31. 5. 2004.

Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedeny v "Termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2005".

Výkazy POL, TR, Solventnost, R a V Z+Z budou na MF předkládány vždy ve dvou verzích
- písemné a elektronické. "
Všechny tyto formuláře jsou ke stažení z webových stránek, Ministerstva financí http://www.mfcr.cz / Pojištění a penzijní připojištění / Pojišťovnictví / Formuláře a výkazy / Aktuální formuláře.

Výkazy Poj 3a - 04 a Poj 5a - 01 budou na MF předkládány pouze v písemné verzi (písemná kopie výkazu zasílaného ČSÚ, tyto formuláře jsou ke stažení pouze z webových stránek ČSÚ).

Výroční zprávy pojišťoven a zajišťoven budou na MF předkládány podle Metodického pokynu pro předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2004, který bude vydán MF v 1. pololetí roku 2005, rovněž v písemné a elektronické verzi.

ZPOZ - Výkaz ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude na MF předkládán v písemné verzi.

Ve výkazech se uvádějí data dle textu. Pokud to není zřejmé uvádějí se údaje za 1. pololetí příslušného roku, resp. k 30. 6. příslušného roku a za celý příslušný rok, resp. k 31.12. příslušného roku.

Písemná verze podepsaná autorem a schválená osobou předepsanou ve výkazu bude doručena poštou na adresu:

Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
Letenská 15
118 10 Praha 1.

Elektronická verze bude doručena e-mailem na adresu:

Pojistovny@mfcr.cz

nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.

Termín odevzdání "Vykazování solventnosti k 31. 12. 2004" + výroku auditora pojišťovna podřídí § 22 odstavci (6), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.

Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení termínového kalendáře v roce 2005 a případné neúplné vyplnění výkazů bude posuzováno podle § 35 odstavce (1), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.

Termínový kalendář všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2005

Poř. číslo výkazu

Výkaz
(zkratka názvu)

Název výkazu

Termín odevzdání na MF v roce 2004

1. Poj 3a-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven za 4. čtvrtletí 2004 31.1.
2. TR Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy k 31.12.2004 1. 3.
3. R
(Úč.Poj1-01, Úč ZP 1-01)
Rozvaha pojišťoven k 31.12. 2004 1.3.
4. V Z+Z
(Úč., Poj.2-01, Úč. ZP 2-01)
Výkaz zisků a ztrát pojišťoven k 31.12. 2004 1.3.
5. POL 1 Vybrané ukazatele ve sledovaném období k 31.12.2004 1.3.
6. POL 2/1 Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů životních pojištění k 31.12.2004 1.3.
7. POL 2/2 Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů neživotních pojištění k31.12.2004 . 1. 3.
8. POL 3 Činnost zprostředkovatelů k 31.12.2004 1.3.
9. POL 4/1 Aktivní zajištění k 31.12.2004 1.3.
10. POL 4/2 Aktivní zajištění k31.12.2004 1.3.
11. POL 5 ČKP - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31.12.2004 . 1. 3.
12. POL 6/1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31.12. 2004 1.3.
13. POL 6/2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31.12.2004
Přehled zajištění
1.3.
14. POL 6/3 Činnost zprostředkovatelů k 31.12. 2003 týkající se POPV 1.3.
15. ZPOZ Výkaz ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání k 31.12.2004 31.3.
16. Poj 3a - 04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven za 1. čtvrtletí 2004 do 6.5.
17. Poj 5a - 01 Roční výkaz pojišťoven za rok 2004 do 6.5.
18. Výr. zpráva vč. PVZ 1-7 Výroční zpráva pojišťoven a zajišťoven k 31.12. 2004 do 1.7.
19. Solventnost
včetně výroku auditora
Vykazování solventnosti k 31.12. 2004 + výrok auditora do 30 dnů po auditu účetní závěrky
20. Poj 3a - 04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven za 2. čtvrtletí 2005 do 5.8.
21. TR Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy k 30. 6. 2005 26.8.
22. R
(
Rozvaha pojišťoven k 30. 6. 2005 26.8.
23. V Z+Z
(Úč.Poj2-01, Úč ZP 2-01)
Výkaz zisků a ztrát pojišťoven k 30.6. 2005 26.8.
24. POL 1 Vybrané ukazatele ve sledovaném období k 30.6. 2005 26.8.
25. POL 2/1 Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů životnich pojištění k 30.6. 2005 26.8.
26. POL 2/2 Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů neživotnich pojištění k 30.6. 2005 26.8.
27. POL 3 Činnost zprostredkovatelů k 30.6. 2005 26.8.
28. POL 4/1 Aktivní zajištění k 30.6. 2005 26.8.
29. POL 4/2 Aktivnl zajištění k 30.6. 2005 26.8.
30. POL 5 ČKP - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 30.6. 2005 . 26.8.
31. POL 6/1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 30.6. 2005 26.8.
32. POL 6/2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 30.6. 2005
Přehled zajištění
26.8.
33. POL 6/3 Činnost zprostředkovatelů k 30. 6. 2005 týkající se POPV 26.8.
34. Poj 3a - 04 Čtvrtletni výkaz pojišťoven za 3. čtvrtletí 2005 do 4.11

E-shop

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

JUDr. Ludvík David, CSc., Mgr. Jana Bílková, Mgr. Martina Podivínová - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Mgr. Michal Králík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastnického podílu, zrušení spoluvlastnictví a ...

Cena: 1 540 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.