Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 53/2003 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2003, číslo 11, ze dne 11. 11. 2003

53

Sdělení

K jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

Termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005

Čj. 32/116 454/2004-328
ze dne 27.10.2004

Referent: Ing. Josef Seidl, tel.: 257 042 695, fax: 257 049 237, e-mail: Josef.Seidl@mfcr.cz

Ministerstvo financí vyhlásilo obsah a formu výkazů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve Finančních zpravodajích č. 5/2001 z 8. 6. 2001, 1/2002 z 29. 1. 2002, 5-6/2002 z 25. 6. 2002, 5-6/2003 z 21. 7. 2003, 9-10/ 2003 z 28. 11. 2003 a 4-5/2004 z 31. 5. 2004.

Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedeny v "Termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2005".

Výkazy POL, TR, Solventnost, R a V Z+Z budou na MF předkládány vždy ve dvou verzích
- písemné a elektronické. "
Všechny tyto formuláře jsou ke stažení z webových stránek, Ministerstva financí http://www.mfcr.cz / Pojištění a penzijní připojištění / Pojišťovnictví / Formuláře a výkazy / Aktuální formuláře.

Výkazy Poj 3a - 04 a Poj 5a - 01 budou na MF předkládány pouze v písemné verzi (písemná kopie výkazu zasílaného ČSÚ, tyto formuláře jsou ke stažení pouze z webových stránek ČSÚ).

Výroční zprávy pojišťoven a zajišťoven budou na MF předkládány podle Metodického pokynu pro předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2004, který bude vydán MF v 1. pololetí roku 2005, rovněž v písemné a elektronické verzi.

ZPOZ - Výkaz ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude na MF předkládán v písemné verzi.

Ve výkazech se uvádějí data dle textu. Pokud to není zřejmé uvádějí se údaje za 1. pololetí příslušného roku, resp. k 30. 6. příslušného roku a za celý příslušný rok, resp. k 31.12. příslušného roku.

Písemná verze podepsaná autorem a schválená osobou předepsanou ve výkazu bude doručena poštou na adresu:

Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
Letenská 15
118 10 Praha 1.

Elektronická verze bude doručena e-mailem na adresu:

Pojistovny@mfcr.cz

nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.

Termín odevzdání "Vykazování solventnosti k 31. 12. 2004" + výroku auditora pojišťovna podřídí § 22 odstavci (6), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.

Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení termínového kalendáře v roce 2005 a případné neúplné vyplnění výkazů bude posuzováno podle § 35 odstavce (1), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.

Termínový kalendář všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2005

Poř. číslo výkazu

Výkaz
(zkratka názvu)

Název výkazu

Termín odevzdání na MF v roce 2004

1. Poj 3a-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven za 4. čtvrtletí 2004 31.1.
2. TR Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy k 31.12.2004 1. 3.
3. R
(Úč.Poj1-01, Úč ZP 1-01)
Rozvaha pojišťoven k 31.12. 2004 1.3.
4. V Z+Z
(Úč., Poj.2-01, Úč. ZP 2-01)
Výkaz zisků a ztrát pojišťoven k 31.12. 2004 1.3.
5. POL 1 Vybrané ukazatele ve sledovaném období k 31.12.2004 1.3.
6. POL 2/1 Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů životních pojištění k 31.12.2004 1.3.
7. POL 2/2 Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů neživotních pojištění k31.12.2004 . 1. 3.
8. POL 3 Činnost zprostředkovatelů k 31.12.2004 1.3.
9. POL 4/1 Aktivní zajištění k 31.12.2004 1.3.
10. POL 4/2 Aktivní zajištění k31.12.2004 1.3.
11. POL 5 ČKP - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31.12.2004 . 1. 3.
12. POL 6/1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31.12. 2004 1.3.
13. POL 6/2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31.12.2004
Přehled zajištění
1.3.
14. POL 6/3 Činnost zprostředkovatelů k 31.12. 2003 týkající se POPV 1.3.
15. ZPOZ Výkaz ekonomických výsledků zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání k 31.12.2004 31.3.
16. Poj 3a - 04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven za 1. čtvrtletí 2004 do 6.5.
17. Poj 5a - 01 Roční výkaz pojišťoven za rok 2004 do 6.5.
18. Výr. zpráva vč. PVZ 1-7 Výroční zpráva pojišťoven a zajišťoven k 31.12. 2004 do 1.7.
19. Solventnost
včetně výroku auditora
Vykazování solventnosti k 31.12. 2004 + výrok auditora do 30 dnů po auditu účetní závěrky
20. Poj 3a - 04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven za 2. čtvrtletí 2005 do 5.8.
21. TR Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy k 30. 6. 2005 26.8.
22. R
(
Rozvaha pojišťoven k 30. 6. 2005 26.8.
23. V Z+Z
(Úč.Poj2-01, Úč ZP 2-01)
Výkaz zisků a ztrát pojišťoven k 30.6. 2005 26.8.
24. POL 1 Vybrané ukazatele ve sledovaném období k 30.6. 2005 26.8.
25. POL 2/1 Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů životnich pojištění k 30.6. 2005 26.8.
26. POL 2/2 Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů neživotnich pojištění k 30.6. 2005 26.8.
27. POL 3 Činnost zprostredkovatelů k 30.6. 2005 26.8.
28. POL 4/1 Aktivní zajištění k 30.6. 2005 26.8.
29. POL 4/2 Aktivnl zajištění k 30.6. 2005 26.8.
30. POL 5 ČKP - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 30.6. 2005 . 26.8.
31. POL 6/1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 30.6. 2005 26.8.
32. POL 6/2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 30.6. 2005
Přehled zajištění
26.8.
33. POL 6/3 Činnost zprostředkovatelů k 30. 6. 2005 týkající se POPV 26.8.
34. Poj 3a - 04 Čtvrtletni výkaz pojišťoven za 3. čtvrtletí 2005 do 4.11

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Ústavní soud ČR - C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek I (§ 1 až 654)

Občanský zákoník, komentář, svazek I (§ 1 až 654)

Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, T. Dvořák, Svoboda, Pavlík a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější očekávánou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš ...

Cena: 2 382 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.