Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 29/2004 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2004, číslo 6, ze dne 30. 6. 2004

29

Přehled platných konstantních symbolů, třídy 1 – vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB
(Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 62/2004 Sb.)

čj. 20/38 069/04 ze dne 26. 4. 2004
Referent: Ing. Věra Ševčíková, tel.: 257 042 223

Na základě § 3 odst. 3 písmo b) vyhlášky č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování, příkaz k zúčtování musí obsahovat konstantní symbol, který vyjadřuje charakter platby, jestliže se jedná o platbu, která je příjmem nebo výdajem státního rozpočtu. Ministerstvo financí zveřejňuje seznam čtyřmístných konstantních symbolů třídy 1 charakterizujících platby se vztahem ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv.

Konstantní symboly třídy 4 byly publikovány pod čj. 253/3 065/2001 ze dne 12. ledna 2001 ve Finančním zpravodaji 1/2001. Za správnost použitého konstantního symbolu odpovídá subjekt, k jehož tíži je příslušná částka placená.

Třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv

11X - odvody příspěvkových organizací
Odvody příspěvkových organizací v souladu s § 6 písmo d) zákona č. 218/2000 Sb., § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41X- odvody závodního stravování
Odvody dle vyhlášky č. 140/2001 Sb.

91X - ostatní převody související se SR
Nahrazuje symbol 96X; případně další rušené symboly,

131X - místní poplatky
Místní poplatky vybírané podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění.

151X - převody prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku
Financování programů reprodukce majetku podle zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 40/2001 Sb.

181X - převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
Převody prostředků na ostatní neinvestiční účely mimo prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku.

261X - příjmy od fyzických osob

271X - příjmy od právnických osob

281X- účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování
Symbol se používá k zasílání finančních účelových dotací pro kraje, obce a magistráty k finančnímu vyúčtování s účelovým znakem podle zákona o státním rozpočtu na příslušný rok, mimo jiné pro náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., pro náhrady nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv podle § 51 odst. 2 zákona č. 79/1979 Sb., dotace na volby dle zákona č. 491/2001 Sb., dotace na protiradonová opatření dle vyhlášky č. 107/2003 Sb. a zákona 18/1997 Sb. a další.

301X - příjmy z vedlejší hospodářské a doplňkové činnosti škol
Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol povolené na základě zřizovací listiny.

321X - příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů
Příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů na základě zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

361X - pokuty ukládané a vybírané obcemi a kraji
§ 7 odst. 2 písmo d) a § 8 odst. 1 písmo d) zákona č. 250/2000 Sb.

371X - sankční poplatky
Sankce za porušení rozpočtové kázně podle § 6 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 6 n), § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

421X - příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
Platby podle zákona č. 219/2000 Sb. a vyhlášky č. 62/2001 Sb., § 7 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

431X - ostatní a nahodilé příjmy
Platby příjmů, které podle typu nelze přiřadit k žádnému konstantnímu symbolu.

461X - příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz v souladu s §§ 53 - 63 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů, s § 28 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb.

491X - příspěvky a dary mezinárodním organizacím
Příspěvky a dary mezinárodním organizacím v souladu s § 7 písm. m) se zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 písm. h) a i), § 10 odst. 1 písm i) a j) zákona č. 250/2000 Sb.

501X - dotace příspěvkovým organizacím na investice
Dotace příspěvkovým organizacím na investice poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 31 odst. 1 písmo b) zákona č. 250/2000 Sb.

531X - ostatní příspěvky
Ostatní příspěvky organizacím výše neuvedeným poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 250/2000 Sb.

551X - dotace provozní
Ostatní provozní dotace.

561X - dotace na investice
Ostatní dotace na investice.

571X - ostatní platby v souvislosti se státním rozpočtem
Používá se jako nástupnický symbol za používaný symbol 0558, případně další zrušené symboly, pro ostatní platby související se státním rozpočtem.

641X - ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
Symbol se používá pro dotace podle zákona o státním rozpočtu poskytované ostatním organizacím mimo kraje
a obce v souladu se zákony č. 218/2000 Sb., 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné podle § 26 odst. 2 zákona č. 87/1995 pro návratné finanční výpomoci družstevním záložnám, pojištění VZP podle § 3 vyhlášky č 305/1996, pro pojištění odpovědností za škody způsobené provozem vozidla podle § 11 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. a další.

711X - dotace na investiční výstavbu ze státních fondů

721X - dotace krajům a obcím
Symbol je používán k poskytování dotací krajům a obcím bez účelového znaku v souladu se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok schválením finančních vztahů k rozpočtům krajů a obcí s rozšířenou působností (souhrnný finanční vztah).

751X - vztahy státního rozpočtu k bance

761X - dávky sociálního zabezpečení včetně specifických dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a ostatní platby sociální povahy
Dávky sociálního zabezpečení podle zákonu č. 155/1995 Sb., č. 100/1988 Sb., 54/1956 Sb., 1/1991 Sb., 221/1999 Sb., 32/1957 Sb., 186/1992 Sb., 238/2000 Sb., 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisu (od 1.1.2005 rovněž dle zákona č. 361/2003 Sb.).

771X - státní sociální podpora
Dávky státní sociální podpory na základě zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisu.

911X - finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
Dle vyhlášky o finančním vypořádání vztahu se státním rozpočtem č. 531/2002 Sb.

9617 - vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
Vratky příspěvků podle vyhlášky č. 136/1995 Sb.

981X - mimořádné odvody v průběhu roku

991X - účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
Symbol je používán pro výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva schvalovaná zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. Použití vládní rozpočtové rezervy dle § 27 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu.

Ředitel státního závěrečného účtu:
Ing. Karel Bidlo, v.r.

E-shop

Společnost s ručením omezeným 2014, 1. vydání

Společnost s ručením omezeným 2014, 1. vydání

JUDr. J. Hajda, Ph.D.,LL.M., Mgr. N. Bachroňová, JUDr. L. Finger, Mgr. M. Prosser,Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je v současné době nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům pružněji reagovat na vnější ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.