Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 29/2004 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2004, číslo 6, ze dne 30. 6. 2004

29

Přehled platných konstantních symbolů, třídy 1 – vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB
(Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 62/2004 Sb.)

čj. 20/38 069/04 ze dne 26. 4. 2004
Referent: Ing. Věra Ševčíková, tel.: 257 042 223

Na základě § 3 odst. 3 písmo b) vyhlášky č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování, příkaz k zúčtování musí obsahovat konstantní symbol, který vyjadřuje charakter platby, jestliže se jedná o platbu, která je příjmem nebo výdajem státního rozpočtu. Ministerstvo financí zveřejňuje seznam čtyřmístných konstantních symbolů třídy 1 charakterizujících platby se vztahem ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv.

Konstantní symboly třídy 4 byly publikovány pod čj. 253/3 065/2001 ze dne 12. ledna 2001 ve Finančním zpravodaji 1/2001. Za správnost použitého konstantního symbolu odpovídá subjekt, k jehož tíži je příslušná částka placená.

Třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv

11X - odvody příspěvkových organizací
Odvody příspěvkových organizací v souladu s § 6 písmo d) zákona č. 218/2000 Sb., § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41X- odvody závodního stravování
Odvody dle vyhlášky č. 140/2001 Sb.

91X - ostatní převody související se SR
Nahrazuje symbol 96X; případně další rušené symboly,

131X - místní poplatky
Místní poplatky vybírané podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění.

151X - převody prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku
Financování programů reprodukce majetku podle zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 40/2001 Sb.

181X - převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
Převody prostředků na ostatní neinvestiční účely mimo prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku.

261X - příjmy od fyzických osob

271X - příjmy od právnických osob

281X- účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování
Symbol se používá k zasílání finančních účelových dotací pro kraje, obce a magistráty k finančnímu vyúčtování s účelovým znakem podle zákona o státním rozpočtu na příslušný rok, mimo jiné pro náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., pro náhrady nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv podle § 51 odst. 2 zákona č. 79/1979 Sb., dotace na volby dle zákona č. 491/2001 Sb., dotace na protiradonová opatření dle vyhlášky č. 107/2003 Sb. a zákona 18/1997 Sb. a další.

301X - příjmy z vedlejší hospodářské a doplňkové činnosti škol
Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol povolené na základě zřizovací listiny.

321X - příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů
Příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů na základě zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

361X - pokuty ukládané a vybírané obcemi a kraji
§ 7 odst. 2 písmo d) a § 8 odst. 1 písmo d) zákona č. 250/2000 Sb.

371X - sankční poplatky
Sankce za porušení rozpočtové kázně podle § 6 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 6 n), § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

421X - příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
Platby podle zákona č. 219/2000 Sb. a vyhlášky č. 62/2001 Sb., § 7 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

431X - ostatní a nahodilé příjmy
Platby příjmů, které podle typu nelze přiřadit k žádnému konstantnímu symbolu.

461X - příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz v souladu s §§ 53 - 63 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů, s § 28 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb.

491X - příspěvky a dary mezinárodním organizacím
Příspěvky a dary mezinárodním organizacím v souladu s § 7 písm. m) se zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 písm. h) a i), § 10 odst. 1 písm i) a j) zákona č. 250/2000 Sb.

501X - dotace příspěvkovým organizacím na investice
Dotace příspěvkovým organizacím na investice poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 31 odst. 1 písmo b) zákona č. 250/2000 Sb.

531X - ostatní příspěvky
Ostatní příspěvky organizacím výše neuvedeným poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 250/2000 Sb.

551X - dotace provozní
Ostatní provozní dotace.

561X - dotace na investice
Ostatní dotace na investice.

571X - ostatní platby v souvislosti se státním rozpočtem
Používá se jako nástupnický symbol za používaný symbol 0558, případně další zrušené symboly, pro ostatní platby související se státním rozpočtem.

641X - ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
Symbol se používá pro dotace podle zákona o státním rozpočtu poskytované ostatním organizacím mimo kraje
a obce v souladu se zákony č. 218/2000 Sb., 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné podle § 26 odst. 2 zákona č. 87/1995 pro návratné finanční výpomoci družstevním záložnám, pojištění VZP podle § 3 vyhlášky č 305/1996, pro pojištění odpovědností za škody způsobené provozem vozidla podle § 11 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. a další.

711X - dotace na investiční výstavbu ze státních fondů

721X - dotace krajům a obcím
Symbol je používán k poskytování dotací krajům a obcím bez účelového znaku v souladu se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok schválením finančních vztahů k rozpočtům krajů a obcí s rozšířenou působností (souhrnný finanční vztah).

751X - vztahy státního rozpočtu k bance

761X - dávky sociálního zabezpečení včetně specifických dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a ostatní platby sociální povahy
Dávky sociálního zabezpečení podle zákonu č. 155/1995 Sb., č. 100/1988 Sb., 54/1956 Sb., 1/1991 Sb., 221/1999 Sb., 32/1957 Sb., 186/1992 Sb., 238/2000 Sb., 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisu (od 1.1.2005 rovněž dle zákona č. 361/2003 Sb.).

771X - státní sociální podpora
Dávky státní sociální podpory na základě zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisu.

911X - finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
Dle vyhlášky o finančním vypořádání vztahu se státním rozpočtem č. 531/2002 Sb.

9617 - vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
Vratky příspěvků podle vyhlášky č. 136/1995 Sb.

981X - mimořádné odvody v průběhu roku

991X - účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
Symbol je používán pro výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva schvalovaná zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. Použití vládní rozpočtové rezervy dle § 27 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu.

Ředitel státního závěrečného účtu:
Ing. Karel Bidlo, v.r.

E-shop

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý - Wolters Kluwer, a. s.

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako kontext a vysvětlení s historickou ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář

Vilém Podešva, Lukáš Sommer, Jiří Votrubec, Martin Flaškár, Jiří Harnach, Jan Měkota,Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabyde účinnosti už od 1. 10. 2016. Praktický a věcný komentář od JUDr. Viléma Podešvy a kolektivu Vám pomůže spolehlivě se připravit na zadávání ...

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.