Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


2

Seznam

veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromaždování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra

Čj. 53,54/1748/2003
ze dne 9. 1. 2003

Referenti: Ing. Josef Pomyje, tel.: 25704 4285
           Jana Šmídová, tel.: 25704 2354

Ministerstvo financí uveřejňuje pro potřebu územních finančních orgánů a pro informaci daňovým subjektům a ostatní veřejnosti souhrnný seznam povolených veřejných sbírek ve prospěch postižených katastrofálními povodněmi, které postihly některé oblasti České republiky v srpnu roku 2002, konaných formou shromaždování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromaždování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných sbírkách), vycházející z centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra.

Součástí seznamu nejsou povolené veřejné sbírky ve prospěch postižených povodněmi, konané prostřednictvím

- sběracích listin (§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných sbírkách),
- pokladniček v místech určených k přijímání příspěvků (§ 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách),
- prodeje předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (§ 9 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných sbírkách)
- prodeje vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek (§ 9 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných sbírkách).

Seznam je uveřejňován v návaznosti na Pokyn D-240 vydaný pro potřebu daňové veřejnosti Ústředním finančním a daňovým ředitelstvím pod poř. č. 49 ve Finančním zpravodaji částka 7-8/2002, jehož obsahem je Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatků.

S ohledem na skutečnost, že shora uvedený pokyn neupravuje postup při prokazování darů poskytnutých ve prospěch postižených povodněmi poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky, uvádíme, že Ministerstvo financí doporučilo územním finančním orgánům aby v souvislosti s povodněmi v měsíci srpnu 2002 uplatňovaly při ročním zúčtování daňových záloh, případně v přiznání k dani z příjmů fyzických osob po skončení zdaňovacího období u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky při stanovení základu daně postup uvedený v bodě 2 odst. 3 , Pokynu č. D-240, tj. nevyžadovat potvrzení příjemce daru (§ 381 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Potvrzení konečného příjemce daru nebo pořadatele veřejné sbírky o jeho výši a účelu může být nahrazeno např. příkazem k úhradě a výpisem z bankovního účtu, podacím potvrzením poštovní poukázky, příjmovým dokladem, výpisem z účtu Českého Telecomu a.s. nebo Českého mobilu a.s., znějícím na jméno poplatníka s dokladem o výši peněžních prostředků vydaných za volání na telefonní linku zřízenou za účelem pomoci obětem povodní, apod. Z předložených dokladů musí být vždy patrno, že finanční prostředky byly poukázány na povodňové bankovní účty zřízené v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. U darů zaslaných fyzickými osobami prostřednictvím jejich zaměstnavatelů na odstranění následků povodní doporučilo Ministerstvo financí územním finančním orgánům akceptovat existenci jmenných seznamů dárců, pokud z nich bude patrný účel poskytnutí, výše darované částky a číslo účtu, na který byla darovaná částka poukázána.

Příloha č. 1 Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromaždování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky
Příloha č. 2 Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou pronájmu telefonní linky určené ke shromaždování příspěvků z telefonního účtu

Ing. Hana Větrovská, v.r.
v zastoupení ředitele odboru 53
Ing. Stanislav Špringl, v.r.
ředitel odboru 54

Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky

Poznámka: Seznam je řazen abecedně podle právnických osob konajících veřejné sbírky

Evid. u MV pod č. S Právnická osoba Sídlo Doba konání sbírky Název banky nebo její pobočky
Číslo účtu
875 1. Český lawn tennis klub Štvanice 38,
170 00 Praha 7
od: 23.08.2002
do: 30.06.2003
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú.: 179181488/0300
869 ADRA - občanské sdružení Klikatá 46,
150 00 Praha 5
od: 01.04.2002
do: 12.02.2005
ČSOB a.s., pob. Praha 5
č.ú.: 24442444/0300
634 AHOLD
Czech Republic, a.s.
Slavíčkova 1a,
638 00 Brno
od: 27.08.2002
do: 25.08.2003
Citibank, a.s., Brno
č.ú.: 2021361103/2600
603 AISIS o.s. Gorkého 499,
272 01 KIadno
od: 23.08.2002
do: 31.12.2002
eBanka, a.s., Praha 1
č.ú.: 952259001/2400
702 Akciová společnost
VLTAVA-LABE-PRESS
Nám. Přemysla
Otakara II. 8/5,
370 21 České Budějovice
od: 19.08.2002
do: 15.08.2004
Raiffeisenbank a.s.,
pob. České Budějovice
č.ú.: 1042008400/5500
914 Armáda spásy Petržílkova 2565/23,
150 00 Praha 5
od: 02.09.2002
do: 01.11.2002
ČSOB a.s.,
pob. Praha 2
č.ú.: 475335533/0300
VS 2002
871 Asociace muzeí
a galerií ČR
Jindřišská 901/5,
110 00 Praha 1
od: 22.08.2002
do: 22.08.2005
Komerční banka a.s.,
Praha 1
č.ú.: 27-7705500277/0100
1210 Asociace svazů
chovatelů koní ČR
Budějovická 479,
397 01 Písek
od: 10.10.2002
do: 31.12.2003
ČSOB a.s.,
pob. Písek
č:ú.: 179642467/0300
878 Blaník a City Media, s.r.o. Korunní 98,
101 00 Praha 10
od: 24.08.2002
do: 24.08.2005
ČSOB a.s.,
pob. Praha 4
č.ú.:191919190/0300
879 Blaník a City Media, s.r.o. Korunní 98,
101 00 Praha 10
od: 24.08.2002
do: 30.09.2002
ČSOB a.s.,
pob. Praha 4
č.ú.: 181818185/0300
899 Czech air force benevolent
funds agency s.r.o.
Ocelářská - Matějkovy
domy 799,
190 00 Praha 9
od: 30.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Kolín
č.ú.: 428430319/0800
887 Česká jezdecká federace Atletická 100/2, POB 40,
160 00 Praha 6 - Strahov
od: 26.08.2002
do: 31.12.2002
GE Capital bank, a.s.,
pob. Praha 6
č.ú.:10006-1732702-504/0600,
VS 2002
908 Česká komora architektů Josefská 34/6,
118 00 Praha 1
od: 10.09.2002
do: 02.09.2005
GE Capitalbank,
pob. Praha 8
č.ú.: 2121212121/5800
915 Česká lékárnická komora Poliklinika Budějovická,
A.Staška 80,
140 00 Praha 4
od: 15.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
Praha 1
č.ú.: 51-0111240277/0100
892 Česká spořitelna a.s. Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4
od: 15.08.2002
do: 15.08.2003
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 19-33883399/0800
868 Česká stomatologická
komora
Ječná 3,
120 00 Praha 2
od: 26.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Praha 2
č.ú.: 86-8970640267/0100
1109 České dědictví UNESCO Horní nám.,
771 27 Olomouc
od: 23.08.2002
do: 20.08.2005
Komerční banka a.s.,
pob. Olomouc
č.ú.: 27-4231010247/0100
877 Českobratrská církev
evangelická
- povšechný sbor
Jungmannova 9,
111 21 Praha  1
od: 22.08.2002
do: 31.12.2003
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú. : 400573203/0300
880 Český svaz žen Panská 7,
111 53 Praha 1
od: 22.08.2002
do: 31.12.2003
ČSOB a.s.,
pob. Praha 8
č.ú.: 940940940/0300
862 Člověk v tísni - Společnost
při České televizi, o.p.s.
Kavčí hory,
140 70 Praha 4
od: 14.08.2002
do: 16.08.2005
I. HVB, Praha 2,
č.ú.: 501166-009/2700
II. City bank, Praha 6,
č.ú.: 204104-018/2600
III. ČSOB a.s., Praha 1,
č.ú.: 334334334/0300
IV. Komerční banka a.s.,
Praha 1,
č. ú.: 27-9279700207/0100
1329 Diecézní charita
Ostravsko-opavská
Kratochvílova 3,
702 00 Ostrava 1
od: 15.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka, a.s.,
pob. Ostrava
č.ú.: 86-5218990257/0100
542 Diecézní charita Brno třída Kpt. Jaroše 9,
661 35 Brno
od: 30.07.2002
do:31.03.2003
Raiffeisenbank a.s., pob. Brno
č.ú.: 1034009999/5500
715 Diecézní charita
České Budějovice
Kanovnická 16,
370 01České Budějovice
od: 19.08.2002
do: 31.12.2004
Raiffeisenbank a.s.,
pob. České Budějovice
č.ú.: 2222222222/5500
872 Divadelní a literární
agentura Aura - pont
Radlická 55,
155 00 Praha 5
od: 22.08.2002
do: 30.06.2003
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú.: 179201477/0300
867 Divadlo v Dlouhé Dlouhá tř. 727/39,
110 00 Praha 7
od: 22.08.2002
do: 23.08.2003
ČSOB a.s., Praha 1, pob. Praha 1
č.ú.: 179164418/0300
888 Družstevní asociace ČR Těšnov 5,
110 01 Praha 1
od: 26.08.2002
do: 25.08.2003
Komerční banka a.s.,
č.ú.: 51-0111390267/0100
1335 Dům dětí
a mládeže Klatovy
K.H. Borovského 43/IV,
339 01 Klatovy
od: 11.10.2002
do: 31.03.2003
Komerční banka a.s.,
pob. Klatovy
č.ú.: 0000782781480287/0100
917 EBanka, a.s. Na Příkopě 19,
117 19 Praha 1
od: 06.09.2002
do: 30.11.2002
eBanka a.s., Praha 1
č.ú.: 2401/2400
777 Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně
Pekařská 53,
656 91 Brno
od: 03.09.2002
do: 03.10.2002
Komerční banka a.s., pob. Brno
č.ú.: 27-8723220257/0100
506 Farní charita Pelhřimov 393 01 Pelhřimov od: 19.08.2002
do:31.12.2002
ČSOB a.s., pob. Pelhřimov
č.ú.:179120538/0300
539 Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2,
101 01 Praha 1
od: 14.08.2002
do: 31.12.2003
První městská banka, a.s.
č.ú.: 777 777 0700/6000
985 Jihočeská
hospodářská komora
Husova 9,
370 01 České Budějovice
od: 23.09.2002
do: 29.11.2002
ČSOB a.s.,
pob. České Budějovice
č.ú.: 178849140/0300
989 Jihočeské divadlo p.o. Dr. Stejskala 23,
370 47 České Budějovice
od: 26.09.2002
do: 31.12.2003
Živnostenská banka a.s.,
pob. České Budějovice
č.ú.: 2980813064/0400
493 Jihočeský kraj U Zimního stadionu 7952/2
370 76 České Budějovice
od: 20.08.2002
do: 30.06.2005
ČSOB a.s.
pob. České Budějovice
č.ú.: 705705705/0300
538 Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5,
601 82 Brno
od: 02.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s., pob. Brno
č.ú.: 27-7494600277/0100
885 Kancelář akademie věd ČR Národní 3,
117 20 Praha 1
od: 26.08.2002
do: 31.03.2003
Raiffeisenbank a.s.,
pob. Praha 1
č.ú.: 1021041455/5500
498 Karlovarský kraj Závodní 353/88,
360 21 Karlovy Vary
od: 16.08.2002
do: 31.12.2002
Raiffeisenbank a.s.,
č.ú.: 1043018600/5500
895 Klub za starou Prahu Mostecká 1,
118 00 Praha 1
od: 30.08.2002
do: 30.08.2005
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú.: 179310745/0300
906 Komunistická strana Čech
a Moravy
Politických vězňů 9,
110 01 Praha 1
od: 15.08.2002
do: 30. 12.2002
ČSOB a.s.,
pob. Praha 3
č.ú.: 684844/0300,
VS 88888, SP. S. 32420
884 KOOPERATIVA
pojišt'ovna a.s.
Templová 747,
110 01 Praha 1
od: 26.08.2002
do: 25.11.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 4
č.ú.: 2226222/0800
497 Královéhradecký kraj Wonkova 1 142,
500 02 Hradec Králové
od: 15.08.2002
do: 16.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Hradec Králové
č.ú.: 787756320217/0100
901 Lesy Hlavního města Prahy Práčská 1885,
106 00 Praha 10
od: 29.08.2002
do: 31.12.2003
1. městská banka. Praha 1
č.ú.: 2000780026/6000
910 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2,
118 00 Praha 1
od: 02.09.2002
do: 02.09.2003
ČSOB a.s.,
č.ú.:178855778/0300,
VS 123
1340 Mateřská škola
Český Krumlov
Tavírna 119
381 01Český Krumlov
od: 20.10.2002
do: 17.10.2005
Raiffeisenbank a.s.,
pob. Český Krumlov
č.ú.: 1002003533/5500
866 Mediaprint a Kapa
Pressegrosso, spol s.r.o.
Štěrboholská 1404/104,
102 00 Praha 10
od: 30.08.2002
do: 31.12.2002
HVB Praha 1
č.ú.: 4898110/2700
957 Město Albrechtice Nám. ČSA 10,
793 95 Albrechtice
od: 24.08.2002
do: 15.09.2002
ČSOB a.s.,
pob. Krnov
č.ú.: 161949217/0300
949 Město Aš Kamenná 52,
352 01 Aš
od: 23.08.2002
do: 15.09.2002
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 60038-782051389/0800
700 Město Bechyně Nám. T.G. Masaryka 2,
391 65 Bechyně
od: 19.08.2002
do: 19.08.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Bechyně
č.ú.: 704304379/0800
716 Město Blatná Nám. T.G.Masaryka 322,
388 11 Blatná
od: 19.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
č.ú.: 682760399/0800
842 Město Blovice Masarykovo nám. 143,
336 01 Blovice
od: 05.09.2002
do: 15.08.2003
Komerční banka a.s.,
pob. Přeštice,
expozitura Blovice
č.ú.: 78-3058800207/0100
631 Město Boskovice Masarykovo náměstí 1/2,
680 18 Boskovice
od: 16.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
exp. Boskovice,
č.ú.: 86-1349600257/0100
513 Město Bystřice
nad Pernštejnem
593 01 Bystřice
nad Pernštejnem
od: 24.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
exp. Bystřice nad Pernštejnem
č.ú.: 8644772390297/0100
1026 Město Cvikov 471 54 Cvikov od: 22.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Nový Bor
č.ú.: 6015-3523 412/0100,
VS 590911
728 Město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 2,
370 92 České Budějovice
od: 19.08.2002
do: 30.11.2002
ČSOB a.s.,
pob. České Budějovice
č.ú.: 182182182/0300
710 Město Český Krumlov Nám. Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov
od: 19.08.2002
do: 14.08.2005
Raiffeisenbank a.s.,
pob. Český Krumlov
č.ú.: 1002008668/5500
549 Město Dobrovice 294 41 Dobrovice od: 18.08.2002
do: 26.08.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Dobrovice
č.ú.: 35-0483210319/0800
1018 Město Doksy 472 01 Doksy od: 19.08.2002
do: 23.08.2002
GE Capital bank a.s.,
pob. Doksy
č.ú.: 161784993/0600
807 Město Dubí Ruská 264,
417 01 Dubí
od: 18.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.
pob. Dubí
č.ú.: 1064153369/0800,
VS 2002, KS 0308
1310 Město Dubňany Nám. 5. dubna 1149,
696 03 Dubňany
od: 28.08.2002
do: 05.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Dubňany
č.ú.: 1446197359/0800
645 Město Dvůr Králové n. L. Nám. T.G.Masaryka 38,
544 17 Dvůr Králové n. L.
od: 14.08.2002
do: 15.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Trutnov
č.ú.: 182-1303711349/0800
831 Město Frenštát pod Radhoštěm Nám. Míru č. 1,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
od: 23.08.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Frenštát pod Radhoštěm
č.ú.: 86634623025710100
602 Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.3,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
od: 23.08.2002
do: 16.09.2002
Komerční banka, a.s.,
pob. Frýdek -Místek, exp.
č.ú.: 86-5717490257/0100
1135 Město Holice 534 01Holice od: 26.08.2002
do: 20.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Holice
č.ú.: 78-9130240257/0100
946 Město Horní Slavkov Poštovní 12,
357 01Horní Slavkov
od: 21.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 6015-0862175349/0800
648 Město Hořice Nám. Jiřího  z Poděbrad 342,
508 19 Hořice
od: 14.08.2002
do: 15.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Hořice
č.ú.: 6015-1161157329/0800
1103 Město Hranice Pernštejnské nám. 1,
753 37 Hranice
od: 14.08.2002
do: 14.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Hranice
č.ú.: 86-7192840267/0100
817 Město Hrob U Radnice 234,
417 04 Hrob
od: 24.08.2002
do: 14.09.2002
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 182-1060451369/0800
649 Město Hronov Nám. ČSA 5,
549 31 Hronov
od: 19.08.2002
do: 02.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Hronov
č.ú.: 1524551/0100
- VS 43432321
943 Město Chodov Komenského 1077,
357 35 Chodov
od: 19.08.2002
do: 19.09.2002
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 862648329/0800
1067 Město Chropyně 768 11 Chropyně od: 23.08.2002
do: 22.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Kroměříž
č.ú.: 6015-1483133389/0800
VS 2321, KS 038
1170 Město Chrudim 537 01 Chrudim od: 02.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.;
pob. Chrudim
č.ú.: 78-8170110217/0100
1171 Město Chrudim 537 01 Chrudim od: 02.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Chrudim
č.ú.: 78-8170460217/0100
737 Město Chýnov Gabrielovo nám. 7,
391 55 Chýnov
od: 26.08.2002
do: 10.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Tábor
č.ú.: 9883950237/0100
1014 Město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec  nad Nisou
od: 17.08.2002
do: 30.11.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Jablonec nad Nisou
č.ú. : 78805640227/0100
516 Město Jaroměřice
nad Rokytnou
675 51 Jaroměřice
nad Rokytnou
od: 24.08.2002
do: 31.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Jaroměřice nad Rokytnou
č.ú.: 182-1523812379/0800
1200 Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167,
790 27 Jeseník
od: 02.09.2002
do: 30.11.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Jeseník
č.ú.: 86-7690370237/0100
805 Město Kadaň Mírové nám. 1,
432 01 Kadaň
od: 14.08.2002
do: 31.08.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Kadaň
č.ú.: 2150600295/0100
763 Město Karlovy Vary Moskevská 21,
360 00 Karlovy Vary
od: 16.08.2002
do: 30.09.2002
Raiffeisenbank a.s.,
č.ú.: 1043019777/5500
849 Město Kasejovice 335 44 Kasejovice 98,
okr. Plzeň - jih
od: 22.08.2002
do: 31.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Kasejovice 129
č.ú.: 19-725645359/0800
773 Město Klatovy Nám. Míru 62,
339 01Klatovy
od: 24.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Klatovy
č.ú.: 823945339/0800
959 Město Klecany Do Klecánek 52,
250 67 Klecany
od: 20.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Praha 1
č.ú.: 2228-201/0100
536 Město KIimkovice Lidická 1,
742 83 Klimkovice
od: 23.08.2002
do: 20.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Klimkovice
č.ú.: 20183-1764769359/0800
963 Město Kolín Karlovo nám. 78,
280 12 Kolín
od: 21.09.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Praha centrum
č.ú.: 10030-7334-011/0100,
VS 300
558 Město Kostelec nad Labem 277 13 Kostelec nad Labem od: 23.08.2002
do: 10.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Kostelec nad Labem
č.ú.: 51-6488970277/0100
1148 Město Králíky 561 69 Králíky od: 26.08.2002
do: 31.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Králíky
č.ú.: 0060151324193309/0800
573 Město Kralupy nad Vltavou 278 01 Kralupy nad Vltavou od: 20.08.2002
do: 31.12.2003
Komerční banka a.s.,
pob. Mělník,
č.ú.: 516488910207/0100
822 Město Krásná Lípa Masarykova 246/6,
407 46 Krásná Lípa
od: 26.08.2002
do: 25.09.2002
Union banka a.s.
č.ú.: 19-1750609050/3400
1058 Město Kroměříž 767 01 Kroměříž od: 19.08.2002
do: 31.12.2002
ČSOB a.s.,
pob. Kroměříž
č.ú.: 777111666/0300
1315 Město Kuřim Jungmannova 968,
664 34 Kuřim
od: 20.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Kuřim
č.ú.: 278683960217/0100
1152 Město Lázně Bohdaneč 533 41 Lázně Bohdaneč od: 26.08.2002
do: 26.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Lázně Bohdaneč
č.ú.: 120620349/0800
783 Město Libčice nad Vltavou Nám. Svobody 90,
252 66 Libčice nad Vltavou
od: 14.09.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Libčice nad Vltavou
č.ú.: 1249-0388178349/0800
1101 Město Lipník nad Bečvou T.G. Masaryka,
751 31 Lipník nad Bečvou
od: 24.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Lipník nad Bečvou
č.ú.: 86-7193250277/0100
809 Město Litoměřice Mírové nám. 7/15,
412 01 Litoměřice
od: 22.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.
pob. Litoměřice
č.ú.: 19-1524-471/0100,
VS 88888
938 Město Litovel Nám. Přemysla Otakara 778,
784 01 Litovel
od: 14.08.2002
do: 13.08.2005
Komerční banka a.s.,
pob. Litovel
č.ú.: 27-8928790237/0100
947 Město Loket T.G. Masaryka 1/69,
357 33 Loket
od: 22.08.2002
do: 20.10.2002
Komerční banka a.s.
č.ú.: 78-4001490257/0100
1400 Město Lom Nám. Republiky 13,
435 11 Lom
od: 13.10.2002
do: 31.10.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Most
č.ú.: 182-1041418379/0800
816 Město Lovosice Školní 2,
10 02 Lovosice 4
od: 23.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.
pob. Lovosice
č.ú.: 94-3501100257/0100
1121 Město Modřice Náměstí Svobody 93,
664 42 Modřice
od: 26.08.2002
do: 10.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Brno - venkov
č.ú.: 27-8617140237/0100
665 Město Náchod Masarykovo nám. 40,
547 61 Náchod
od: 15.08.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Náchod
č.ú.: 78-8849870247/0100
510 Město Náměšt nad Oslavou 675 71 Náměšt nad Oslavou od: 17.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka, a.s.,
pob. Náměšt nad Oslavou
č.ú.: 19-7757270207/0100
1061 Město Napajedla 763 61 Napajedla od: 22.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Napajedla
č.ú.: 1410386369/0800
948 Město Nejdek Nám. Karla IV 239,
362 21 Nejdek
od: 22.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.
č.ú.: 78-2513550277/0100
695 Město Němčice nad Hanou Palackého 3,
798 27 Němčice nad Hanou
od: 26.08.2002
do: 29.11.2002
Česká spořitelna a.s.,
č.ú.: 182-1500568369/0800
1111 Město Neratovice 277 11 Neratovice od: 27.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Neratovice
č.ú.: 1783-0460018359/0800
1043 Město Nový Bor Nám. Míru 1,
473 01 Nový Bor
od: 03.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Nový Bor
č.ú.: 94488I600257/0100,
KS 308, VS 9
1013 Město Odry Masarykovo nám. 25,
742 35 Odry
od: 21.09.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Odry
č.ú.: 1772281329/0800
668 Město Opočno Kupkovo nám. 247,
517 73 Opočno
od: 19.08.2002
do: 20.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. 4počno ,
č.ú.: 1244181359/0800
1057 Město Otrokovice 765 02 Otrokovice od: 19.08.2002
do:06.01.2003
Komerční banka a.s.,
pob.Otrokovice
č.ú.: 27-914118023/0100
708 Město Písek Velké nám. 114,
397 19 Písek
od: 19.08.2002
do: 31.03.2003
ČSOB a.s., pob. Písek
  č.ú.: 179113151/0300 (most),
179114015/0300
(ostatní škody)
772 Město Plánice 340 34 Plánice 180 od: 23.08.2002
do: 30.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Plánice
č.ú.: 0823952379/0800
850 Město Plzeň Nám. Republiky 1,
306 32 Plzeň
od: 22.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Plzeň
č.ú.: 4924660277/0100
851 Město Plzeň Nám. Republiky 1,
306 32 Plzeň
od: 19.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Plzeň
č.ú.: 4924720217/0100
718 Město Protivín T.G. Masaryka 128,
398 11 Protivín
od: 19.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
č.ú.: 780356260217/0100
1128 Město Přelouč 535 01 Přelouč od: 19.08.2002
do: 19.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Přelouč
č.ú.: 78-9129750217/0100
1112 Město Příbram 261 01 Příbram 1 od: 22.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Příbram
č.ú.: 182-521689309/0800
1346 Město Rajhrad Městečko 32,
664 61 Rajhrad
od: 23.09.2002
do: 31.10.2002
ČSOB a.s.,
Poštovní spořitelna,
pob. Brno
č.ú.: 135805762/0300
769 Město Rokycany Masarykovo nám. 1/I,
337 01 Rokycany
od: 19.08.2002
do: 20.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Rokycany
č.ú.: 78-3640310297/0100
1015 Město Rokytnice nad Jizerou 512 44 Rokytnice nad Jizerou od: 20.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Dolní Rokytnice
č.ú.: 78-9652830297/0100
VS 111
673 Město Rokytnice
v Orlických horách
Nám. Jindřich Šimka 3,
517 61 Rokytnice v Orl. horách
od: 26.08.2002
do: 09.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Rokytnice v Orl. horách
č. ú.: 1038-1240089379/0800
803 Město Roudnice nad Labem Karlovo nám. 21,
413 01 Roudnice nad Labem
od: 30.08.2002
do: 15:09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Roudnice nad Labem
č.ú.: 1003706329/0800
585 Město Řevnice 252 30 Řevnice od: 20.08.2002
do: 31.12.2004
Česká spořitelna a.s., obl.
pob. Kladno, pob. Řevnice
č.ú.: 19-0388051399/0800
564 Město Říčany 251 01 Říčany od: 23.08.2002
do:31.10.2002
Komerční banka a.s., Praha
č.ú.:270326400477/0100
592 Město Sadská 289 12 Sadská od: 19.08.2002
do: 20.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Sadská
č.ú.: 6015-0504348369/0800
576 Město Sázava 285 06 Sázava od: 15.08.2002
do: 30.08.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Sázava
č.ú.: 6015-443541359/0800
1016 Město Semily 513 01 Semily od: 19.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Semily
č.ú.: 6015-1263108309/0800
1134 Město Sezemice 533 04 Sezemice od: 23.08.2002
do: 31.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Pardubice
č.ú.: 1206802329/0800
738 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí
od: 26.08.2002
do: 26.08.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Tábor
č.ú.: I 9-0701426389/0800
1209 Město Slavonice Horní náměstí 525,
378 81 Slavonice
od: 10.10.2002
do: 14.10.2002
Česká spoňtelna a.s.,
pob. Slavonice
č.ú.: I 82-0603157349/0800
1096 Město Slušovice 763 15 Slušovice od: 12.09.2002
do: 03.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Slušovice
č.ú.:182-1408221389/0800
707 Město Soběslav Nám. Republiky 59/1,
392 01 Soběslav
od: 19.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Soběslav
č.ú.: 182-701490399/0800
1068 Město Staré Město Staré Město od: 24.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Staré Město
č.ú.: 182-1545886379/0800
970 Město Starý Plzenec Masarykovo nám. 121,
332 02 Starý Plzenec
od: 26.08.2002
do: 31.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Stary Plzenec
č.ú.:182-0725643329/0800
827 Město Studénka Sjednocení 762,
742 13 Studénka
od: 03.09.2002
do: 30.11.2002
Komerční banka a.s.
pob. Nový Jičín
č.ú.: 86-6347220237/0100
853 Město Sušice Nám. Svobody 138,
342 01 Sušice
od: 09.09.2002
do: 31.12.2002
ČSOB a.s., pob. Sušice
č.ú.: 179131789/0300
1126 Město Svitavy 568 02 Svitavy od: 19.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Svitavy
č.ú : 789961170237/0100
(pro platební styk v KB)
78-9961170237/0100
(z jiné banky)
941 Město Šternberk Horní náměstí 16,
785 01 Šternberk
od: 22.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Šternberk
č.ú.: 278929270217/0100
810 Město Štětí Mírové nám. 640,
411 08 Štětí
od: 23.08.2002
do: 30.09.2003
GE Capital bank a.s.
pob. Štětí
č.ú.: 161800455/0600
529 Město Šumperk Nám. Míru 1,
787 01Šumperk
od: 22.08.2002
do: 15.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Šumperk
č.ú.: 60038-1905609309/0800
848 Město Švihov Nám. E. Beneše 38,
340 12 Švihov
od: 22.08.2002
do: 30.06.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Švihov
č.ú.:823951309/0800
703 Město Tábor Žižkovo nám. 3,
390 15 Tábor
od: 19.08.2002
do: 31.12.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Tábor
č. ú.: 704305339/0800
680 Město Trutnov Slovanské nám. 165,
541 01Trutnov
od: 23.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Trutnov
č.ú.: 86-0294550277/0100
701 Město Třeboň Nám. T.G. Masaryka 20,
379 01 Třeboň
od: 19.08.2002
do: 15.08.2005
Česká spořitelna a.s.,
pob. Třeboň
č.ú.: 182-0603148389/0800
750 Město Týn nad Vltavou Nám. Míru 2,
375 01 Týn nad Vltavou
od: 31.08.2002
do: 31.12.2002
GE Capital bank a.s.,
pob. Týn nad Vltavou
č.ú.: 161778403/0600
1060 Město Uherské Hradiště 686 01 Uherské Hradiště od: 19.08.2002
do: 31.07.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Uherské Hradiště
č.ú.:130032-1543078319/0800
806 Město Ústí nad Labem Velká Hradební 8,
400 01Ústí nad Labem
od: 18.08.2002
do: 15.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Ústí nad Labem
č.ú.: 3768920297/0100,
VS 9, KS 558
1138 Město Ústí nad Orlicí 562 01 Ústí nad Orlicí od: 24.08.2002
do: 30.06.2003
Komerční banka a.s.,
pob. Ústí nad Orlicí
č.ú.: 27-8757570247/0100
1216 Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf
od: 31.08.2002
do: 31.08.2002
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 925679369/0800
519 Město Velká Bíteš 595 01 Velká Bíteš od: 27.08.2002
do:10.09.2002
Česká spořitelna a.s
č.ú.: 1624629389/0800
1344 Město Velké Bílovice Nám. Osvoboditelů 570,
691 02 Velké Bílovice
od: 20.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Velké Bílovice
č.ú.: 30015-1380343359/0800
748 Město Veselí nad Lužnicí T.G. Masaryka 26,
391 81 Veselí nad Lužnicí
od: 31.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Tábor
č.ú.: 20183-701494349/0800,
VS 2321
706 Město Vodňany Nám. Svobody 18,
389 19 Vodňany
od: 19.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Strakonice
č.ú.: 78-0968110287/0100
992 Město Volary Náměstí 25,
384 51 Volary
od: 27. 09. 2002
do: 31. 12. 2003
Komerční banka a.s.,
pob. Volary
č.ú.: 780606040437/0100
723 Město Volyně Nám. Svobody 41,
387 01 Volyně
od: 23. 08. 2002
do: 16. 09. 2002
Komerční banka a.s.,
pob. Volyně
č.ú.: 27-2700450247/0100
1288 Město Vracov Nám. Míru 202,
696 42 Vracov
od: 23. 08. 2002
do: 13. 09. 2002
Komerční banka a.s.,
pob. Hodonín
č.ú.: 1650880227/0100
VS 82002
544 Město Znojmo Obroková 10/12,
669 02 Znojmo
od: 26. 08. 2002
do: 20. 09. 2002
Komerční banka a.s.,
pob. Znojmo
č.ú.: 86-4497450207/0100
1082 Město Zubří 756 54 Zubří od: 30. 08. 2002
do: 19. 09. 2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Nový Jičín
č.ú.:000182-1765604329/0800
902 Městská část
Praha - Kolovraty
Mírová 364,
103 00 Praha - Kolovraty
od: 28. 08. 2002
do: 31. 12. 2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Uhříněves
č.ú.: 182-2000715339/0800
920 Městská část
Praha - Libuš
Libušská 35,
142 00 Praha 4 - Libuš
od: 04. 09. 2002
do: 31. 10. 2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 4
č.ú.: 1222-2000691349/0800
V S 2321
911 Městská část Praha 2 Nám. Míru 20,
120 39 Praha 2
od: 23. 09. 2002
do: 30 .09 .2002
Komerční banka a.s.,
pob. Praha 2
č.ú.: 86-8971050277/0100
913 Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9,
130 85 Praha 3
od: 02 .09 .2002
do: 31 .10 .2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 3
č.ú.: 15204399/0800
873 Městská část Praha 4 Táborská 350,
140 00 Praha 4
od: 26 .08 .2002
do: 31 .12 .2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 4
č.ú.: 26016-2000832359/0800,
VS 2321
889 Městská část Praha 8 Zenklova 8,
180 48 Praha 8
od: 22 .08 .2002
do: 31 .12 .2003
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 888888822/0800
874 Městská knihovna
v Praze 1
Mariánské nám. 1,
115 72 Praha 1
od: 26 .08 .2002
do: 31 .10 .2002
l.městská banka, Praha 1
č.ú.: 2000280080/6000
896 Městská knihovna
v Praze 1
Mariánské nám. 1,
115 72 Praha 1
od: 29 .08 .2002
do: 31 .12 .2003
1. Městská banka, Praha 1
č.ú.: 2000280099/6000
1282 Moravský rybářský svaz,
Místní organizace Brno 5
Průchodní 2,
602 00 Brno
od: 10 .09 .2002
do: 31 .10 .2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Bmo
č.ú.: 2028103369/0800
923 Nadace ADRA
pro pomoc a rozvoj
Peroutkova 570/83,
150 00 Praha 5
od: 06.09.2002
do: 04.09.2005
eBanka, Praha 5
č.ú.: 505050505/2400
891 Nadace Dagmar a Václava
Havlových - Vize 97
Krá lovská zahrada 50,
Pražský Hrad,
110 00 Praha 1
od: 26.08.2002
do: 31.10.2002
ING Bank, Zlatý Anděl,
Praha 5
č.ú.: 1000353089/3500
894 Nadace na ochranu zvířat Olbrachtova 1677/3,
140 00 Praha 4
od: 02.09.2002
do: 02.09.2005
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú.: 576843713/0300
909 Nadace Občanského fóra Hálkova 1406/2,
120 00 Praha 2
od: 09.09.2002
do: 03.09.2005
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 1
č.ú.: 1931919319/0800
1037 Nadace Škola hrou Jeronýmova 24/62,
460 07 Liberec 7
od: 06.09.2002
do: 30.06.2003
ČSOB a.s.,
pob. Liberec
č.ú.: 179314332/0300
864 Nadační fond
Českého rozhlasu
Vinohradská 12,
120 00 Praha 2
od: 20.08.2002
do: 31.01.2003
I. GE Capital bank Praha 1,
č.ú.: 99 9999 9999/0600,
VS 9
II. eBanka Praha 1
(internetový účet)
č.ú.: 111333/2400,
VS 9
855 Občanská iniciativa
pro Evropskou unii
Drahobejlova 2215/6,
190 00 Praha 9
od: 14.08.2002
do: 31.12.2003
ČSOB a.s:,
pob. Praha 10
č.ú.: 777555777/0300
903 Občanské sdružení
Český tenisový svaz
CTD Štvanice 38,
170 00 Praha 7
od: 26.08.2002
do: 26.08.2005
Česká spořitelna a.s.,
pob: Praha 4
č.ú.: 19-99399399/0800
859 Občanské sdružení
Sdružení občanské pomoci
U Dubu 3,
140 00 Praha 4
od: 14.08.2002
do: 14.08.2003
GE Capital Bank,
Praha 4, pob. Třebíč
č.ú.: 157233240/0600
860 Občanské sdružení
Sdružení za čistou Vltavu
Moravská 16,
120 00 Praha 2
od: 16.08.2002
do: 16.08.2005
Raiffeisenbank a.s.,
č.ú.: 1001110417/5500
547 Obec Albrechtice Obecní 186,
735 43 Albrechtice
od: 23.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Karviná-Fryštát
č.ú.: 1727733349/0800
735 Obec Albrechtice
nad Vltavou
396 16 Albrechtice
nad Vltavou 79
od: 23.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Písek
č.ú.: 78-0356460227/0100
1119 Obec Bavory 692 01 Bavory 9 od: 23.09.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Mikulov
č.ú.: 861831440247/0100
740 Obec Bezdědovice Bezdědovice 109,
388 01 Blatná
od: 29.08.2002
do: 30.11.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Blatná
č.ú.: 78-0968440227/0100
1357 Obec Blatnice
pod Svatým Antonínkem
696 71 Blatnice
pod Svatým Antonínkem
od: 26.08.2002
do: 06.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Blatnice
pod Sv. Antonínkem
č. ú.:000182-1443424309/0800
600 Obec Bohuslavice Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
od: 27.08.2002
do: 09.09.2002
Česká spořitelna, a.s.,
pob. Opava
okr. Opava
č.ú.: 182-1847340339/0800
1353 Obec Bořetice 691 08 Bořetice  39 od: 04.09.2002
do: 06.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Velké Pavlovice
č.ú.: 86-1831860217/0100
75 Obec Brloh 382 06 Brloh od: 02.09.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Přelouč
č.ú.: 78-9131260217/0100
1323 Obec Bystrovany Šrámkova 9,
772 00 Bystrovany
od: 06.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Olomouc
č.ú.: 27-893 I 540247/0100
1194 Obec Čeladná 739 12 Čeladná 260 od: 08.10.2002
do: 17.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Frýdlant nad Ostravicí,
č.ú.: 3029-781/0100
641 Obec České Meziříčí 517 71 České Meziříčí od: 16.08.2002
do:13.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob.Opočno
č.ú.: 1244187339/0800
993 Obec Čkyně 384 81 Čkyně od: 28.09.2002
do:15.10.2002
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 182-0661769319/0800
642 Obec Dětenice 507 24 Dětenice od: 29.08.2002
do: 07.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Libáň
č.ú.: 35-1163237349/0800
771 Obec Dnešice 334 43 Dnešice 53 od: 05.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Přeštice
č.ú.: 4926-361/0100
782 Obec Dobřichovice Vítova 61,
252 29 Dobřichovice
od: 10.09.2002
do: 31.12.2004
Česká spořitelna a.s.,
pob. Dobřichovice
č.ú.: 182-388029319/0800
966 Obec Dobřichovice Vítova 61,
252 29 Dobřichovice
od: 10.09.2002
do: 31.12.2004
Česká spořitelna a.s.,
pob. Dobřichovice
č.ú.: 182-388029319/0800,
VS 9999
1347 Obec Dobřínsko Dobřínsko 60,
672 01 Moravský Krumlov
od: 31.08.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Moravský Krumlov
č.ú.: 12225-741/0100
1199 Obec Dolany Dolany,
278 01 Kralupy nad Vltavou
od: 07.09.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Kralupy nad Vltavou
č.ú.: 51-6489770277/0100
531 Obec Dolany 783 16 Dolany 58 od: 26.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Bohuňovice,
č.ú.: 1809485369/0800
768 Obec Dolany Dolany 125,
339 01 Klatovy
od: 02.09.2002
do: 30.06.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Klatovy
č.ú.: 0823959319/0800
790 Obec Dolní Břežany 5. května 78,
252 41 Dolní Břežany
od: 17.09.2002
do: 31.12.2002
GE Capital bank a.s.,
pob. Praha - Zbraslav
č.ú.: 161926250/0600
756 Obec Dráchov Dráchov od: 03.09.2002
do: 30:09.2002
Raiffeisenbank a.s.,
pob. Tábor
č.ú.: 1012023343/5500
1290 Obec Dýšina Nám. Míru 30,
330 02 Dýšina
od: 01.10.2002
do: 31.12.2003
Raiffeisenbank a.s.,
pob. Plzeň
č.ú.: 1023040579/5500
1102 Obec Hlubočky Olomoucká 17,
783 61 Hlubočky
od: 29.08.2002
do: 31.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Olomouc
č.ú.: 1809495399/0800
936 Obec Hnojice 785 01Hnojice 117 od: 22.08.2002
do:30.08.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob.Olomouc
č.ú.:1809478329/0800
1374 Obec Holasovice 747 74 Holasovice 130 od: 17.09.2002
do: 20.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob.Opava
č.ú.: 35-1846763399/0800
1151 Obec Horní Ředice 533 75 Horní Ředice od: 26.08.2002
do: 01.09.2002
ČSOB a.s:,
pob. Holice
č.ú.: 179255440/0300
954 Obec Horní Suchá Sportovní 3/2,
735 35 Horní Suchá
od: 06.09.2002
do: 30.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Havířov
č.ú.: 86-6015020247/0100
821 Obec Chodouny 411 71 Chodouny 20 od: 24.08.2002
do:31.12.2003
Česká spořitelna a.s.
č.ú.:182-10003721369/0800
785 Obec Chvatěruby 278 01 Chvatěruby  46 od: 05.09.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Kralupy nad Vltavou
č.ú.: 916-0460044389/0800
1286 Obec Jinačovice Jinačovice 83,
664 34 Kuřim
od: 03.09.2002
do: 10.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Kuřim
č.ú.: 27-8723250237/0100
755 Obec Katovice 387 11 Katovice 11 od: 02.09.2002
do: 31.12.2002
ČSOB a.s.,
pob. Strakonice
č.ú.: 801801801/0300
534 Obec Kožušany - Tážaly Tážaly 1,
783 75 Kožušany - Tážaly
od: 22.08.2002
do: 25.08.2002
ČSOB a.s., pob. Olomouc,
č.ú.: 179170578/0300
596 Obec Kunín 742 53 Kunín  69 od: 28.08.2002
do: 20.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Nový Jičín
č.ú.: 1772228309/0800
632 Obec Lednice Zámecké náměstí 70,
691 44 Lednice
od: 02.09.2002
do: 20.09.2002
ČSOB,
pob. Břeclav
č.ú.: 179314367/0300
1132 Obec Líšnice 561 84 Líšnice od: 26.08.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Žamberk
č.ú.: 86-0547590497/0100
1351 Obec Lomnice Nám. Palackého 32,
679 23 Lomnice
od: 23.09.2002
do: 15.10.2002
GE Capital bank a.s.,
pob. Tišnov
č.ú.: 162008259/0600
1372 Obec Luběnice 783 46 Luběnice 140 od: 25.09.2002
do: 27.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Lutín
č.ú.: 1809516399/0800
1137 Obec Lukavice Lukavice od: 26.08.2002
do: 16.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Letohrad
č.ú.: 278757490247/0100
1358 Obec Lužec nad Vltavou 1. máje 176,
277 06 Lužec nad Vltavou
od: 31.08.2002
do: 31.12.2003
Komerční banka a.s.,
pob. Mělník
č.ú.: 516419380257/0100
714 Obec Lužnice 378 16 Lužnice 25 od: 20.08.2002
do: 30.04.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Třeboň
č.ú.: 182-603207369/0800
801 Obec Malé Žernoseky Zahradní 245,
410 02 Malé Žernoseky
od: 27.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Lovosice
č.ú.: 94-3500990227/0100
1285 Obec Malhostovice Malhostovice 75,
666 06 Tišnov
od: 27.08.2002
do: 18.10.2002
GE Capital bank a.s.,
pob. Tišnov
č.ú.: 161809038/0600
633 Obec Moravské Knínice Kuřímská 99,
664 34 Moravské Knínice
od: 24.08.2002
do: 10.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Brno-venkov
č.ú.: 278617150267/0100
942 Obec Náklo 783 32 Náklo 14 od: 22.08.2002
do: 30.08.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Litovel
č.ú.: 1809480349/0800
1143 Obec Nasavrky 538 25 Nasavrky od: 26.08.2002
do: 30.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Nasavrky
č.ú.: 1141636349/0800
787 Obec Nažlovice 262 93 Nažlovice - Chlum 21 od: 06.09.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Sedlčany
č.ú.: 9521714359/0800
926 Obec Neveklov Nám. Jana Heřmana 80,
257 56 Neveklov
od: 17.09.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Příbram
č.ú.: 182-320103359/0800
1186 Obec Osík 569 67 Osík od: 23.09.2002
do: 31.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Litomyšl
č.ú.: 35-1283375359/0800
541 Obec Ostopovice U Kaple 5,
664 49 Ostopovice
od: 20.08.2002
do: 15.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Brno-venkov
č.ú.: 27-8616320287/0100
1356 Obec Ostrovačice Nám. Viléma Mrštíka 54,
664 81 Ostrovačice
od: 26.08.2002
do: 30.08.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Brno - venkov
č.ú.: 27-8617240297/0100
1100 Obec Ostrožská Nová Ves 767 22 Ostrožská  Nová Ves od: 01.10.2002
do: 15.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Uherské Hradiště
č.ú.: 182-1545919329/0800
1028 Obec Paseky nad Jizerou 512 44 Paseky nad Jizerou od: 26.08.2002
do: 06.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Jablonec nad Jizerou
č.ú.: 35-1263086349/0800,
VS 1313
1350 Obec Perná 691 86 Perná 292 od: 24.09.2002
do: 31.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Mikulov na Moravě
č.ú.:000182-1382191379/0800
1224 Obec Perštejn Hlavní 159,
431 63 Perštejn
od: 02.09.2002
do: 12.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Klášterec nad Ohří
č.ú.: 27-7152700227/0100
982 Obec Plav 370 07 Plav od: 15.09.2002
do: 30.06.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. České Budějovice
č.ú.: 182-0560619389/0800
1213 Obec Povrly Mírová 165,
403 32 Povrly
od: 30.08.2002
do: 30.11.2002
Česká spořitelna a.s.,
č.ú.: 882505309/0800
1165 Obec Prosetín 539 76 Prosetín od: 30.08.2002
do: 15.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Skuteč
č.ú.: 10030-7334-011/0100
780 Obec Předklášteří Komenského 1109,
666 02 Předklášteří
od: 30.08.2002
do: 16.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Tišnov
č.ú.: 278618060247/0100
721 Obec Předmíř Předmiř,
387 42 Lnáře
od: 19.08.2002
do: 30.09.2002
GE Capital bank a.s.;
pob. Strakonice
č.ú.: 161776109/0600
843 Obec Příchovice 334 01 Příchovice 37 od: 27.08.2002
do: 10.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Plzeň
č.ú.: 725638389/0800,
VS 2002
1035 Obec Příšovice 463 46 Příšovice od: 19.08.2002
do: 26.08.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Liberec
č.ú.: 0984859319/0800
VS 12082002
704 Obec Putim 397 01 Putim 198 od: 19.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Písek
č.ú.: 7578780287/0100
1168 Obec Rabštejnská Lhota 537 01 Rabštejnská Lhota od: 03.09.2002
do: 22.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Chrudim
č.ú.: 182-1141608399/0800
691 Obec Rapotín Družstevní 125,
788 14 Rapotín
od: 02.09.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Šumperk
č.ú.: 1906827395/0800
1017 Obec Roztoky u Jilemnice 512 31 Roztoky u Jilemnice od: 19.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Semily
č.ú.: 78-965284021/0100
953 Obec Řepiště Mírová 178,
739 31 Řepiště
od: 23.08.2002
do: 23.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Frýdek - Místek
č.ú. : 1783-1682051319/0800
753 Obec Sepekov 398 51 Sepekov 174 od: 01.09.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Milevsko
č.ú.: 0640030339/0800
VS pro obec Sepekov 0802
VS pro obec Metly 1082
601 Obec Slatina 742 93 Slatina  1 od: 28.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Nový Jičín
č.ú. 86-6346470277/0100
675 Obec Stěžery 503 21 Stěžery od: 22.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Hradec Králové
č.ú.: 78-7756770277/0100
621 Obec Stonava 735 34 Stonava 730 od: 03.09.2002
do: 13.09.2002
Česká spořitelna, a.s.,
pob. Karviná
č.ú.: 19-1721600369/0800
754 Obec Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice
nad Blanicí  86
od: 01.09.2002
do: 31.08.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Prachatice
č.ú.: 182-661620389/0800
VS 5299
711 Obec Studená Nám. Sv. Jana
Nepomuckého 18,
od: 20.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Studená
378 56 Studená
č.ú.: 182-0603159379/0800
1046 Obec Studenec 512 33 Studenec od: 09.09.2002
do: 30.06.2003
GE Capital Bank, a.s.,
pob. Jilemnice
č.ú. : 161925872/0600
1349 Obec Šatov 671 22 Šatov  124 od: 01.09.2002
do: 31.12.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Znojmo
č.ú.: 182-1580330309/0800
1118 Obec Štěchovice Hlavní 3,
252 07 Štěchovice
od: 30.08.2002
do: 31.12.2002
I. ČSOB a.s. Praha,
č.ú.: 0478491283/0300
II. Česká spořitelna a.s.
obl. pob.Kladno, pob. Davle,
č.ú.: 0388034329/0800
1191 Obec Těrlicko část Horní Těrlicko 474,
735 42 Těrlicko
od: 27.09.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Havířov Město
č.ú.: 94-4065760287/0100
1120 Obec Týnec Náves 1,
691 54 Týnec
od: 21.08.2002
do: 28.08.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Břeclav
č.ú.: 861830960267/0100
1321 Obec Určice 798 04 Určice 81 od: 16.09.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Prostějov
č.ú.: 86-3272410277/0100
690 Obec Velatice Velatice 35,
664 05 Tvarožná
od: 30.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Brno - venkov
č.ú.: 27-8618050217/0100
965 Obec Velká Buková Velká Buková,
270 23 pošta Křivoklát
od: 06.09.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Rakovník
č.ú.: 182-542575319/0800
1070 Obec Vigantice 756 61 Vigantice od: 26.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Rožnov pod Radhoštěm
č.ú.: 27-9210420207/0100
1203 Obec Vilémov Vilémov 7,
783 22 Cholina
od: 09.09.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Litovel
č.ú.: 27-8931650227/0100
1387 Obec Vrané nad Vltavou Březovská 112,
252 46 Vrané nad Vltavou
od: 02.09.2002
do: 31.12.2002
GE Capital bank, a.s.,
pob. Praha 5
č.ú. : 158794218/0600,
VS 2002
1225 Obec Vrutice 41147 Vrutice 35 od: 02.09.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka, a.s.,
pob. Roudnice nad Labem
č.ú.: 94-3501470207/0100
1095 Obec Zašová 756 51 Zašová od: 11.09.2002
do: 15.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Valašské Meziříčí
č.ú.: 94-2541930277/0100
1169 Obec Žáravice 533 16 Žáravice od: 02.09.2002
do: 02.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Pardubice
č.ú.: 1205443379/0800
1122 Obec Žatčany Žatčany 125,
664 53 Újezd u Brna
od: 06.09.2002
do: 15.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Brno - venkov
č.ú.: 27-8618930257/0100
1367 Oblastní charita
Hradec Králové
Velké náměstí 34,
500 03 Hradec Králové
od: 01.11.2002
do: 30.06.2005
Raiffeisenbank a.s.,
pob. Hradec Králové
č.ú.: 1026008099/5500
688 Oblastní charita
Hradec Králové
Velké nám. 34,
500 03 Hradec Králové
od: 23.08.2002
do: 31.12.2002
Raiffeisenbank a.s.,
pob. Hradec Králové
č.ú.: 103 600 7700/5500
1215 Oblastní spolek
Českého červeného kříže
Litoměřice
Tylova 16,
412 01 Litoměřice
od: 31.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Litoměřice
č.ú.: 195906890217
1276 Oblastní spolek ČK,
Mělník
Kokořínská 3465,
276 01 Mělník
od: 13.08.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Mělník
č.ú.: 2435-171/0100
865 Odborový svaz hasičů Nám. W. Churchila 2,
130 00 Praha 3
od: 15.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 3
č.ú.: 2000209399/0800
883 Odborový svaz státních
orgánů a organizací
Senovážné nám. 23,
110 00 Praha 1
od: 26.08.2002
do: 31.12.2002
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú.: 123605691/0300
VS 802
1345 Odborový svaz státních
orgánů a organizací,
Podnikový výbor základních organizací odborů
v působnosti FŘ v Brně
Příkop 25,
604 34 Brno
od: 14.10.2002
do: 31.12.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Brno
č.ú.: 2028093359/0800
882 Odborový svaz
zdravotnictví a sociální
péče ČR
Koněvova 54/1107,
130 00 Praha 3
od: 25.08.2002
do: 31.12.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 3
č.ú.: 19-33393349/0800
496 Olomoucký kraj Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
od: 21.08.2002
do:31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob.Olomouc
č.ú.: 27-4231000217/0100
495 Plzeňský kraj Škroupova 18,
306 13 Plzeň I
od: 19.08.2002
do: 31.12.2002
Raiffeisenbank a.s.,
pob. Plzeň
č.ú.: 1053009898/5500
861 Příspěvková organizace
Zařízení služeb
pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300,
101 53 Praha 10
od: 19.08.2002
do: 18.08.2003
ČNB, Na Příkopě 28,
Praha 1
č.ú.: 80004-30320881/0710
904 Rafting club Handicap Ve struhách 974/23,
160 00 Praha 6
od: 30.08.2002
do: 30.08.2005
Poštovní spořitelna
č.ú.: 155520000/0300
1163 Obec Řestoky Řestoky od: 30.08.2002
do: 20.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Chrast
č.ú.: 9222-531/0100
881 Sdružení historických
sídel Čech, Moravy
a Slezska
Opletalova 36,
110 00 Praha 1
od: 26.08.2002
do: 31.08.2004
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú.: 179242404/0300
1255 Společnost pro trvale
udržitelný rozvoj Šluknovska
Mírové nám. 342,
407 78 Velký Šenov
od: 05.09.2002
do: 31.08.2005
GE Capital bank a.s.,
pob. Šluknov
č.ú.:159814671/0600
897 SPPAC - Svaz průmyslu
a celulózy, Puld and Paper
Industry Association
K Hrušovu 4,
102 23 Praha 10
od: 09.09.2002
do: 31.03.2003
Union banka a.s.,
pob. Praha 3
č.ú.: 63115841/3400
797 STABANO s.r.o. Mostecká 1002/39,
430 01 Chomutov
od: 27.08.2002
do: 08.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Klášterec nad Ohří
č.ú.:27-7152690217/0100
870 Státnf fond kultury ČR Tř. Milady Horákové 139,
169 00 Praha 6
od: 21.08.2002
do: 21.08.2005
ČNB a.s., Praha 1
č.ú.: 80004-18028-001/0710
876 Státnf fond životního
prostředí ČR
Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11
od: 14.08.2002
do: 30.06.2003
ČNB, Praha 1
č.ú.: 9025-001/0710
VS 2002
512 Statutární město Jihlava 586 01 Jihlava od: 24.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Jihlava
č.ú.: 35-1466072369/0800
597 Statutární Město Karviná Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná - Fryštát
od: 26.08.2002
do: 30.09.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Karviná-Fryštát
č.ú.:130016-1721542349/0800
1269 Statutární město
Mladá Boleslav
Komenského nám. 61,
293 49 Mladá Boleslav
od: 14.08.2002
do: 31.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Mladá Boleslav
č.ú.: 278116020237/0100
511 Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8,
729 30 Ostrava
od: 18.08.2002
do: 31.12.2003
Komerční banka,
pob. Ostrava
č.ú.:275539270277/0100
1192 Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov
Bílovecká 69,
721 00 Ostrava - Svinov
od: 20.09.2002
do: 31.10.2002
Česká spořitelna a.s.,
pob. Ostrava - Svinov
č.ú.:182-1649332389/0800
1147 Statutární město
Pardubice
530 02 Pardubice od: 24.08.2002
do: 15.10.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Pardubice
č.ú.: 78-9130230227/0100
1056 Statutární město Zlín 760 01 Zlín od: 16.08.2002
do: 30.09.2002
Komerční banka a.s.,
pob. ZIín
č.ú.: 862165730297/0100
VS 802, KS 558
499 Středočeský kraj Zborovská 11,
150 21 Praha 5
od: 17.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Praha 5
č.ú.: 511726220277/0100
857 Svaz českých a moravských
bytových družstev
Podolská 50,
147 01 Praha 4
od: 16.08.2002
do: 31.08.2003
HVB, Praha 1
č.ú.: 66566533/2700
890 Svaz Českých
a Moravských výrobních
družstev
Václavské nám. 21,
110 01 Praha 1
od: 26.08.2002
do: 30.06.2003
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú.: 179204897/0300
863 TESCO STORES ČR, a.s. Národní třída 26,
113 89 Praha 1
od: 14.08.2002
do: 11.08.2005
CITY BANK Praha
č.ú.: 2017531018/2600
781 TJ Sokol Řevnice Opletalova 89,
252 30 Řevnice
od: 09.09.2002
do: 31.12.2004
ČSOB a.s.,
divize  Poštovní   spořitelna,
pob. Řevnice
č.ú.: 179534466/0300
1114 Úřad Oblastního spolku
ČČK Nymburk
Pionýrů 50,
290 01 Poděbrady
od: 29.08.2002
do: 31.12.2002
ČSOB a.s.,
pob. Poděbrady
č.ú.: 179397406/0300
494 Ústecký kraj Velká Hradební 3118148,
400 02 Ústí nad Labem
od: 19.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka,
pob. Ústí nad Labem
č.ú.: 78-4608840217/0100
905 Výbor dobré vůle
- Nadace Olgy Havlové
Senovážné náměstí 2,
110 00 Praha 1
od: 16.08.2002
do: 16.08.2005
ČSOB a.s., Praha 1
č.ú.: 100530578/0300
898 Základní organizace
odborového svazu státních
orgánů a organizací při
MF ČR
Letenská 15,
118 10 Praha 1
od: 22.08.2002
do: 15.12.2002
Česká spořitelna a.s., Praha 1
č.ú.: 19-1933862379/0800
1212 Základní škola
Český Krumlov
Linecká 43,
381 01 Český Krumlov
od: 14.10.2002
do: 10.10.2005
Česká spořitelna a.s.,
pob. Český Krumlov
č.ú.: 182-581592349/0800
776 Západočeská energetika a.s. Gudenerova 19,
303 28 Plzeň
od: 26.08.2002
do: 31.07.2005
Komerční banka a.s., Praha 1
č.ú.: 4855480247/0100
858 Zemědělský svaz ČR Hybernská 38,
110 00 Praha 1
od: 21.08.2002
do: 31.12.2002
UNION banka a.s.,
č.ú.: 176700457/3400
500 Zlínský kraj Tř. T. Bati 3792
761 90 Zlín
od: 16.08.2002
do: 31.12.2002
Komerční banka a.s.,
pob. Zlín
č.ú.: 27-9029810227/0100
VS 2321, KS 308
921 Život 90 Karoliny Světlé 18/286,
110 00 Praha 1
od: 06.09.2002
do: 31.08.2003
Česká spořitelna a.s.,
pob. Praha 1
č.ú.: 35-1937863379/0800

Seznam byl zpracován s použitím údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra z centrální databáze veřejných sbírek. V případě nesrovnalostí, které by znemožňovaly jednoznačnou identifikaci právnické osoby konající veřejnou sbírku nebo číslo zvláštního účtu, kontaktujte výše uvedené referenty:

Příloha č. 2

Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu

Evid. u MV pod č. S Právnická osoba Sídlo Doba konání sbírky Číslo pronajaté telefonní linky
862 Člověk v tísni - Společnost při České televizi, o.p.s. Kavčí hory,
140 70 Praha 4
od: 14.08.2002
do: 16.08.2005
0900609040
907 Český mobil a.s. Vinohradská 167,
100 00 Praha 10
od: 06.09.2002
do: 31.12.2002
3355

E-shop

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právo pro ředitele škol v kostce

Právo pro ředitele škol v kostce

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě. Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou ...

Cena: 526 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková -

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, ...

Cena: 170 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.