Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 60/2002 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2002, číslo 11-12, ze dne 17. 12. 2002

60

Pokyn č. D-244

Podání daňového příznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem

Čj. 471/129 497/2002
ze dne 18. listopadu 2002

Referent: Ladislav Capoušek, tel. 257042233

Čl. I

Tento pokyn upravuje podání daňových přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Při podání uvedených daňových přiznání se vychází z úpravy zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSDP").

Čl. 2

Daňové přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem se podává správci daně podle § 40 odstavec 2 ZSDP na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisy "Daňové přiznání pro podání spolu s datovou zprávou neopatřenou zaručeným elektronickým podpisem" označené ,,25 5520/DPH MFin 5520/DPH-vzor č. 1, 25 5520/DNE MFin 5520/DNE-vzor č. 1 nebo 25 5520/DSL MFin 5520/DSL-vzor č. 1", (dále jen "e-tiskopis daňového přiznání"). Takovéto daňové přiznání lze podat pouze prostřednictvím programu, který je umístěn na internetové stránce ministerstva financí http: //www.mfcr.cz/. E-tiskopis daňového přiznání je vytisknut uvedeným programem až po zpracování daňového přiznání v uvedeném programu a po jeho uložení na disketu nebo po odeslání prostřednictvím sítě Internet.

Čl. 3

Byla-li při podání daňového přiznání odeslána datová zpráva prostřednictvím sítě Internet, je za den podání daňového přiznání považován den, kdy byl e-tiskopis daňového přiznání, při splnění ostatních podmínek pro podání, podán správci daně. Bude-li podání datové zprávy prostřednictvím sítě Internet učiněno ve lhůtě pro podání, přičemž e-tiskopis daňového přiznání bude podán ve lhůtě 3 dnů po lhůtě pro podání, správce daně bude s ohledem na výhody, které pro něj vyplývají z elektronického doručení daňového přiznání, postupovat stejně, jako kdyby dnem doručení e-tiskopisu daňového přiznání byl den přijetí datové zprávy na technickém zařízení správce daně.

Byla-li při podání daňového přiznání datová zpráva podána na disketě, je za den podání daňového přiznání považován den, kdy byl e-tiskopis a technický nosič dat, "za splnění ostatních podmínek pro podání, podán správci daně.

Čl. 4

Nebude-li podání daňového přiznání na e-tiskopisu daňového přiznání úplné, tj. tiskopis i datová zpráva, postupuje správce daně analogicky podle § 21 odstavec 8, tj. vyzve daňový subjekt k doplnění podání.

Čl. 5

Při podání daňového přiznání podle čI. 2 a 3 musí být datová zpráva na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí, který je přesně specifikován na stránce WWW aplikace MF pro "Elektronické zpracování písemností pro správu daní" v části technické informace pod názvem "Formát s oddělovači" nebo "Formát XML". Pro předávání datové zprávy lze použít disketu 3,5" formátovanou operačním systémem MS-DOS či WINDOWS s kapacitou 1,44 MB nebo síť Internet. K síti Internet se lze připojit prostřednictvím prohlížeče MS Internet Explorer verze 5.01 a vyšší. Aplikace musí mít nainstalované prostředí Java (v některých prohlížečích volitelná součást).

Čl. 6

Při zpracování daňových přiznání pro podání na e-tiskopisu daňového přiznání postupuje daňový subjekt tak, že na PC prostřednictvím prohlížeče vybere z nabídky na internetové stránce http://www.mfcr.cz/ "Elektronické zpracování písemností" příslušný druh podání. Daňové přiznání pak vyplní do tiskopisu daňového přiznání zobrazovaného postupně formou záložek anebo načte soubor ve formátu XML nebo TXT z externího souboru. Stejně postupuje v případě jiných podání. S programem je umožněno pracovat v on-line i off-line režimu. Program je vybaven kontrolou vložených údajů, přičemž upozorní na případné chyby, které je třeba opravit pro bezchybné podání. Na závěr lze takto zpracované nebo načtené daňové přiznání uložit na disketu nebo odeslat prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně. V obou případech se po odeslání nebo uložení na disketu zobrazí e-tiskopis daňového přiznání, který obsahuje mj. údaje o souboru, případně o podání a u daně z přidané hodnoty a u daně z nemovitostí také výpis datové zprávy. Tento e-tiskopis daňového přiznání je po jeho tisku a opatření podpisem oprávněné osoby počítačovou sestavou pro podání správci daně ve smyslu § 40 odstavec 2 ZSDP.

Mimo shora uvedeného podání daňového přiznání na e-tiskopisu daňového přiznání umožňuje program, po vyplnění údajů daňového přiznání, vytisknout počítačovou sestavu daňového přiznání podle vzoru tiskopisu MFin pro příslušnou daň. Rovněž lze dotisknout pouze údaje do tiskopisu MFin platného pro příslušnou daň. Tisk je v tomto případě umožněn prostřednictvím aplikace Adobe Acrobat Reader. Nemá-li ji daňový subjekt na svém počítači, je možné si ji bezplatně nainstalovat.

Čl. 7

Při zpracování daňových přiznání je třeba řídit se podmínkami zveřejněnými na internetových stránkách Ministerstva financí v části "Elektronické zpracování písemností pro správu daní", kde je i podrobný popis aplikace včetně vyžadovaných technických parametrů.

Náměstkyně ministra:
Ing. Yvona Legierská, v. r.

E-shop

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Příkazní smlouva

Příkazní smlouva

JUDr. Václav Pilík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu příkazní smlouvy a jí založeného závazku. Klade si za cíl zabývat se nejen konkrétními otázkami příkazní smlouvy a příkazního závazku, jakož i souvisejících institutů (např. institutu zastoupení), ale v účelném rozsahu ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.