Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


59

Pokyn č. D-243

k uplatňování Smlouvy mezí Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 83/2002 Sb. m. s.)

Čj. 494/120 809/2002
ze dne 25. října 2002

Referent: Marie Kamanová, tel. 257043 398

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kanadou tento pokyn:

Článek 1

Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v Praze dne 25. května 2001. Smlouva vstoupila v platnost dne 28. května 2002. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:

a) v Kanadě:
(i) pokud jde o daň vybíranou srážkou u zdroje z částek vyplácených nebo připisovaných k 1. lednu 2003 nebo později; a
(ii) pokud jde o jinou kanadskou daň za zdaňovací roky začínající 1. ledna 2003 nebo později;
b) v České republice:
(i) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2003 nebo později; a
(ii) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2003 nebo později.

Článek 2

Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení, popř. osvobození od daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě.

Kanadská daňová správa vydala k postupu při uplatnění těchto nároků Instrukci v "lnformation Circular 76-12R5". Tato instrukce slouží v zásadě jako informace a návod pro osoby, které vyplácejí nebo připisují příjmy rezidentům států, s nimiž má Kanada uzavřenu daňovou smlouvu a kteří jsou skutečnými vlastníky těchto příjmů nebo jejich zmocněnými zástupci.

Obecně lze uvést, že je povinností kanadského plátce příjmů srazit daň z daných příjmů, a to ve výši stanovené smlouvou. Český skutečný vlastník příjmu tedy nemusí nějak speciálně žádat o aplikaci smluvní sazby daně, popř. osvobození.

Plátce může akceptovat jméno a adresu adresáta příjmu jako jméno a adresu skutečného vlastníka příjmu, pokud neexistuje podezření, že adresát příjmu ve skutečnosti není skutečným vlastníkem daného příjmu. Pokud bude mít kanadský plátce jakékoliv pochybnosti v tomto ohledu, musí od českého subjektu požadovat předložení potvrzení o jeho daňovém domicilu (rezidenci), včetně potvrzení, že je skutečným vlastníkem předmětného příjmu. Toto potvrzení rovněž zaváže český subjekt k povinnosti informovat plátce o jakékoliv změně, pokud jde o rezidenci nebo o skutečné vlastnictví předmětného příjmu.

V případě, kdy je toto potvrzení plátcem vyžadováno, nemůže tento kanadský subjekt aplikovat sníženou sazbu srážkové daně, popř. osvobození, a to až do doby, kdy dané potvrzení obdrží. Součástí "Information Circular 76-12R5" je, kromě jiného, i vzor uváděného potvrzení "CERTIFICATION WITH RESPECT TO CANADIAN NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX, BY A PERSON WHO IS BENEFICIAL OWNER.

Článek 3

Pokud jsou kanadským plátcem vypláceny úroky nebo dividendy zmocněnému zástupci skutečného vlastníka příjmu, musí tento zástupce informovat kanadského plátce příjmu o všech nezbytných údajích, a to prostřednictvím "CERTIFICATION WITH RESPECT TO CANADIAN NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX, BY A PERSON WHO IS AN AGENT OR NOMINEE PROVIDING FINANCIAL INTERMEDIARY SERVICE AS PART OF A BUSINESS". Vzor tohoto potvrzení je rovněž součástí uvedeného "Information Circular".

Článek 4

Další informace je možno získat na níže uvedené adrese kanadské daňové správy:

International Tax Services Office
Canada Customs and Revenue Agency
2204 Walkley Road
Ottawa ON K1A 1A8
Canada

Telefonické spojení:
(613) 952-3741 (z Ottawy)
1-800-267-5177 (z Kanady a USA)
1-613-952-3741 (z území mimo Kanadu a USA)
Fax: 1-613-941-2505

Článek 5

Ode dne vstupu této smlouvy v platnost přestala být mezi Českou republikou a Kanadou platná Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 30. srpna 1990, vyhlášená pod č. 537/1992 Sb. A však ustanovení smlouvy z roku 1990 se nadále provádějí, a to až do 31. 12. 2002.

Tímto pozbývá platnosti Pokyn MF čj.: 251/61 621/94 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 11 z roku 1994 pod bodem 107.

Ředitel odboru 49:
Ing. Bronislav Mikel, v. r.

E-shop

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, 1. vydání

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, 1. vydání

JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., JUDr. Jan Kotula - Anag, spol. s r. o.

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně zajištění a utvrzení dluhů. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o zvláštních řízeních soudních, komentář s důvodnou zprávou a judikaturou

Zákon o zvláštních řízeních soudních, komentář s důvodnou zprávou a judikaturou

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., JUDr. Ladislav Muzikář a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší podrobný komentář nového procesního předpisu od renomovaných autorů. Do textu zákona byla zapracována novela zákonem č. 87/2015 Sb. Jednotlivá ustanovení jsou opatřena odkazy na související ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.