Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


59

Pokyn č. D-243

k uplatňování Smlouvy mezí Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 83/2002 Sb. m. s.)

Čj. 494/120 809/2002
ze dne 25. října 2002

Referent: Marie Kamanová, tel. 257043 398

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kanadou tento pokyn:

Článek 1

Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v Praze dne 25. května 2001. Smlouva vstoupila v platnost dne 28. května 2002. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:

a) v Kanadě:
(i) pokud jde o daň vybíranou srážkou u zdroje z částek vyplácených nebo připisovaných k 1. lednu 2003 nebo později; a
(ii) pokud jde o jinou kanadskou daň za zdaňovací roky začínající 1. ledna 2003 nebo později;
b) v České republice:
(i) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2003 nebo později; a
(ii) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2003 nebo později.

Článek 2

Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení, popř. osvobození od daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě.

Kanadská daňová správa vydala k postupu při uplatnění těchto nároků Instrukci v "lnformation Circular 76-12R5". Tato instrukce slouží v zásadě jako informace a návod pro osoby, které vyplácejí nebo připisují příjmy rezidentům států, s nimiž má Kanada uzavřenu daňovou smlouvu a kteří jsou skutečnými vlastníky těchto příjmů nebo jejich zmocněnými zástupci.

Obecně lze uvést, že je povinností kanadského plátce příjmů srazit daň z daných příjmů, a to ve výši stanovené smlouvou. Český skutečný vlastník příjmu tedy nemusí nějak speciálně žádat o aplikaci smluvní sazby daně, popř. osvobození.

Plátce může akceptovat jméno a adresu adresáta příjmu jako jméno a adresu skutečného vlastníka příjmu, pokud neexistuje podezření, že adresát příjmu ve skutečnosti není skutečným vlastníkem daného příjmu. Pokud bude mít kanadský plátce jakékoliv pochybnosti v tomto ohledu, musí od českého subjektu požadovat předložení potvrzení o jeho daňovém domicilu (rezidenci), včetně potvrzení, že je skutečným vlastníkem předmětného příjmu. Toto potvrzení rovněž zaváže český subjekt k povinnosti informovat plátce o jakékoliv změně, pokud jde o rezidenci nebo o skutečné vlastnictví předmětného příjmu.

V případě, kdy je toto potvrzení plátcem vyžadováno, nemůže tento kanadský subjekt aplikovat sníženou sazbu srážkové daně, popř. osvobození, a to až do doby, kdy dané potvrzení obdrží. Součástí "Information Circular 76-12R5" je, kromě jiného, i vzor uváděného potvrzení "CERTIFICATION WITH RESPECT TO CANADIAN NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX, BY A PERSON WHO IS BENEFICIAL OWNER.

Článek 3

Pokud jsou kanadským plátcem vypláceny úroky nebo dividendy zmocněnému zástupci skutečného vlastníka příjmu, musí tento zástupce informovat kanadského plátce příjmu o všech nezbytných údajích, a to prostřednictvím "CERTIFICATION WITH RESPECT TO CANADIAN NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX, BY A PERSON WHO IS AN AGENT OR NOMINEE PROVIDING FINANCIAL INTERMEDIARY SERVICE AS PART OF A BUSINESS". Vzor tohoto potvrzení je rovněž součástí uvedeného "Information Circular".

Článek 4

Další informace je možno získat na níže uvedené adrese kanadské daňové správy:

International Tax Services Office
Canada Customs and Revenue Agency
2204 Walkley Road
Ottawa ON K1A 1A8
Canada

Telefonické spojení:
(613) 952-3741 (z Ottawy)
1-800-267-5177 (z Kanady a USA)
1-613-952-3741 (z území mimo Kanadu a USA)
Fax: 1-613-941-2505

Článek 5

Ode dne vstupu této smlouvy v platnost přestala být mezi Českou republikou a Kanadou platná Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 30. srpna 1990, vyhlášená pod č. 537/1992 Sb. A však ustanovení smlouvy z roku 1990 se nadále provádějí, a to až do 31. 12. 2002.

Tímto pozbývá platnosti Pokyn MF čj.: 251/61 621/94 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 11 z roku 1994 pod bodem 107.

Ředitel odboru 49:
Ing. Bronislav Mikel, v. r.

E-shop

Evropská úmluva o lidských právech

Evropská úmluva o lidských právech

Kmec, Kosař, Kratochvíl, Bobek - C. H. Beck

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních ...

Cena: 3 730 KčKOUPIT

Poučovací povinnost v civilním procesu

Poučovací povinnost v civilním procesu

Miroslav Hromada - C. H. Beck

Publikace vysvětluje podstatu poučovací povinnosti a její roli v civilním procesu sporném. Po teoretickém vymezení poučovací povinnosti představuje její historické souvislosti a následně rozebírá současnou právní úpravu, přičemž komplikované situace popisuje na příkladech z praxe. ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Pavel Šutka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné rozdělení společnosti přetrvávající do ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.