Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 36/2001 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2001, číslo 3-4, ze dne 30. 4. 2001

36

Výklad
k některým ustanovením zákona č. 450/2001 Sb.,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb.,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čj. 124/16 379/2002
Referent: Ing. Rudolf Kotrba, tel. 5704 2495

Dne 31. prosince 2001 nabyl účinnosti zákon č. 450/2001 Sb., kterým byly novelizovány zákony o obcích, o krajích, o hl. m. Praze a další zákony. Z přijatých ustanovení tohoto zákona vyplývají některé nejasnosti. Ministerstvo financí vydává výklad některých ustanovení tohoto zákona.

I. Změna zákona o obcích (obecní zřízení)

1. "Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda"

Schválení podléhají smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky uzavřené mezi obcí a subjektem, jehož sídlo (u nepodnikajících fyzických osob trvalé bydliště) je mimo území České republiky a jehož činnost se neřídí právním řádem České republiky.

Žádosti o schválení budou obce předkládat cestou Ministerstva financí. Žádost musí obsahovat návrh smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky, doklad o souhlasu zastupitelstva obce s uzavřením této smlouvy a výpočet ukazatele dluhové služby. Ministerstvo financí si vyhrazuje možnost vyžádat od obce i další dokumenty související se záměrem uzavřít předmětnou smlouvu.

2. "Emise komunálních obligací schvaluje vláda"

Žádosti o schválení budou obce předkládat cestou Ministerstva financí. Žádost musí obsahovat prospekt dluhopisu, náležitosti dluhopisu podle § 3 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a výpočet ukazatele dluhové služby. Ministerstvo financí si vyhrazuje možnost vyžádat od obce i další dokumenty související se záměrem emitovat komunální obligace.

3. "Obec nesmí přijmout úvěr, pokud její dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku"

a) Definuje se pojem "dluhová služba":

Pro účely zákona č. 450/2001 Sb. se dluhovou službou rozumí úroky, splátky jistin, směnky, splátky leasingu a při jednorázových splátkách, splatných po uplynutí dohodnuté lhůty, poměrná část splátky za jeden rok.

b) Definuje se pojem "vlastní rozpočet minulého roku":

Pro účely zákona č. 450/2001 Sb. se vlastním rozpočtem minulého roku rozumí celkový dosažený objem rozpočtu příjmů za uplynulý kalendářní rok (příjmy celkem po konsolidaci - skutečnost za minulý rok).

c) Z výše uvedených dat se vypočítá "ukazatel dluhové služby" - viz tabulka č. 1.

II. Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

1. "Emise obligaci vydávaných krajem schvaluje vláda" Stejný výklad jako v případě emisí vydávaných obcemi (bod I. 2. tohoto výkladu ).

2. "Kraj nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku".

Dluhová služba kraje a vlastní rozpočet minulého roku kraje se definuje obdobně jako v případě obce (bod I. 3. tohoto výkladu).

Ukazatel dluhové služby se vypočítá podle tabulky č. 1.

III. Změna zákona o hlavním městě Praze

1. "Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda"

Stejný výklad jako v případě obcí (bod I. 1. tohoto výkladu).

2. "Hlavní město Praha nebo městská část nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku".

Dluhová služba a vlastní rozpočet minulého roku se definuje obdobně jako v případě obce (bod I. 3. tohoto výkladu). Ukazatel dluhové služby se vypočítá podle tabulky č. 1.

Tabulka č. 1

Výpočet ukazatele dluhové služby

Vyplní obec nebo kraj podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k 31.12. sledovaného roku
1 příjmy celkem (po konsolidaci) řádek 4200  
2 úroky položka 5141 + položka 6143  
3 splátky jistiny třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaných ve sledovaném roce  
4 splátky leasingu položka 5178  
5 splátky směnek emitovaných v minulých letech část záznamové položky 021  
6 poměrná část jednorázové splátky dluhopisů částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky (např. 1 /6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise 3)  
7 výdaje na dluhovou službu ř. 2 +ř. 3 +ř. 4+ř. 5 +ř. 6  
8 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 7 děleno ř. 14  

1)

§ 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.

2)

příloha č. 6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

3)

Úměrná část připadné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli

4)

Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu

Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.

E-shop

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Ústavní soud ČR - C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.