Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


37

Sdělení k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění

Čj. 251/24 735/2001
Referent: Ing. Martin Pražan, tel.: 5704 2639

Vzhledem k vývoji v oblasti elektronických médií a s tím souvisejícího elektronického obchodování a v návaznosti na často vznikající diskuse a dotazy o tom, zda a jak používání počítačového vybavení při elektronických transakcích dává vzniknout stálé provozovně, se sděluje následující:

1. Z posledních závěrů Výboru OECD pro fiskální záležitosti (CFA) v této oblasti, které jím byly v schváleny a stanou se součástí Komentáře ke Vzorovému Modelu smlouvy o zamezení dvojího zdanění, vyplývá, že je třeba při posuzování vzniku stálé provozovny rozlišovat mezi počítačovým vybavením (zařízením) na jedné straně a daty a softwarem, které jsou používány tímto zařízením nebo jsou v něm uloženy, na straně druhé. Důvodem tohoto rozlišování je skutečnost, že software a elektronická data (potažmo i internetové stránky, které jsou kombinací obou) nejsou hmotným majetkem, a tudíž nemohou jako takové mít umístění, které by tvořilo místo činnosti (place of business) ve smyslu Článku 5 odstavec 1 Vzorového modelu. Na druhou stranu server, na němž je webová stránka uložena a díky němuž je přístupná, je vybavením, které má své fyzické umístění, a může proto zakládat trvalé zařízení pro podnikání (fixed place of business) společnosti, která tento server provozuje, a tudíž ho lze v níže popsaných případech považovat i za stálou provozovnu.

Uvedené členění mezi webovou stránkou a serverem je důležité proto, že podnik, který provozuje server, bývá většinou jiný než podnik, který provozuje svou činnost prostřednictvím internetové stránky. V praxi totiž existují poskytovatelé internetových služeb (Internet Service Provider-ISP), kteří provozují servery a na nich umisťují stránky jiných firem (klientů). To však ještě neznamená, že má klient tento server k dispozici. Navíc ani nelze říci, že by klient byl v takovém případě fyzicky přítomen na daném místě, jelikož webová stránka je nehmotná. Takto lze dovodit logický závěr, že internetová stránka nemůže dávat vznik stálé provozovně.

2. Naproti tomu existence počítačového zařízení, jako je např. server, vznik stálé provozovny zakládat může. Situace, kdy k tomu dochází, je nutné posuzovat podle okolností každého případu individuálně s ohledem na konkrétní typ podniku a činnosti, která je prostřednictvím takového zařízení vykonávána. Při tomto posuzování platí obecně stejné zásady, jako v případech "klasických" stálých provozoven. Rovněž platí i ustanovení Článku 5 odstavec 4 Vzorového modelu smlouvy o zamezení dvojího zdanění, který rámcově stanovuje, co se za stálou provozovnu nepovažuje (jedná se víceméně o činnosti přípravného nebo pomocného charakteru, tzn. poskytování komunikačního spojení mezi dodavatelem a zákazníkem, reklama, sběr informací o trhu atd., pokud ovšem netvoří hlavní část podnikatelské činnosti firmy jako celku):

Na druhé straně, jak již bylo uvedeno, někteří ISP provozují servery a na nich umisťují webové stránky či jiné aplikace pro jiné podniky. Je logické, že pro tyto ISP je provoz serverů důležitou, ne-li jedinou, součástí jejich komerčních aktivit, a proto nemůže být v žádném případě považován za přípravnou nebo pomocnou činnost. Přitom přítomnost či nepřítomnost personálu není podstatná pro posuzování otázky vzniku stálé provozovny. Server je tudíž v tomto případě za stálou provozovnu považován vždy.

3. Naproti tomu může existovat firma (tzv. e-tailer), která se zabývá prodejem zboží přes Internet. Pokud takováto společnost kromě toho, že vlastní příslušnou stránku, navíc ještě provozuje server, na němž je tato umístěna, nemusí to nutně znamenat, že proto stálá provozovna vzniká. K jejímu vzniku dochází opět pouze v případě, že se jedná o činnosti více než přípravné nebo pomocné (tzn. jdou nad rámec odstavce 4 Článku 5), jako např. uzavření smlouvy se zákazníkem pomocí interaktivní stránky, počítačové zpracování jeho platby, doručení zboží atd.

4. Poslední věcí, kterou je třeba v tomto kontextu vyjasnit, je to, zda ISP zakládá stálou provozovnu svých klientů z titulu své činnosti ve smyslu odstavce 5 Článku 5 Vzorového modelu, či nikoliv. Obecně lze říci, že odstavec 5 se neuplatní, protože ISP v žádném případě nemohou být závislými zástupci firem, jimž příslušné stránky patří, jednak proto, že nemají oprávnění uzavírat smlouvy jménem těchto firem a jednak proto že se jedná o nezávislé osoby ve smyslu odstavce 6 Článku, které jednají v rámci své řádné činnosti. O tom svědčí i fakt, že hostí internetové stránky mnoha různých společností.

5. V současné době jsou v CFA OECD intenzívně zpracovávány materiály týkající se pravidel přisuzování příjmů (zisků) stálé provozovně v podobě serveru a klasifikace druhů příjmů plynoucích v souvislosti s elektronickým obchodem. O přijatých závěrech v tomto směru bude Ministerstvo financí neprodleně informovat.

E-shop

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo k velkým změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích ...

Cena: 113 KčKOUPIT

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových ...

Cena: 319 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace

Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.