Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 26/2001 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2001, číslo 2, ze dne 23. 2. 2001

26

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
(část VII. Fin 2-04 U a číselník územních jednotek)

Čj. 111/16 261/2001 ze dne 22. února 2001
Referent: Ing. I. Matějková, tel. 5704 3109

I.

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb. (Sbírka zákonů č. 4/2001; Finanční zpravodaj č. 2/2001).

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2001, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou, budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje:

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele Číslo řádku Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění 7010 313
Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj 7020 301,304,305,306,307,308,313,
314,315,317,321,322,327,328,
329,333,334,335,336,345,346,
348,361,375
Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj 7030 301,304,305,306,307,308,313,
314,315,317,321,322,327,328,
329,333,334,335,336,345,346,
348,361,375
Platy zaměstnanců a ostatní platby
za provedenou práci ve státní správě
7040 301,304,306,307,308,312,313,
314,315,317,322,327,328,329,
333,334,335,336,341, 344,345,
346,347,348,349,353,358,374,
375,380
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 7041 301,304,306,307,308,312,313,
314,315,317,322,327,328,329,333,
334,335,336,341,344,345,346,347,
348,349,353,358,374,375,380
Běžné výdaje související s investičními výdaji na financování
programů podle přílohy č. 5 zákona č. 491/2000 Sb.
7050 všechny kapitoly
(s výjimkou 396, 397, 398)
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
(z. č. 236/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb.)
7060 301, 302,303, 309, 358,381
Vrcholné státní návštěvy 7070 306, 398
Výdaje na civilní ochranu 7100 307
Program péče o krajinu 7110 315
Splátka jistiny úvěru ČD 7120 327
Podpora agrokomplexu:
- podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství
č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
7131 329
- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství  č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády 7132 329
- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996  Sb., o rostlinolékařské péči 7133 329
- dotace Podpůrnému a garančnímu
rolnickému a lesnickému fondu, a.s.
7134 329
Podpora lesnímu hospodářství 7140 329
Progam studií odtokových poměrů a
preventivních protipovodňových opatření
7150 329
Progam pro stanovení zátopových území 7160 329
Udržba a provoz vodní cesty 7161 329
Protipovodňová opatření 7162 329
Přímé dotace vodnímu hospodářství 7163 329
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifikovaných MŠMT 7170 333
Regionální školství -běžné výdaje bez výdajů specifikovaných MŠMT 7181 333
Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výdajů specifikovaných MŠMT 7190 333
Podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výdajů specifikovaných MŠMT 7200 333
Z výdajů na registrované CNS:
     platy duchovních
7211 334
     pojistné duchovních 7212 334
     platy administrativy 7213 334
     pojistné administrativy 7214 334
     prostředky na věcné náklady CNS 7215 334
     prostředky na údržbu církevního majetku 7216 334
Podpora českých divadel 7220 334
Program záchrany architekt. dědictví 7230 334
Havarijní - střešní program 7250 334
Program restaurování movitých kulturních památek 7260 334
Integovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 7261 334
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 7280 334
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 7290 334
Program podpory záchranných archeologických výzkumů 7300 334
Program podpory aktivit národnostních a etnických menšin 7311 334
Veřejné informační služby knihoven 7320 334
Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů 7330 334
Výdaje na realizaci Národního programu
přípravy ČR na členství v EU
7340 všechny kapitoly
(s výjimkou 396, 397, 398)
Kulturní aktivity 7350 334
Zdravotnické programy celkem 7360 335
     z toho: Národní progam zdraví 7370 335
Platy státních zástupců 7380 336
Ostatní sociální dávky: z toho odchodné 7390 336
Výdaje vězeňství 7410 336
Odměny odsouzených 7420 336
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 7440 306, 314, 317, 345, 346
Výdaje na radonový program 7490 375
Koncepce vízové politiky a modernizace vízového procesu 7510 306
Obligatorní sociálně zdravotní náklady při útlumu v rudném a uhelném hornictví 7520 322
Obligatorní sociálně zdravotní náklady při útlumu v uranovém hornictví včetně sanace těžby uranu 7530 322
Výdaje justice 7570 336
Výdaje na mezinárodní konference, semináře a sympózia 7580 308, 314, 333
Zajištění přípravy na krizové situace podle
§ 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb.
7590 307, 308, 314
Neinvestiční transfery do zahraničí 7600 306
Visegradský fond 7610 306
Program podpory vzdělávání národnostních menšin 7620 333
Český institut sociální a ekonomické strategie při UK 7630 333
Pozemkové úpravy 640 380
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých
výdajů z titulu výrazné změny financování OkÚ
7650 380
Financování opatření k odstranění následků povodní 7660 397
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen
na restituovaném majetku
7670 397
Výdaje na posílení výkonu státní správy územních samosprávných celků a okresních úřadů 7680 397
Výdaje na krytí dopadu dosud nespecifikovaných změn financování okresních úřadů 7690 397
Výdaje na reformu veřejné správy 7700 397
Vládní rozpočtová rezerva 7710 398
Rezerva na řešení krizových situací a
odstraňování jejich následků
7720 398
Výdaje na protidrogovou politiku 7730 398
Stavební spoření 7740 398
Podpora exportu 7750 398
Majetková újma 7760 398
Ostatní podpora podnikům 7770 398
Dotace a návratné finanční výpomoci
neziskovým organizacím
7780 398
Sociální výdaje; náhrady 7790 398
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc 7800 398
Další prostředky pro územní samosprávy 7810 398
Prostředky pro okresní úřady 7820 398
Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně 7830 398
Ostatní výdaje 7840 398

II

Zveřejňujeme číselník územních jednotek, který se využívá při zpracování části IX. Poskytnuté (přijaté) transfery (dotace) a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně (ze státního rozpočtu a státních fondů) finančních výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M

Číselník územních jednotek

(platný pro údaje části IX. finančních výkazů)

Kód
NUTS
číslo
územní
jednotky
Název okresu Původní ZKO
CZ011 110 Hl. m. Praha 3100
CZ021 210 Středočeský kraj  
CZ0211 211 Benešov 3201
CZ0212 212 Beroun 3202
CZ0213 213 Kladno 3203
CZ0214 214 Kolín 3204
CZ0215 215 Kutná Hora 3205
CZ0216 216 Mělník 3206
CZ0217 217 Mladá Boleslav 3207
CZ0218 218 Nymburk 3208
CZ0219 219 Praha-východ 3209
CZ021A 21A Praha-západ 3210
CZ021B 21B Příbram 3211
CZ021C 210 Rakovník 3212
CZ031 310 Budějovický kraj  
CZ0311 311 České Budějovice 3301
CZ0312 312 Český Krumlov 3302
CZ0313 313 Jindřichův Hradec 3303
CZ0314 314 Písek 3305
CZ0315 315 Prachatice 3306
CZ0316 316 Strakonice 3307
CZ0317 317 Tábor 3308
CZ032 320 Plzeňský kraj  
CZ0321 321 Domažlice 3401
CZ0322 322 Klatovy 3404
CZ0323 323 Plzeň-město 3405
CZ0324 324 Plzeň-jih 3406
CZ0325 325 Plzeň-sever 3407
CZ0326 326 Rokycany 3408
CZ0327 327 Tachov 3410
CZ041 410 Karlovarský kraj  
CZ0411 411 Cheb 3402
CZ0412 412 Karlovy Vary 3403
CZ0413 413 Sokolov 3409
CZ042 420 Ústecký kraj  
CZ0421 421 Děčín 3502
CZ0422 422 Chomutov 3503
CZ0423 423 Litoměřice 3506
CZ0424 424 Louny 3507
CZ0425 425 Most 3508
CZ0426 426 Teplice 3509
CZ0427 427 Ústí nad Labem 3510
CZ051 510 Liberecký kraj  
CZ0511 511 Česká Lípa 3501
CZ0512 512 Jablonec nad Nisou 3504
GZ0513 513 Liberec 3505
CZ0514 514 Semily 3608
CZ052 520 Královéhradecký kraj  
CZ0521 521 Hradec Králové 3602
CZ0522 522 Jičín 3604
CZ0523 523 Náchod 3605
CZ0524 524 Rychnov nad Kněžnou 3607
CZ0525 525 Trutnov 3610
CZ053 530 Pardubický kraj  
CZ0531 531 Chrudim 3603
CZ0532 532 Pardubice 3606
CZ0533 533 Svitavy 3609
CZ0534 534 Ústí nad Orlicí 3611
CZ061 610 Jihlavský kraj  
CZ0611 611 Havlíčkův Brod 3601
CZ0612 612 Jihlava 3707
CZ0613 613 Pelhřimov 3304
CZ0614 614 Třebíč 3710
CZ0615 615 Žďár nad Sázavou 3714
CZ062 620 Brněnský kraj  
CZ0621 621 Blansko 3701
CZ0622 622 Brno-město 3702
CZ0623 623 Brno-venkov 3703
CZ0624 624 Břeclav 3704
CZ0625 625 Hodonín 3706
CZ0626 626 Vyškov 3712
CZ0627 627 Znojmo 3713
CZ071 710 Olomoucký kraj  
CZ0711 711 Jeseník 3811
CZ0712 712 Olomouc 3805
CZ0713 713 Prostějov 3709
CZ0714 714 Přerov 3808
CZ0715 715 Šumperk 3809
CZ072 720 Zlínský kraj  
CZ0721 721 Kroměříž 3708
CZ0722 722 Uherské Hradiště 3711
CZ0723 723 Vsetín 3810
CZ0724 724 Zlín 3705
CZ081 810 Ostravský kraj  
CZ0811 811 Bruntál 3801
CZ0812 812 Frýdek-Místek 3802
CZ0813 813 Karviná 3803
CZ0814 814 Nový Jičín 3804
CZ0815 815 Opava 3806
CZ0816 816 Ostrava-město 3807
  990
999
fiktivní číslo kraje
fiktivní číslo okresu
3999

Ředitelka odboru státního rozpočtu:
Ing. Renata Mládkové, CSc., v. r.

E-shop

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.