Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 20/2001 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2001, číslo 2, ze dne 23. 2. 2001

20

Informace pro správce kapitol státního rozpočtu
- projednávání žádostí o změny závazných ukazatelů státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu

Čj.: 114/17 982/2001
Referent: Ing. Marie Láníková, tel. 5704 3201

Podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou některá rozpočtová opatření vázána na souhlas Poslanecké sněmovny nebo jí určeného orgánu (§ 24 odst. 7), případně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny (§ 27 odst. 3 ).

Pro širší informovanost správců kapitol a odborné veřejnosti se zveřejňuje usnesení Poslanecké sněmovny č. 1 395/2001 a usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 409/2001.

Ředitelka odboru 11:
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.

A. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu
č. 1395/2001

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2001

3. volební období
1395
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 32. schůze 24. ledna 2001

k návrhu na určení orgánu, vydávajícího souhlas s rozpočtovými opatřeními, týkajících se kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv.

Poslanecká sněmovna

stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podrobnější pravidla svého jednání takto:

Určuje rozpočtový výbor podle odst. 7 § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), jako orgán vydávající souhlas s rozpočtovými opatřeními podle § 24 odst. 1 a podle § 25 odst. 1 písm. e) rozpočtových pravidel, týkajících se kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv.

Václav Klaus v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Miroslava Vlčková v.r.
ověřovatelka Poslanecké sněmovny

B. Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
č. 409/2001

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
3. volební období - 2001
rozpočtový výbor

409
USNESENÍ
z 42. schůze dne 7. února 2001

ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky).

Podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1395 ze dne 24. ledna a podle zákona o jednacím řádu rozpočtový výbor

I.

stanoví podrobnější pravidla projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky) (dále jen "žádost"), takto:

"I. Náležitosti žádosti

- druh rozpočtového opatření (dle § 23 rozpočtových pravidel)
- název závazného ukazatele státního rozpočtu a výše závazného ukazatele schváleného státního rozpočtu, který je navržen ke snížení
- název závazného ukazatele státního rozpočtu a výše závazného ukazatele schváleného státního rozpočtu, který je navržen k navýšení
- výše částek, o které mají být provedeny úpravy jednotlivých závazných ukazatelů
- procentní vyjádření navrhovaných změn se zahrnutím dosud provedených rozpočtových opatření podle § 24 odst. 1 ve vztahu ke schválenému rozpočtu
- podrobné zdůvodnění, včetně rozvedení jednotlivých závazných ukazatelů navrhovaných ke snížení (zvýšení) do položek a paragrafu rozpočtové skladby
- zda se žádá o rozhodnutí předsedu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny vzhledem k výši změny (viz bod IV.)
- součástí žádosti předkládané správcem kapitoly rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny přímo (§ 24, odst. 7 rozpočtových pravidel) je
1. stanovisko vlády v případě opatření přesahujícího 10% celkového objemu závazného ukazatele v kapitole,
2. stanovisko Ministerstva financí v ostatních případech,
3. stanovisko správců všech dotčených kapitol, je-li žádáno o opatření mezi více kapitolami.

II. Termíny pro předložení

- žádost o provedení rozpočtového opatření lze podat rozpočtovému výboru do 30. listopadu běžného rozpočtového roku
- splňuje-li žádost všechny náležitosti a rozhodl-li předseda výboru o jejím zařazení na program (bod I11. a IV. těchto pravidel), projedná ji rozpočtový výbor na nejbližší pravidelné schůzi, nejpozději však do 10. prosince běžného rozpočtového roku.

III. Postup projednávání žádostí předkládaných podle § 24 odst. 3 rozpočtových pravidel (vládní resorty)

- žádost předkládá vláda
- předseda rozpočtového výboru posoudí, zda žádost splňuje všechny náležitosti a rozhodne o zařazení žádosti na nejbližší pravidelnou schůzi rozpočtového výboru
- žádost o opatření v kapitole, u které dochází ke změnám závazných ukazatelů, odůvodňuje zástupce správce příslušné kapitoly státního rozpočtu minimálně na úrovni náměstka
- jednání se účastní věcně příslušný náměstek ministra financí a těch resortů, jichž se opatření také týká
- Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu zašle rozhodnutí rozpočtového výboru správci kapitoly a Ministerstvu financí
- v případě souhlasu Ministerstvo financí rozpočtové opatření provede neprodleně.

IV. Postup projednávání žádostí předkládaných podle § 24 odst. 7 rozpočtových pravidel (samostatné resorty)

- žádost předkládá správce kapitoly Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv
- předseda rozpočtového výboru
1. posoudí, zda žádost splňuje všechny náležitosti a o jaké opatření se jedná,
2. může projednat žádost se zástupcem správce kapitoly a věcně příslušným náměstkem ministra financí a rozhodnout v případech, kdy nedojde ke změně celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly a rozpočtové opatření nepřesáhne v úhrnu 10%  výše závazného ukazatele v běžném rozpočtovém roce, přičemž jednotlivé opatření nepřesáhne částku 1 mil. Kč. O takovém rozhodnutí informuje rozpočtový výbor,
3. rozhodne o zařazení žádosti na nejbližší pravidelnou schůzi rozpočtového výboru
- žádost o opatření v kapitole, u které dochází ke změnám závazných ukazatelů, odůvodňuje zástupce správce příslušné kapitoly státního rozpočtu minimálně na úrovni náměstka,
- jednání se účastní věcně příslušný náměstek ministra financí a těch resortů, jichž se opatření také týká
- Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu zašle rozhodnutí předsedy rozpočtového výboru nebo rozpočtového výboru správci kapitoly a Ministerstvu financí
- v případě souhlasu Ministerstvo financí rozpočtové opatření provede neprodleně."

II.

pověřuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil vládu, ministra financí a představitele všech dotčených kapitol.

Vlastimil Tlustý v. r.
předseda

Michael Kuneš v. r.
ověřovatel

E-shop

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Film z hlediska autorského práva

Film z hlediska autorského práva

Mgr. Bc. Jiří Hrabánek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zpracovává aktuální téma právní úpravy audiovizuální tvorby. Ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání autor reagoval na ohlasy čtenářů a rozšířil zejména poznámkový aparát, podrobněji vysvětlující některé použité instituty a pojmy, doplnil exkurz o cross-license ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.