Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


40

Sdělení

o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu
při zavedení jednotné evropské měny v Řecku,
kterým se nahrazuje Sdělení MF čj. 282/85 140/1998 a ČNB čj. 2 440/61/98 z 25. 11. 1998
o postupu při zavedení jednotné evropské měny

Ministerstvo financí
Referent: Ing. Rokosová, tel. 5704 4208
Č.j.: 282/100 329/2000 ze dne 8. listopadu 2000

Česká národní banka
Referent: Ing. Radek Urban, tel. 2441 3414
Č.j.: 2000/1 605/610

V souvislosti se zavedením jednotné evropské měny od 1.1. 1999 a stanovením postupu a v souvislosti se zavedením jednotné evropské měny v Řecku od 1. 1. 2001 Ministerstvo financí v součinnosti s Českou národní bankou sdělují:

1. Při zavedení jednotné evropské měny (dále jen "euro") stanovila Rada EU pevné přepočítací koeficienty, kterými byl zafixován trvalý vztah eura k dosavadním měnám jedenácti zemi Evropské unie (Německo, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie, Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Irsko), které jsou součástí eurozóny.

2. Na základě rozhodnutí Rady EU ze dne 19. června 2000 splnilo Řecko nezbytné předpoklady pro přijetí jednotné měny a bude dnem 1.1. 2001 součástí eurozóny, která se tím rozšíří na 12 zemí EU. Při zavedení eura v Řecku stanoví Rada EU od 1. 1. 2001 pevný přepočítací koeficient, kterým bude zafixován trvalý vztah eura k dosavadní měně Řecka.

3. Dosavadní měny účastnických států (DEM, FRF, NGL, BEF, LUF, ITL, ATS, ESP, PTE, FIM, IEP; dále jen "denominace eura") se staly denominacemi eura v tom smyslu, že jejich kurzy vůči euru byly zafixovány pomocí přepočítacích koeficientů. Přepočítací koeficienty účinné od 1.1.1999 byly zafixovány neodvolatelně.

4. Dosavadní měna Řecka jako jednoho z účastnických států eurozóny (GRD) se stane denominací eura v tom smyslu, že její kurz vůči euru bude zafixován pomoci přepočítacího koeficientu. Přepočítací koeficient, který bude vyhlášen k 1. 1. 2001, bude zafixován neodvolatelně.

5. Od 1. 1. 1999 je v kurzech devizového trhu České národní banky vyhlašován kurz eura (EUR) jako kurz devizového trhu s uvedením na tři desetinná místa.

6. Současně s kurzem eura uveřejňuje Česká národní banka přepočítací poměry denominací eura; přepočítací poměry nejsou kurzy devizového trhu.

7. Při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v jedné z denominací eura na euro, resp. naopak, nevznikají žádné kurzové rozdíly a při přepočtu se postupuje podle bodu 10.

8. Pro používání přepočítacích koeficientů platí následující pravidla:

a)

přepočítací koeficienty (ve formátu 1 EUR = počet jednotek denominace eura) se udávají na šest významných míst,

b)

přepočítací koeficienty se nesmějí zaokrouhlovat ani zkracovat,

c)

převrácené hodnoty přepočítacích koeficientů se nesmějí používat,

d)

přepočty mezi dvěma denominacemi eura se musí provádět přes euro, tento přepočet se nazývá triangulace.

9. Pro zaokrouhlování platí následující pravidla:

a)

částky denominace eura k výplatě, resp. převodu a/nebo k zúčtování, se zaokrouhlují na nejnižší dílčí jednotku této denominace (pokud neexistuje nebo se nepoužívá, na nejbližší celou jednotku této denominace),

b)

mezivýsledek při triangulaci se muže zaokrouhlit (ale nemusí); pokud bude zaokrouhlen, pak alespoň na tři desetinná místa; mezivýsledek se nikam nezaznamenává,

c)

zaokrouhlování se provádí na dalším místě od (1 do 4 směrem dolů a od 5 do 9 směrem nahoru.

10. Majetek a závazky, popř. vzájemné platby vyjádřené v euru se přepočítávají na české koruny kursem eura Majetek a závazky, popř. vzájemné platby vyjádřené v denominacích eura se přepočítávají na české koruny kurzem eura a prostřednictvím přepočítacích koeficientů

11. Závazky a pohledávky vyjádřené v ECU se nahrazují Závazky a pohledávkami v euru v poměru 1 : 1.

12. Alternativní postup při přepočtu majetku a závazku vyjádřených v denominacích eura na české koruny prostřednictvím přepočítacích poměrů je možný.

13. Při přepočtu majetku a závazků se použije ve všech případech pouze jeden zvolený způsob přepočtu buď podle bodu 10, nebo podle bodu 12. Změnu způsobu přepočtu lze provést pouze od počátku účetního období.

14. Zjišťování a účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období a při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky není tímto sdělením dotčeno, a postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními jednotlivých účtových osnov a postupů účtování.

15. Limity stanovené Českou národní bankou na devizové pozice bank jsou v platnosti s tím, že nebudou platit vůči jednotlivým měnám eurozóny, ale vůči úhrnu všech těchto měn, včetně řecké drachmy a eura, vyjádřenému v Kč.

16. V kompetenci obchodních bank v České republice je přímé či zprostředkované zapojení do mezinárodních platebních systémů, které uskutečňují platby v euru.

17. Bankovky a mince v měně euro budou v platnosti od 1. ledna 2002. Po tomto datu bude možné vyměňovat dosavadní oběživo zemí eurozóny za nové bankovky a mince v euru. 0 možnostech výměny bude veřejnost včas informována.

Podle tohoto sdělení se postupuje s účinností od 1. 1 2001.

Toto sdělení nahrazuje Sdělení MF a ČNB č. 282/85 140/1998 z 25. 11. 1998 o postupu při zavedení jednotné evropské měny a Úřední sdělení ČNB ze dne 30. 9 1998 k zavedení měnové jednotky "euro", uveřejněné ve Věstníku ČNB částka 21/1998 ze dne 6. 10. 1998.

Ing. Antonín Jeřábek, v.r.
ředitel odboru účetnictví MF
Ing. Radek Urban, v. r.
ředitel sekce bankovních obchodů ČNB
Ing. Petr Procházka, CSc., v. r.
ředitel sekce mezinárodních organizací a evropské unie ČNB

E-shop

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, ...

Cena: 343 KčKOUPIT

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

JUDr. Roman Kočí, BMA, MSc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.