Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 15/2000 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2000, číslo 3, ze dne 31. 3. 2000

15

Zásady

pro poskytování mimořádné státní finanční podpory při povodních, případně dalších přírodních katastrofách, způsob poskytování těchto podpor

Referent: Mgr. Liberová, tel. 5704 2542
Čj. 195/100 639/1999

1.
Obecné podmínky

1.1. K řešení stavu nouze a následných škod u subjektů postižených dopady živelných katastrof způsobených přírodními živly může být státem poskytnuta státní mimořádná finanční podpora, a to v rámci možnosti státního rozpočtu.

1.2. Tato pomoc může být poskytnuta v těch případech, kdy subjekty postižené živelnými pohromami nemohou odstranit škody způsobené povodněmi, případné dalšími přírodními katastrofami s použitím vlastních prostředků včetně využití finančních prostředků z pojistného plnění, s využitím pomoci základních územních samosprávných celků, tj. obcí nebo krajů.

1.3. Poskytnutí mimořádné finanční podpory je možné jen v těch případech, kdy náhlá živelná pohroma vyvolaná přírodními živly způsobí mimořádně závažné škody na větším území.

1.4. Na jednotlivé škodní události zejména při místně ohraničených pohromách se mimořádná finanční podpora ze státního rozpočtu zásadně neposkytuje. V těchto případech je eventuální poskytnutí mimořádné finanční podpory v kompetenci obce, nebo kraje.

1.5. Poškozený, kterému jeho majetková situace umožňuje odstranit škodu a zjednat nápravu stavu vlastními prostředky včetně pojistného plnění nebo pomocí bankovního úvěru, nemůže mimořádnou finanční podporu dostat.

1.6. Podpora je poskytována účelově.

1.7. Na mimořádnou finanční podporu není právní nárok, poskytuje se na Základě zvážení všech souvisejících okolností.

2.
Účel mimořádné státní finanční podpory

2.1. Účelem mimořádné státní finanční podpory je poskytnutí finančních prostředků k odstraňování škod způsobených přírodní živelnou katastrofou.

3.
Předpoklady pro poskytnutí mimořádné státní finanční podpory

3.1. Mimořádní finanční podporu je možné poskytnout pouze za předpokladu, že vláda usnesením rozhodne o zavedeni Opatřeni vlády pro poskytnutí mimořádné finanční podpory.

3.2. Mimořádnou finanční podporu lze poskytnout pouze tomu poškozenému subjektu, který se v důsledku škodní události v návaznosti na vznik přírodní živelné katastrofy dostal nezaviněně do mimořádného stav nouze a tento stav nemůže poškozený v dohledné době, na základě použití vlastních prostředků včetně využití finančních prostředků z pojistného plnění, nebo za využití pomoci základních územních samosprávných celků, tj. obcí, nebo krajů, změnit.

3.3. Mimořádný stav nouze je pro tento účel vymezen škodou značného rozsahu. Za takovou nelze pokládat škodu, která v jednotlivých případech nepřekročí 200 000,- Kč.

3.4. Předmětem plnění mimořádné státní finanční podpory nejsou škody, které jsou kryty nebo mohou být kryty plněním z titulu pojistitelných škodných událostí, nebo u kterých pojistitel nebyl vzhledem ke své finanční situaci schopen splnit svoje závazky.

4.
Forma a výše mimořádné státní finanční podpory

4.1. Mimořádnou státní finanční podporu lze poskytnout bud jako nenávratnou přímou finanční podporu, nebo formou dotace úroku k úvěru,

4.2. V případě, že škoda činí maximálně 1 000 000,- Kč, může podpora činit 25 % předpokládaných prokázaných vynaložených nákladů k odstranění škody. Pouze ve výjimečných případech může činit až 50 % předpokládaných prokázaných vynaložených nákladů nezbytných k odstranění škody.

4.3. Pokud zjištěná škoda činí více než 1 000 000,- Kč, finanční podpora na část škody převyšující 1 000 000,- Kč se poskytne formou dotace úroku k úvěru na dobu 10 let, ve výši aktuální diskontní sazby ČNB.

4.4. Předpokladem pro poskytnutí mimořádné státní finanční podpory ze státního rozpočtu je spolupráce obce, nebo kraje na organizaci poskytování mimořádné státní finanční podpory při odstraňování následků škod u daného subjektu.

5.
Zavedení Opatření mimořádné státní finanční pomoci

5.1. Na základě žádosti obce, čí kraje vláda svým usnesením rozhodne o zavedení Opatření vlády pro poskytnutí mimořádné státní finanční podpory (dále jen Opatření).

5.2. Realizaci mimořádné státní finanční podpory vláda doporučí obcím, či kraji dle rozsahu finančních dopadů živelných katastrof způsobených přírodními živly.

6.
Organizační postup

6.1. Po oznámení, že bylo přijato Opatření, poškozený subjekt neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od zavedení Opatření, předloží u příslušného obecního úřadu dle odstavce

5.2. žádost o poskytnutí mimořádní státní finanční podpory. V žádosti se uvede identifikace žadatele, popis škodní události, rozsah škody a přepokládané prokazatelné náklady nezbytné k odstranění škody.

6.2. Po oznámeni, že bylo přijato Opatření, samosprávné orgány obce, nebo kraje mohou zřídit k řešení situace způsobené živelnou katastrofou zvláštni škodní komisi. Předmětem činnosti komise bude posouzení žádosti poškozeného subjektu a vydání rozhodnutí, zda poškozený subjekt může čerpat prostředky mimořádné státní finanční podpory. Výsledek rozhodnutí o jednotlivých žádostech bude uveden v protokolu.

6.3. Žádosti, na základě kterých je možné poskytnout mimořádnou státní finanční podporu, budou postoupeny k realizaci, v případě přímé nenávratné finanční podpory může podporu poskytovat obec, které Ministerstvo financí tyto prostředky poskytne z kapitoly VPS a v případě dotace úroků k úvěru příslušné odvětvové ministerstvo. Pro poskytování úvěru pro tento účel se stanovuje Konsolidační banka Praha s.p.ú.

7.
Okamžitá pomoc

7.1. V situaci mimořádně vysoké nouze za účelem zábrany vzniku dalších následných škod, popřípadě ohroženi zdraví a života je možné poskytnout okamžitou mimořádnou státní finanční nenávratnou podporu pro jednotlivé osoby až do výše 10 000; Kč na osobu.

7.2. O vyplacení okamžité mimořádné státní podpory může rozhodnout škodní komise příslušné obce. Ministerstvo financí tyto prostředky poskytne příslušné obci z kapitoly VPS.

8.
Závěrečná ustanovení

8.1. Použití státních rozpočtových prostředků pro tyto účely je předmětem kontrol dle platných předpisů.

9.
Platnost

9.1. Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí ČR.

9.2. Zásady pozbývají platnosti dnem účinnosti zákona o krizovém a integrovaném záchranném systému (krizový zákon).

Náměstek ministra financí:
Ing. Eduard Janota, v. r.

Náměstek ministra financí:
Doc. Ing. Jiří Volf, CSc., v. r.

E-shop

Zákon o Finanční správě České republiky, komentář

Zákon o Finanční správě České republiky, komentář

Lenka Krupičková, Ondřej Trubač - Wolters Kluwer, a. s.

V posledních několika letech došlo k významným změnám ve fungování finanční správy v České republice. Tyto změny byly završeny přijetím zákona o Finanční správě České republiky, který je účinný od 1. ledna 2013. Tento komentář je komplexním průvodcem novou strukturou finanční správy. ...

Cena: 382 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 2. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 2. vydání

JUDr. Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech . Každé odůvodnění je totiž odbornou vizitkou soudce a zrcadlem jeho právních úvah, které dominují při rozhodování ve věci. Publikace odpovídá ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.