Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států.

Autor rozebírá jednotlivé termíny, se kterými se setkáváme z důvodu roztříštěnosti terminologie související s daňovými úniky (např. daňové podvody, zkrácení daně), klasifikuje daňové úniky a také analyzuje jednotlivá opatření k potírání daňových úniků, které rozeznává unijní právo. Dále zkoumá rozhodnutí Soudního dvora EU a závěry právní vědy a nalezené závěry zevšeobecňuje s poukazem na možná úskalí jejich aplikace v českém prostředí.

Monografie tak poskytuje ucelený pohled na terminologii daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty a rozbor právních nástrojů unijního práva sloužících jejich potírání včetně hodnocení jednotlivých aspektů této problematiky s cílem nalézt tzv. best-practice treatment.

Kniha je určena nejen odborné právnické veřejnosti, ale i orgánům veřejné moci a jednotlivcům, na něž dopadá regulace daně z přidané hodnoty.

autor: Tomáš Sejkora vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 21. 9. 2017, 224 stran
ISBN: 978-80-7502-226-4

Cena: 290 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Seznam zkratek - str. 7
1 Úvod - str. 9
1.1 Cíle a výzkumné otázky - str. 12
1.2 Vědecké metody - str. 13
1.3 Shrnutí jednotlivých kapitol  - str. 15
1.4 Současný stav poznání - str. 18
2 Daňový únik jako právní pojem - str. 21
2.1 Tax evasion jako pojem související s daňovými úniky - str. 22 
2.1.1 Slovníkové definice Tax evasion - str. 23 
2.1.2 Obsah pojmu tax evasion  - str. 25
2.2 Vyhýbání se daňové povinnosti jako pojem související s daňovými úniky - str. 30 
2.2.1 Tax avoidance jako ekvivalent vyhýbání se daňové povinnosti - str. 32  
2.2.1.1 Slovníková definice Tax avoidance - str. 33  
2.2.1.2 Tax avoidance a její vymezení - str. 35 
2.2.2 Obsah pojmu vyhýbání se dani - str. 47
2.3 Zkrácení daně jako východisko pro vymezení pojmu daňový únik - str. 50
2.4 Daňový podvod jako východisko pro vymezení pojmu daňový únik - str. 55
2.5  Agresivní daňové plánování jako východisko pro vymezení pojmu  daňový únik - str. 60 
2.5.1 Daňová optimalizace = daňové plánování? - str. 66
2.6 Vymezení pojmu daňový únik - str. 68
2.7 Shrnutí - str. 73
3 Klasifikace daňových úniků - str. 76
3.1 Daňový únik v úzkém a širokém slova smyslu - str. 76
3.2 Legální a nelegální daňový únik - str. 77
3.3 Daňové úniky řemeslné a průmyslové - str. 78
3.4 B2C a B2B daňové úniky - str. 78  3.4.1 Podvod chybějícího obchodníka - str. 83  
3.4.1.1  Missing trader intra-community/extra-community fraud .. 84 
3.4.2 Kolotočový/karuselový podvod - str. 87
3.5 Další členění a typy daňových úniků na dani z přidané hodnoty - str. 95
3.6 Shrnutí - str. 96
4 Nástroje potírání daňových úniků práva Evropské unie  - str.  99
4.1 Odmítnutí přiznání odpočtu daně na vstupu - str. 99 
4.1.1 Odmítnutí přiznání osvobození plnění s nárokem na odpočet - str. 107
4.2 Zneužití práva - str. 110
 4.2.1 Zákaz zneužití práva jako princip soukromého práva - str. 111 
4.2.2 Zneužití práva v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 116  
4.2.2.1 Zneužití práva jako obecná zásada práva - str. 118  
4.2.2.2  Aplikace zákazu zneužití práva dle judikatury Soudního  dvora Evropské unie - str. 121  
4.2.2.3  Aplikace zásady zákazu zneužití práva v oblasti daně  z přidané hodnoty v ČR - str. 124 4
.3 „Ručení“ v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 127  4
.3.1 Otázka jazykového výkladu - str. 128 
4.3.2 Unijní rovina „ručení“ v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 130 
4.3.3 Ručení oprávněného příjemce - str. 136 
4.3.4 Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 140 
4.3.5 Ručení jako zvláštní druh společné a nerozdílné odpovědnosti? - str. 149
4.4 Režim přenesené daňové povinnosti - str. 152 
4.4.1 Krátký úvod do právní úpravy Evropské unie - str. 153 
4.4.2 Režim přenesené daňové povinnosti obecně - str. 155 
4.4.3 Tzv. trvalý režim přenesení daňové povinnosti - str. 163 
4.4.4 Tzv. dočasný režim přenesení daňové povinnosti - str. 167  
4.4.4.1 Otázka eurokonformity - str. 168  
4.4.4.2 Ústavní konformita - str. 170 
4.4.5 Tzv. mechanismus rychlé reakce - str. 174 
4.4.6 Nový návrh obecného přenesení daňové povinnosti  - str. 177
4.5 Shrnutí  - str. 184
5 Závěr - str. 189
Přehled použité literatury a pramenů  - str. 203
Knižní literatura - str. 203
Časopisecká literatura - str. 209
Sborníková literatura - str. 212 Elektronické zdroje - str. 213
Legislativa a usnesení vlády České republiky - str. 217
Judikatura, stanoviska a žádosti - str. 218
Závěrečné práce - str. 223

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

Svatopluk Galočík, František Louša - GRADA Publishing, a. s.

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 12. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu let 2017 až 2019. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2019

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z přidané hodnoty 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: •obecné principy daně z přidané ...

Cena: 238 KčKOUPIT

DPH 2019 - výklad s příklady

DPH 2019 - výklad s příklady

Svatopluk Galočík, Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 4. 2019. Ta začala být nazývána daňovým balíčkem a přinesla 255 změn účinných od dubna 2019. Nechybí ...

Cena: 389 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

Václav Benda, Milan Tomíček - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 678 KčKOUPIT

DPH 2019 - zákon s přehledy

DPH 2019 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V šestnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 160 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné pro rok 2019 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Přehledy obsahují ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2019

Abeceda DPH 2019

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Kniha je praktickým průvodcem pro podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, nebo pro začínající podnikatele. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Aktualizované vydání publikce Abeceda DPH zohledňuje všechny změny v zákonu 235/2004 Sb., o ...

Cena: 639 KčKOUPIT

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidané hodnoty je k 1. 4. 2019 velmi rozsáhle novelizován vládním daňovým balíčkem, a to ve všech svých částech (více než 250 změn a doplnění). V publikaci najdete také další tuzemské i evropské právní předpisy, které problematiku DPH upravují, a bez kterých není ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.