Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a na konkrétních příkladech je uvedeno, jak správně uplatnit daň z přidané hodnoty.

Blíže k obsahu publikace

Ve vazbě na Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 je uvedeno, jak se stanoví místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, dále je řešeno správné stanovení základu daně, jeho možné opravy a postup, jak opravit odpočet daně u příjemce opravy základu daně a výše daně, a vazba této opravy na uvádění v kontrolním hlášení. Na konkrétních příkladech jsou vysvětleny situace, které mohou nastat například při stanovení obratu osoby povinné k dani, která pronajímá nemovité věci, nebo při registraci za identifikovanou osobu v případě přijetí služby vztahující se k nemovité věci od osoby neusazené v tuzemsku, a také je zde názorně vysvětleno, kdy plátce provede úpravu odpočtu daně a jak tuto úpravu odpočtu daně vypočítá. V publikaci je rovněž vysvětleno správné uplatnění sazeb daně u stavebních oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení, dále co se rozumí zastavěným pozemkem, obytným prostorem, jak jsou vymezeny stavby pro sociální bydlení, jaká se uplatní sazba daně u nové výstavby a kdy může být pozemek při dodání osvobozen od daně, co je stavební pozemek a kdy může být dodání nemovité věci osvobozeno od daně a kdy musí být uplatněna daň a v jaké výši.

Nájem nemovité věci a další témata

Zmíněna je také problematika související s nájmem nemovité věci, tj. kdy je nájem osvobozen a kdy je zdanitelným plnění. Také je zde uveden správný postup pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, jaké nejčastější problémy se vyskytují a jak je řešit. Součástí publikace je rovněž informace GFŘ k uplatnění DPH u nemovitých věcí.

autor: Zdeněk Kuneš vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 9. 2017, 296 stran
ISBN: 978-80-7554-096-6

Cena: 349 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str. 6
O autorovi - str. 7
1. Předmět daně - str. 8
2. Územní působnost - str. 9
3. Vymezení základních pojmů - str. 10
4. Obrat - str. 18
5. Zvláštní ustanovení - str. 20
6. Osoby povinné k dani - str. 21
7. Plátci - str. 24
8. Identifikované osoby - str. 28
9. Místo plnění při dodání zboží - str. 31
10. Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 32
11. Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci - str. 34
12. Dodání zboží - str. 41
13. Poskytnutí služby - str. 54
14. Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 57
15. Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 60
16. Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 70
17. Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 72
18. Daňové doklady - str. 74
18.1 Daňový doklad - str. 74
18.2 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - str. 75
18.3 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - str. 76
18.4 Náležitosti daňového dokladu - str. 80
18.5 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu - str. 82
18.6 Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu - str. 83
18.7 Splátkový kalendář, Platební kalendář, Souhrnný daňový doklad - str. 84
18.8 Doklad o použití, Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 86
19. Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů - str. 87
20. Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů, Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 89
21. Základ daně - str. 91
22. Základ daně ve zvláštních případech - str. 99
23. Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby - str. 102
24. Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění  - str. 103
25. Oprava základu daně a oprava výše daně - str. 105
26. Oprava výše daně v jiných případech - str. 110
27. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - str. 113
28. Opravný daňový doklad  - str. 119
29. Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení  - str. 120
30. Sazby daně u zdanitelného plnění - str. 122
31. Závazné posouzení, Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 123
32. Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 124
33. Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení - str. 140
34. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně  - str. 142
35. Dodání nemovité věci - str. 143
36. Nájem nemovité věci - str. 150
37. Nárok na odpočet daně - str. 153
38. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně  - str. 158
39. Oprava odpočtu daně - str. 162
40. Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výšiv164
41. Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši  - str. 167
42. Vyrovnání odpočtu daně  - str. 172
43. Úprava odpočtu daně - str. 175
44. Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace  - str. 183
45. Režim přenesení daňové povinnosti - str. 186
46. Závazné posouzení - str. 197
47. Kontrolní hlášenív198
48. Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období  - str. 212
49. Nespolehlivý plátce - str. 215
50. Nespolehlivá osobav216
51. Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu - str. 217
52. Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 218
53. Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 221
54. Zvláštní způsob zajištění daně - str. 223
Přílohová část - str. 225
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 - str. 226
Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1. 2016“ (dále jen „Informace“) - str. 254
Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ - str. 267
Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 - str. 274
Přehled právních předpisů - str. 292

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2018

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2018

Zdeňka Hušáková - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z přidané hodnoty 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: •obecné principy daně z přidané ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2018

Abeceda DPH 2018

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Kniha je praktickým průvodcem pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Podrobný popis povinností podnikatele v oblasti DPH. V knize Abeceda DPH jsou popsány jednotlivé kroky podnikatele při zahájení ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

DPH 2018 - výklad s příklady

DPH 2018 - výklad s příklady

Svatopluk Galočík, Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 14. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 7. 2017. Ta začala být nazývána daňovým balíčkem a přinesla 134 změn účinných od července 2017. ...

Cena: 339 KčKOUPIT

DPH 2018 - zákon s přehledy

DPH 2018 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2018 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Tomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států. Autor rozebírá jednotlivé ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.