Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 2. aktualizované vydání /ANAG/

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 2. aktualizované vydání /ANAG/

Velká novela zákoníku práce přinesla od 1. 1. 2012 významné změny v právní úpravě dovolené. Tyto změny mohou při zavedení činit celou řadu problémů, a proto je cílem této publikace pomoci jak zaměstnancům, tak i mzdovým účetním, aby se v nové úpravě co nejlépe a nejrychleji zorientovali. Nejvýznamnější změny v oblasti dovolené: zrušuje se tzv. dvojí režim čerpání dovolené (tj. dovolené v rozsahu 4 týdnů a dovolené přesahující 4 týdny), odstraňuje se problematický zánik práva na dovolenou z důvodu jejího včasného nevyčerpání a nebude již docházet k automatickému čerpání dovolené „ze zákona“ prvním následujícím pracovním dnem po 31. říjnu následujícího kalendářního roku. Za nevyčerpanou dovolenou bude možno poskytnout náhradu mzdy nebo platu výlučně jen při skončení pracovního poměru. Za stanovených podmínek bude moci určit termín čerpání dovolené vedle zaměstnavatele rovněž zaměstnanec.
Uvedené změny mohou při aplikaci činit po určitou dobu v praxi problémy. Správný výpočet dovolené, určení její délky a čerpání, popř. krácení nejsou v praxi zdaleka bezproblémové, o čemž svědčí mnohé dotazy, proto publikace nabízí čtenářům praktický návod, jak řešit ve shodě s právní úpravou nejrůznější jednoduché i složitější situace, k nimž v souvislosti s poskytováním dovolené v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci dochází.
Kromě toho obsahuje citace jednotlivých ustanovení právních předpisů, která se této problematiky dotýkají, a podává aktuální výklad jejich aplikace v praxi.
autor: Mgr. Zdeněk Schmied, JUDr. Eva Špundová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 8. 2012, 152 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 6

1. Druhy dovolené  - str. 8

2. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 8

2.1 Dovolená za kalendářní rok - str. 11

2.1.1 Existence pracovního poměru a jeho nepřetržité trvání k témuž zaměstnavateli - str. 11

2.1.2 Výkon práce alespoň 60 dnů v kalendářním roce - str. 13

2.1.3 Co se rozumí výkonem práce - str. 15

2.1.4 Délka odpracované směny - str. 25

2.2 Poměrná část dovolené za kalendářní rok - str. 30

2.2.1 Poměrná část dovolené za každý celý kalendářní měsíc - str. 33

2.2.2 Poskytování poměrné části dovolené při dlouhodobém plném uvolnění pro výkon veřejné funkce - str. 39

3. Délka dovolené - str. 42

3.1 Základní výměra dovolené - str. 42

3.2 Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce - str. 44

3.3 Prodloužení dovolené - str. 44

3.3.1 Prodloužení dovolené individuální smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem - str. 45

3.3.2 Prodloužení dovolené kolektivní smlouvou - str. 46

3.3.3 Prodloužení dovolené vnitřním předpisem - str. 48

3.4 Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol - str. 49

3.5 Počet pracovních dnů dovolené - str. 52

3.5.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby - str. 52

5.5.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a změna rozvržení pracovní doby - str. 53

3.5.3 Dovolená při změně rozvržení pracovní doby - str. 56

4. Dovolená za odpracované dny - str. 57

5. Dodatková dovolená - str. 59

5.1 Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol - str. 60

5.2 Dodatková dovolená zaměstnanců, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé - str. 62

5.3 Souběh práv na dodatkovou dovolenou - str. 63

5.4 Délka dodatkové dovolené - str. 64

5.4.1 Dodatková dovolená v délce jednoho týdne - str. 64

5.4.2 Poměrná část dodatkové dovolené - str. 66

5.4.3 Jedna dvanáctina dodatkové dovolené - str. 68

5.5 Krácení dodatkové dovolené - str. 68

5.6 Čerpání dodatkové dovolené - str. 70

6 Týden dovolené, nepřetržité trvání pracovního poměru - str. 71

6.1 Týden dovolené

6.2 Nepřetržité trvání pracovního poměru - str. 71

7. Krácení dovolené - str. 73

7.1 Krácení dovolené z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci - str. 74

7.2 Krácení dovolené z důvodu neomluvené nepřitomnosti v práci - str. 78

7.3 zaručená část dovolené  - str. 79

7.4 Krácení dovolené pro výkon trestu odnětí svobody a pro vazbu - str. 80

7.5 Krácení jednotlivých druhů dovolené - str. 81

7.6 Krácení dovolené pouze z důvodů, které vznikly v příslušném kalendářním roce - str. 81

8. Čerpání dovolené - str. 82

8.1 Určení doby čerpání dovolené - str. 83

8.2 Důsledky změny určené doby čerpání dovolené  a odvolání z dovolené - str. 88

8.3 Zákaz určení čerpání dovolené - str. 89

8.4 Poskytnutí dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené - str. 90

9. Čerpání dovolené i bez předchozího splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou - str. 98

10. Právní úprava pro čerpání dovolené v kalendářním roce - str. 100

11. Přerušení dovolené a nezapočítávání svátků  do dovolené - str. 109

11.1 Přerušení dovolené - str. 109

11.2 Nezapočítávání svátků do dovolené - str. 111

12. Dovolená při změně zaměstnání - str. 113

13. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou - str. 117

13.1 Výše náhrady mzdy nebo platu za dovolenou - str. 118

13.2 Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou - str. 126

13.2.1 Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol - str. 129

13.3 Povinnost zaměstnance vrátit vyplacenou náhradumzdy za dovolenou - str. 130

13.4 Neposkytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou - str. 133

14. Hromadné čerpání dovolené - str. 135

15. Dovolená při několika pracovnách poměrech - str. 137

16. Dovolená z pracovního poměru na dobu určitou - str. 140

17. Dovolená při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 143

18. Ktré odchylky (příkladmo) lze sjednat smluvně, popřípadě stanovit vnitřním předpisem - str. 149

Poznámka závěrem - str. 151

 

Další nabídka k tématu

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Petr Hůrka, dana Roučková, Zdeněk Schmied, Karel Eliáš, Petr Bezouška - Anag, spol. s r. o.

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře je ...

Cena: 999 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková - Anag, spol. s r. o.

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novely zákoníku práce, jejíž marné očekávání způsobilo přerušení souvislé řady každoročních aktualizací této publikace, došlo v průběhu ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního ...

Cena: 1 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.