Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 2. aktualizované vydání /ANAG/

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 2. aktualizované vydání /ANAG/

Velká novela zákoníku práce přinesla od 1. 1. 2012 významné změny v právní úpravě dovolené. Tyto změny mohou při zavedení činit celou řadu problémů, a proto je cílem této publikace pomoci jak zaměstnancům, tak i mzdovým účetním, aby se v nové úpravě co nejlépe a nejrychleji zorientovali. Nejvýznamnější změny v oblasti dovolené: zrušuje se tzv. dvojí režim čerpání dovolené (tj. dovolené v rozsahu 4 týdnů a dovolené přesahující 4 týdny), odstraňuje se problematický zánik práva na dovolenou z důvodu jejího včasného nevyčerpání a nebude již docházet k automatickému čerpání dovolené „ze zákona“ prvním následujícím pracovním dnem po 31. říjnu následujícího kalendářního roku. Za nevyčerpanou dovolenou bude možno poskytnout náhradu mzdy nebo platu výlučně jen při skončení pracovního poměru. Za stanovených podmínek bude moci určit termín čerpání dovolené vedle zaměstnavatele rovněž zaměstnanec.
Uvedené změny mohou při aplikaci činit po určitou dobu v praxi problémy. Správný výpočet dovolené, určení její délky a čerpání, popř. krácení nejsou v praxi zdaleka bezproblémové, o čemž svědčí mnohé dotazy, proto publikace nabízí čtenářům praktický návod, jak řešit ve shodě s právní úpravou nejrůznější jednoduché i složitější situace, k nimž v souvislosti s poskytováním dovolené v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci dochází.
Kromě toho obsahuje citace jednotlivých ustanovení právních předpisů, která se této problematiky dotýkají, a podává aktuální výklad jejich aplikace v praxi.

autor: Mgr. Zdeněk Schmied, JUDr. Eva Špundová
vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 8. 2012, 152 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 6

1. Druhy dovolené  - str. 8

2. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 8

2.1 Dovolená za kalendářní rok - str. 11

2.1.1 Existence pracovního poměru a jeho nepřetržité trvání k témuž zaměstnavateli - str. 11

2.1.2 Výkon práce alespoň 60 dnů v kalendářním roce - str. 13

2.1.3 Co se rozumí výkonem práce - str. 15

2.1.4 Délka odpracované směny - str. 25

2.2 Poměrná část dovolené za kalendářní rok - str. 30

2.2.1 Poměrná část dovolené za každý celý kalendářní měsíc - str. 33

2.2.2 Poskytování poměrné části dovolené při dlouhodobém plném uvolnění pro výkon veřejné funkce - str. 39

3. Délka dovolené - str. 42

3.1 Základní výměra dovolené - str. 42

3.2 Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce - str. 44

3.3 Prodloužení dovolené - str. 44

3.3.1 Prodloužení dovolené individuální smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem - str. 45

3.3.2 Prodloužení dovolené kolektivní smlouvou - str. 46

3.3.3 Prodloužení dovolené vnitřním předpisem - str. 48

3.4 Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol - str. 49

3.5 Počet pracovních dnů dovolené - str. 52

3.5.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby - str. 52

5.5.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a změna rozvržení pracovní doby - str. 53

3.5.3 Dovolená při změně rozvržení pracovní doby - str. 56

4. Dovolená za odpracované dny - str. 57

5. Dodatková dovolená - str. 59

5.1 Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol - str. 60

5.2 Dodatková dovolená zaměstnanců, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé - str. 62

5.3 Souběh práv na dodatkovou dovolenou - str. 63

5.4 Délka dodatkové dovolené - str. 64

5.4.1 Dodatková dovolená v délce jednoho týdne - str. 64

5.4.2 Poměrná část dodatkové dovolené - str. 66

5.4.3 Jedna dvanáctina dodatkové dovolené - str. 68

5.5 Krácení dodatkové dovolené - str. 68

5.6 Čerpání dodatkové dovolené - str. 70

6 Týden dovolené, nepřetržité trvání pracovního poměru - str. 71

6.1 Týden dovolené

6.2 Nepřetržité trvání pracovního poměru - str. 71

7. Krácení dovolené - str. 73

7.1 Krácení dovolené z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci - str. 74

7.2 Krácení dovolené z důvodu neomluvené nepřitomnosti v práci - str. 78

7.3 zaručená část dovolené  - str. 79

7.4 Krácení dovolené pro výkon trestu odnětí svobody a pro vazbu - str. 80

7.5 Krácení jednotlivých druhů dovolené - str. 81

7.6 Krácení dovolené pouze z důvodů, které vznikly v příslušném kalendářním roce - str. 81

8. Čerpání dovolené - str. 82

8.1 Určení doby čerpání dovolené - str. 83

8.2 Důsledky změny určené doby čerpání dovolené  a odvolání z dovolené - str. 88

8.3 Zákaz určení čerpání dovolené - str. 89

8.4 Poskytnutí dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené - str. 90

9. Čerpání dovolené i bez předchozího splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou - str. 98

10. Právní úprava pro čerpání dovolené v kalendářním roce - str. 100

11. Přerušení dovolené a nezapočítávání svátků  do dovolené - str. 109

11.1 Přerušení dovolené - str. 109

11.2 Nezapočítávání svátků do dovolené - str. 111

12. Dovolená při změně zaměstnání - str. 113

13. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou - str. 117

13.1 Výše náhrady mzdy nebo platu za dovolenou - str. 118

13.2 Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou - str. 126

13.2.1 Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol - str. 129

13.3 Povinnost zaměstnance vrátit vyplacenou náhradumzdy za dovolenou - str. 130

13.4 Neposkytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou - str. 133

14. Hromadné čerpání dovolené - str. 135

15. Dovolená při několika pracovnách poměrech - str. 137

16. Dovolená z pracovního poměru na dobu určitou - str. 140

17. Dovolená při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 143

18. Ktré odchylky (příkladmo) lze sjednat smluvně, popřípadě stanovit vnitřním předpisem - str. 149

Poznámka závěrem - str. 151

 

Další nabídka k tématu

Meritum - Mzdy 2017

Meritum - Mzdy 2017

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

14. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2017. Novinky pro rok 2017, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

5. aktualizované vydání Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2017

Abeceda mzdové účetní 2017

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Krajčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska - Anag, spol. s r. o.

27. aktualizované vydání Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ÚZ č. 1181 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1181 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce doznal několika dalších změn, které jsou v textu vyznačeny tučně (mj. zaměstnávání nezletilých, pracovní volno související s brannou povinností, změny u elektronických podání). Do textu byly zařazeny sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2017.

Cena: 75 KčKOUPIT

ÚZ č. 1166 - Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy 2017

ÚZ č. 1166 - Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy pro tuzemské cestovní náhrady (stravné, náhrady za použití motorových vozidel, průměrné ceny pohonných hmot) a pro ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby

JUDr. Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech trestáno přísnými sankcemi. ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský - C. H. Beck

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1157 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1157 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců. Vedle katalogu správních činností, obsahuje publikace novelizované nařízení o platových poměrech zaměstnanců a nařízení o služebním hodnocení a jeho vazbě na osobní příplatek. Dále jsou obsažena také příslušná aktuální ...

Cena: 65 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.