Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 2. aktualizované vydání /ANAG/

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 2. aktualizované vydání /ANAG/

Velká novela zákoníku práce přinesla od 1. 1. 2012 významné změny v právní úpravě dovolené. Tyto změny mohou při zavedení činit celou řadu problémů, a proto je cílem této publikace pomoci jak zaměstnancům, tak i mzdovým účetním, aby se v nové úpravě co nejlépe a nejrychleji zorientovali. Nejvýznamnější změny v oblasti dovolené: zrušuje se tzv. dvojí režim čerpání dovolené (tj. dovolené v rozsahu 4 týdnů a dovolené přesahující 4 týdny), odstraňuje se problematický zánik práva na dovolenou z důvodu jejího včasného nevyčerpání a nebude již docházet k automatickému čerpání dovolené „ze zákona“ prvním následujícím pracovním dnem po 31. říjnu následujícího kalendářního roku. Za nevyčerpanou dovolenou bude možno poskytnout náhradu mzdy nebo platu výlučně jen při skončení pracovního poměru. Za stanovených podmínek bude moci určit termín čerpání dovolené vedle zaměstnavatele rovněž zaměstnanec.
Uvedené změny mohou při aplikaci činit po určitou dobu v praxi problémy. Správný výpočet dovolené, určení její délky a čerpání, popř. krácení nejsou v praxi zdaleka bezproblémové, o čemž svědčí mnohé dotazy, proto publikace nabízí čtenářům praktický návod, jak řešit ve shodě s právní úpravou nejrůznější jednoduché i složitější situace, k nimž v souvislosti s poskytováním dovolené v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci dochází.
Kromě toho obsahuje citace jednotlivých ustanovení právních předpisů, která se této problematiky dotýkají, a podává aktuální výklad jejich aplikace v praxi.
autor: Mgr. Zdeněk Schmied, JUDr. Eva Špundová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 8. 2012, 152 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 6

1. Druhy dovolené  - str. 8

2. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 8

2.1 Dovolená za kalendářní rok - str. 11

2.1.1 Existence pracovního poměru a jeho nepřetržité trvání k témuž zaměstnavateli - str. 11

2.1.2 Výkon práce alespoň 60 dnů v kalendářním roce - str. 13

2.1.3 Co se rozumí výkonem práce - str. 15

2.1.4 Délka odpracované směny - str. 25

2.2 Poměrná část dovolené za kalendářní rok - str. 30

2.2.1 Poměrná část dovolené za každý celý kalendářní měsíc - str. 33

2.2.2 Poskytování poměrné části dovolené při dlouhodobém plném uvolnění pro výkon veřejné funkce - str. 39

3. Délka dovolené - str. 42

3.1 Základní výměra dovolené - str. 42

3.2 Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce - str. 44

3.3 Prodloužení dovolené - str. 44

3.3.1 Prodloužení dovolené individuální smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem - str. 45

3.3.2 Prodloužení dovolené kolektivní smlouvou - str. 46

3.3.3 Prodloužení dovolené vnitřním předpisem - str. 48

3.4 Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol - str. 49

3.5 Počet pracovních dnů dovolené - str. 52

3.5.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby - str. 52

5.5.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a změna rozvržení pracovní doby - str. 53

3.5.3 Dovolená při změně rozvržení pracovní doby - str. 56

4. Dovolená za odpracované dny - str. 57

5. Dodatková dovolená - str. 59

5.1 Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol - str. 60

5.2 Dodatková dovolená zaměstnanců, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé - str. 62

5.3 Souběh práv na dodatkovou dovolenou - str. 63

5.4 Délka dodatkové dovolené - str. 64

5.4.1 Dodatková dovolená v délce jednoho týdne - str. 64

5.4.2 Poměrná část dodatkové dovolené - str. 66

5.4.3 Jedna dvanáctina dodatkové dovolené - str. 68

5.5 Krácení dodatkové dovolené - str. 68

5.6 Čerpání dodatkové dovolené - str. 70

6 Týden dovolené, nepřetržité trvání pracovního poměru - str. 71

6.1 Týden dovolené

6.2 Nepřetržité trvání pracovního poměru - str. 71

7. Krácení dovolené - str. 73

7.1 Krácení dovolené z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci - str. 74

7.2 Krácení dovolené z důvodu neomluvené nepřitomnosti v práci - str. 78

7.3 zaručená část dovolené  - str. 79

7.4 Krácení dovolené pro výkon trestu odnětí svobody a pro vazbu - str. 80

7.5 Krácení jednotlivých druhů dovolené - str. 81

7.6 Krácení dovolené pouze z důvodů, které vznikly v příslušném kalendářním roce - str. 81

8. Čerpání dovolené - str. 82

8.1 Určení doby čerpání dovolené - str. 83

8.2 Důsledky změny určené doby čerpání dovolené  a odvolání z dovolené - str. 88

8.3 Zákaz určení čerpání dovolené - str. 89

8.4 Poskytnutí dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené - str. 90

9. Čerpání dovolené i bez předchozího splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou - str. 98

10. Právní úprava pro čerpání dovolené v kalendářním roce - str. 100

11. Přerušení dovolené a nezapočítávání svátků  do dovolené - str. 109

11.1 Přerušení dovolené - str. 109

11.2 Nezapočítávání svátků do dovolené - str. 111

12. Dovolená při změně zaměstnání - str. 113

13. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou - str. 117

13.1 Výše náhrady mzdy nebo platu za dovolenou - str. 118

13.2 Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou - str. 126

13.2.1 Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol - str. 129

13.3 Povinnost zaměstnance vrátit vyplacenou náhradumzdy za dovolenou - str. 130

13.4 Neposkytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou - str. 133

14. Hromadné čerpání dovolené - str. 135

15. Dovolená při několika pracovnách poměrech - str. 137

16. Dovolená z pracovního poměru na dobu určitou - str. 140

17. Dovolená při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 143

18. Ktré odchylky (příkladmo) lze sjednat smluvně, popřípadě stanovit vnitřním předpisem - str. 149

Poznámka závěrem - str. 151

 

Další nabídka k tématu

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního ...

Cena: 1 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců (působících v režimu zákona o státní službě) včetně významně novelizovaného katalogu správních činností od 1. 1. 2018. Aktuální znění nařízení o platových poměrech zaměstnanců, nařízení o služebním hodnocení, nařízení o ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

Sagit, a. s.

V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu. Nové vydání publikace ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Pracovní právo, 7. vydání

Pracovní právo, 7. vydání

Bělina, Pichrt a kol. - C. H. Beck

Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel ...

Cena: 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Pavel Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva. Takových úmluv, ať už přijatých OSN, Radou Evropy nebo Mezinárodní organizací práce, je několik desítek. Kromě obsahu samotných ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.