Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání
Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH