Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH