Trestní právo hmotné. Obecná část, zvláštní část, 5. vydání
Cena: 1 150 Kč
včetně 10% DPH