Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva
Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH