Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Cena: 480 Kč
včetně 10% DPH