ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017
Cena: 179 Kč
včetně 10% DPH

Objednávám předplatné budoucích novel tématu 'Účetnictví obcí, krajů, organizačních složek státu a přísp. organizací, kontrola a přezkum' (ÚZ č. 1176 není součástí předplatného)
Záloha: 100 Kč
včetně 10% DPH