Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních
Cena: 795 Kč
včetně 10% DPH