Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář
Cena: 540 Kč
včetně 10% DPH