Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, 1. vydání
Cena: 449 Kč
včetně 10% DPH