Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání
Cena: 1 160 Kč
včetně 10% DPH