Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky
Cena: 300 Kč
včetně 10% DPH