Listina základních práv a svobod s komentářem
Cena: 1 563 Kč
včetně 10% DPH