Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář
Cena: 895 Kč
včetně 10% DPH