Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 3. vydání
Cena: 690 Kč
včetně 10% DPH