Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání
Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH