Správní řád. Komentář, 5. vydání
Cena: 1 490 Kč
včetně 10% DPH