Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017
Cena: 750 Kč
včetně 10% DPH