Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva
Cena: 762 Kč
včetně 10% DPH