Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům
Cena: 880 Kč
včetně 10% DPH