Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)
Cena: 320 Kč
včetně 10% DPH