Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem a judikaturou
Cena: 990 Kč
včetně 10% DPH