Geometrický plán, příručka pro vyhotovitele i uživatele
Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH