Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Monografie se zabývá právními instituty, jejichž cílem je zkrácení, zjednodušení a celková racionalizace trestního řízení. Primární pozornost je zaměřena na institut dohody o vině a trestu, který byl do českého trestního práva zaveden novelou č. 193/2012 Sb. Cílem publikace je přiblížit novou právní úpravu orgánům činným v trestněprávní praxi, a proto je tato úprava dohody o vině a trestu analyzována z pohledu všech tří hlavních subjektů podílejících se na tomto zvláštním řízení, tedy z hlediska činnosti státního zástupce, obhajoby i soudu.
Velmi užitečné a praktické jsou přitom i poznatky ze slovenské trestněprávní praxe, neboť slovenské trestní právo zná institut dohody a trestu již od roku 2006, takže slovenští odborníci mají s jeho využíváním již určité zkušenosti.
Kromě dohody o vině a trestu se tato monografie věnuje též dalším prostředkům racionalizace trestní justice, a to jednak nové právní úpravě odklonů (účinné od 1. 9. 2012) a jednak právní úpravě a možnostem využití institutu tzv. spolupracujícího obviněného.
autor: JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2012, 128 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

1. Problémy racionalizace trestní justice - str. 13

1.1 Snahy o zkracování trestního řízení - str. 13

1.2 Odklony v trestním řízení a další alternativní způsoby řešení trestních věcí jako současné prostředky racionalizace trestního procesu - str. 14

1.3 Možnosti využití dalších prostředků racionalizace trestního procesu - str. 16

Dohoda o vině a trestu - str. 18

2. Zavedení institutu dohody o vině a trestu do českého trestního práva - str. 18

3. Činnost státního zástupce v řízení o dohodě o vině a trestu - str. 22

3.1 Prohlášení obviněného o spáchání stíhaného skutku - str. 22

3.2 Objektivní zjištění skutkového stavu - str. 24

3.3 Případy vyloučení možnosti sjednat dohodu o vině a trestu - str. 25

3.4 Proces sjednávání dohody o vině a trestu - str. 29

3.5 Obsah dohody o vině a trestu - str. 30

3.6 Postup po uzavření dohody o vně a trestu - str. 31

4. Dohoda o vně a trestu z pohledu obhajoby - str. 33

4.1 Právní nárok na jednání o dohodě se státním zástupcem - str. 33

4.2 Nutná obhajoba v řízení o dohodě o vině a trestu, odměna obhájce - str. 35

4.3 Postavení obhajoby v souvislosti s nároky poškozeného - str. 37

4.4 Přezkum prohlášení obviněného o spáchání stíhaného skutku - str. 38

4.5 Možnost odstoupení obviněného od dohody o víně a trestu - str. 40

4.6 Právo obviněného na odvolání - str. 41

5. Úkoly soudu při posuzování dohody o víně a trestu - str. 44

5.1 Postavení soudu v řízení o dohodě o vině a trestu - str. 44

5.2 Neschválení dohody o vině a trestu - str. 45

6. Dohoda o vině a trestu v praxi prokurátorů v Slovenské republice - str. 55

6.1 Zavedení dohody o vině a trestu do slovenského trestního práva - str. 55

6.2 Stručný náčrt slovenské právní úpravy o dohodě o vině a trestu - str. 57

6.3 Využívání dohody o vině a trestu v praxi prokurátorů - str. 57

6.4 Aplikační problémy dohody o vině a trestu z hlediska prokuratury - str. 61

7. Dohoda o vině a trestu ve slovenské právní úpravě: pohled obhajoby - str. 66

7.1 Dohoda o vině a trestu v podmínkách Slovenské republiky - str. 66

7.2 Zkušenosti obhájců s odhadovacím řízením - str. 70

Další prostředky racionalizace trestní justice - str. 76

8. Nová právní úprava odklonů v trestním řízení - str. 76

8.1 Aktuální vývoj právní úpravy odklonů - str. 76

8.2 Nové možnosti využití odklonů v řízení o trestných činech spáchaných v silničním provozu - str. 79

9. Možnosti racionalizace trestní justice při stíhání organizovaného zločinu - str. 88

9.1 Problémy spojené s postihem organizovaného zločinu - str. 88

9.2 Vývoj právní úpravy tzv. korunního svědka (spolupracujícího obviněného) - str. 90

9.3 Spolupracující obviněný v současné právní úpravě - str. 91

9.4 Spolupracující obviněný ve slovenské právní úpravě - str. 97

10. Využívání prostředků ke zrychlení trestního řízení v praxi - str. 103

10.1 Využívání odklonů v trestním řízení v rámci české trestní justice - str. 103

10.2 Využívání trestních příkazů v praxi české trestní justice - str. 108

10.3 Využívání dohod o vině a trestu a odklonů v trestním řízení v rámci slovenské trestní justice - str. 109

 

Další nabídka k tématu

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ...

Cena: 1 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.