Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a stanovisek daňové správy. Autor z této zákonné úpravy vybírá témata, která společníci, jednatelé, ekonomové či finanční účetní společností obvykle řeší a současně témata, která mohou být zajímavá z pohledu možné daňové optimalizace. 
autor: Miloslav Hnátek vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2019, 212 stran
ISBN: 978-80-9073-980-2

Cena: 329 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod - str. 6
2. Zdanění společnosti s ručením omezeným  - str. 7
2.1. Základ daně z příjmů - str. 7
2.2. Podíl na zisku a jeho daňové souvislosti - str. 24
2.3. Zálohy na podíl na zisku a jeho zdanění - str. 33
3. Podnikání fyzické osoby a podnikání prostřednictvím s.r.o.  - str. 37
3.1. Srovnání daňového zatížení s.r.o. s podnikáním fyzické osoby - str. 37
3.2. Přechod z podnikání fyzické osoby na podnikání prostřednictvím s.r.o. - str. 42
3.3. Daňové dopady souběhu podnikání fyzické osoby a činnosti s.r.o. - str. 49
4. Příjmy jednatelů a společníků s.r.o., prokuristé  - str. 55
4.1. Odměňování společníků a jednatelů za práci pro společnost - str. 55
4.2. Odměňování společníků a jednatelů bez povinného sociálního pojištění - str. 58
4.3. Jednatelé a společníci mohou využívat stejných daňových výhod jako zaměstnanci - str. 60
4.4. Osvobození příjmů z převodu obchodního podílu společníka fyzické osoby - str. 67
4.5. Podíly na zisku společníka zdaňované i „nezdaňované“ - str. 73
4.6. Příjem prokuristy společnosti - str. 74
5. Příjmy zaměstnanců - str. 76
5.1. Které příjmy zaměstnanců se nezdaňují, zaměstnanecké výhody - str. 76
5.2. Příjmy zaměstnanců mimo režim veřejnoprávního pojištění - str. 92
5.3. Zvýšením mzdy může zaměstnavatel v některých případech ušetřit na pojistném. - str. 99
5.4.„Švarcsystém“–podnikatel „zaměstnává“ jiného podnikatele - str. 100
6. Osvobozené výnosy společnosti s ručením omezeným  - str. 104
6.1. Osvobození podílů na zisku vyplacené dceřinou společností - str. 104
6.2.Osvobození výnosu z převodu podílu v dceřiné společnosti - str. 111
6.3. Nedodržení podmínky držby podílu v dceřiné společnosti po dobu 12 měsíců–jak si zachovat osvobození - str. 113
7. Vybrané náklady v základu daně z příjmů - str. 114
7.1. Základní pravidla pro uplatňování daňových nákladů - str. 114
7.2. Daňová účinnost odměn jednatelů a společníků - str. 118
7.3. Náklady na vzdělávání zaměstnanců - str. 119
7.4. Náklady na pracovní prostředky a pracovní oblečení - str. 123
7.5. Daňový režim ročních odměn a bonusů - str. 128
7.6. Vyřazení hmotného a nehmotného majetku, daňově optimální řešení - str. 130
7.7. I zmařená investice může být daňovým nákladem  - str. 132
7.8. Náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti  - str. 135
7.9. Daňový režim cestovních náhrad obdržených v souvislosti s výkonem funkce jednatele, bezplatný výkon funkce - str. 139
7.10. Problematika finančního leasingu v základu daně - str. 141
7.11. Nejběžnější chyby při uplatňování daňových nákladů - str. 149
8. Pohledávky a opravné položky v základu daně - str. 153
8.1. Neobávejte se tvořit daňově účinné opravné položky k pohledávkám a optimalizujte základ daně - str. 153
8.2. Daňově účinný odpis pohledávky kryté opravnou položkou jako optimální řešení - str. 166
8.3. V jeden den vytvořte opravnou položku, ve stejný den ji daňově účinně odepište - str. 167
8.4. Opravná položka zvýší daňovou účinnost postoupené pohledávky - str. 168
8.5. Opravné položky k pohledávkám v cizí měně - str. 169
9. Finanční prostředky poskytované společníky, zápůjčky  - str. 170
9.1. Poskytování úročených a bezúročných zápůjček společníky - str. 170
9.2. Daňové souvislosti úročených zápůjček od společníků - str. 173
9.3. Daňová uznatelnost úroku ze zápůjčky či úvěru - str. 175
9.4. Peněžní příplatek společníka mimo základní kapitál - str.179
10. Ceny mezi spojenými osobami  - str. 181
10.1. Ceny sjednané mezi spojenými osobami pro účely daně z příjmů - str. 181
10.2. Institut ceny obvyklé pro účely daně z přidané hodnoty - str. 184
11. Daňová ztráta a možnosti jejího uplatnění  - str. 187
11.1. Daňová ztráta jako odčitatelná položka od základu daně, podmínky jejího uplatnění - str. 187
11.2. Uplatnění daňové ztráty v rámci daňové kontroly je již přípustné! - str. 191
11.3. Obezřetnost uplatnění daňové ztráty při změně ve složení společníků - str. 192
12. Podání daňového přiznání k dani z příjmů  - str. 197
12.1. Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 197
12.2. Opravné a dodatečné daňové přiznání - str. 203
12.3. Daně se platí v průběhu celého kalendářního roku–placení záloh na daň z příjmů - str. 204

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2020

Daňové a nedaňové náklady 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019. Zapracovány všechny aktuální změny Výklad v této publikaci reaguje ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.