Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle ustanovení zákona o daních z příjmů.

Vysvětluje postup při zahájení podnikatelské činnosti, otevření daňové evidence, postup při zachycení příjmů a výdajů v peněžním deníku a majetku a dluhů v pomocných knihách a kartách. Zabývá se také uzavřením daňové evidence včetně přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů a přechodu z účetnictví podnikatelů na daňovou evidenci.

Kniha vychází z legislativy platné k 1. 1. 2019 a obsahuje důležité změny související s rekodifikací soukromého práva v České republice.

Je určena především široké účetní veřejnosti, ale například i posluchačům vysokých škol ekonomického směru s odborným zaměřením na daňovou evidenci, popřípadě dalším zájemcům o tuto problematiku.

autor: Jana Hakalová, Ywetta Pšenková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 2. 2019, 128 stran
ISBN: 978-80-7598-239-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů - str.   8
Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek - str.  8
Předmluva  - str.  9
1 Právní úprava a úvod do problematiky daňové evidence - str. 11
1.1 Zákon o účetnictví - str.  11
1.2 Zákon o daních z příjmů - str.  12
1.3 Základní princip vedení daňové evidence - str.  15
1.4 Forma vedení daňové evidence - str.  15
1.5 Interní směrnice v daňové evidenci - str.  16
2 Způsob vedení daňové evidence - str.  18
2.1 Způsob vedení daňové evidence - str.  18
2.1.1 Výdaje uplatňované procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů - str.  19
2.1.2 Společné podnikání fyzických osob - str.  21
2.1.3 Spolupracující osoby - str.  22
2.2 Živnostenské oprávnění - str.  23
2.2.1 Vznik živnostenského oprávnění - str.  23
2.2.2 Ohlášení živnosti - str.  24
2.2.3 Žádost o koncesi - str.  25
2.2.4 Provozovny - str.  26
2.2.5 Ostatní způsoby podnikání - str.  26
2.3 Daňová evidence – peněžní deník, kniha pohledávek a dluhů a ostatní pomocné knihy - str.  30
2.3.1 Peněžní deník – deník příjmů a výdajů - str.  30
2.3.2 Kniha pohledávek a kniha dluhů - str.  33
2.3.3 Pomocné knihy - str.  35
3 Vymezení základních pojmů pro účely vedení daňové evidence - str.  38
4 Daňová evidence a způsob uplatňování příjmů a výdajů z hlediska zákona o daních z příjmů - str.  41
4.1 Členění příjmů a výdajů v peněžním deníku - str.  41
4.2 Evidence peněžitých a nepeněžitých vkladů - str.  43
4.3 Evidence hmotného a nehmotného majetku - str.  43
4.4 Evidence úvěrů a zápůjček - str.  55
4.5 Evidence zásob - str.  56
4.6 Evidence cenin - str.  58
4.7 Evidence převodů hotovosti mezi pokladnou a bankovním účtem - str.  59
4.8 Evidence záloh a závdavků - str.  60
4.9 Evidence provozních výdajů - str.  60
4.10 Mzdová agenda - str.  62
4.11 Sociální pojištění OSVČ - str.  64
4.12 Zdravotní pojištění OSVČ - str.  67
4.13 Evidence dotací - str.  68
4.14 Evidence zákonných rezerv - str.  69
4.15 Evidence postoupených pohledávek - str.  73
4.16 Evidence finančního leasingu - str.  74
4.17 Evidence náhrad cestovních výdajů - str.  76
4.18 Evidence dopravních prostředků – automobilů - str.  79
4.19 Evidence soukromých dopravních prostředků - str.  81
4.20 Evidence daně z přidané hodnoty - str.  82
4.21 Evidence bezúplatných plnění – darů - str.  89
4.22 Evidence osobních výdajů podnikatele a spolupracujících osob - str.  90
5 Postup při uzavírání knih na konci zdaňovacího období - str.  91
5.1 Uzávěrková úprava příjmů a výdajů na konci zdaňovacího období - str.  91
5.2 Výkazy v daňové evidenci - str.  92
5.3 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str.  94
5.3.1 Rozdělení příjmů a výdajů podnikatele na spolupracující osoby - str.  95
5.3.2 Daň z příjmů fyzických osob - str.  97
5.3.3 Daň stanovená paušální částkou - str.  98
5.4 Ukončení činnosti, přerušení činnosti a změna způsobu uplatňování výdajů - str.  100
6 Postup při přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů - str.  101
7 Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci podnikatelů - str.  105
Shrnutí - str.  108
Summary - str.  109
Příloha 1 – Kniha pohledávek - str.  110
Příloha 2 – Kniha dluhů - str.  111
Příloha 3 – Evidence příjmů a výdajů – peněžní deník - str.  112
Příloha 4 – Osobní a mzdový list - str.  114
Příloha 5 – Kniha evidence DPH - str.  118
Příloha 6 – Denní záznam tržeb - str.  119
Seznam tabulek a příloh - str.  120
Seznam použité literatury - str.  121
O autorech - str.  123
Rejstřík - str.  124

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2019

Daňová evidence podnikatelů 2019

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.