Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence podnikatelů 2019

Daňová evidence podnikatelů 2019

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy musí fyzická osoba podat daňové přiznání, informace ke sdružení od roku 2019, přehled o virtuální měně a o tom, co je to bytová potřeba nebo přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob.

Obsahuje základní přehled nejčastějších chyb v daňové evidenci a přehled uzávěrkových operací. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele.  Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2018.

Knihu oceňují rovněž podnikatelé, účetní a studenti. 
autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 14. 2. 2019, 144 stran
ISBN: 978-80-2712-248-6

Cena: 169 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva k aktuálnímu vydání  - str. 7
1 Předmět a cíl daňové evidence  - str. 8
1.1 Právní úprava daňové evidence  - str. 8
1.2 Předmět daňové evidence  - str. 9
1.3 Cíl daňové evidence  - str. 10
1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 - str.  - str. 11
1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 12
1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO - str. 13
1.7 Jednoduché účetnictví (novela – zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.)  - str. 13
1.8 Elektronická evidence tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.)  - str. 13
2 Forma a obsah daňové evidence  - str. 15
2.1 Obsah daňové evidence  - str. 15
2.2 Forma daňové evidence  - str. 15
2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů  - str. 16
2.4 Skutečný stav majetku a dluhů  - str. 17
2.5 Daňový doklad  - str. 18
2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem  - str. 19
2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence  - str. 19
2.8 Archivace v daňové evidenci  - str. 20
2.9 Cizí měna v daňové evidenci  - str. 20
2.10 Nejčastější chyby v daňové evidenci  - str. 21
2.11 Přehled některých uzávěrkových operací v daňové evidenci  - str. 21
3 Evidence příjmů a výdajů - str. 23
3.1 Evidence příjmů  - str. 23
3.2 Evidence výdajů  - str. 24
3.3 Výdaje paušálem  - str. 25
3.4 Spolupracující osoby  - str. 26
3.5 Deník příjmů a výdajů  - str. 27
4 Daňová evidence pohledávek  - str. 32
4.1 Oceňování pohledávek  - str. 32
4.2 Obsah a forma evidence pohledávek - str. 32
5 Daňová evidence dluhů  - str. 35
5.1 Oceňování dluhů - str. 35
5.2 Obsah a forma evidence dluhů  - str. 35
5.3 Zápočet pohledávek a dluhů  - str. 36
5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem  - str. 37
5.5 Platební kalendář - str. 37
6 Evidence daně z přidané hodnoty - str. 39
6.1 Předmět daně z přidané hodnoty - str. 39
6.2 Registrační povinnost plátce DPH  - str. 39
6.3 Ostatní k DPH  - str. 40
6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH)  - str. 41
6.5 Vedení evidence DPH  - str. 42
6.6 Sdružení (společnost) a DPH  - str. 43
7 Evidence dlouhodobého majetku  - str. 44
7.1 Oceňování dlouhodobého majetku  - str. 45
7.1.1 Ocenění pořizovací cenou  - str. 46
7.1.2 Ocenění vlastními náklady  - str. 46
7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění  - str. 47
7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou  - str. 47
7.2 Evidence dlouhodobého majetku  - str. 49
7.3 Odpisy dlouhodobého majetku  - str. 51
7.3.1 Rovnoměrné odpisování  - str. 52
7.3.2 Zrychlené odpisování  - str. 55
7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku  - str. 55
7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje  - str. 56
7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování  - str. 56
7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka  - str. 56
7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace  - str. 57
7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání  - str. 57
7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku  - str. 58
8 Evidence najatého majetku  - str. 59
8.1 Operativní leasing  - str. 59
8.2 Finanční leasing - str. 59
8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené  - str. 60
8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu  - str. 61
8.5 Způsob evidence najatého majetku - str. 62
8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním  - str. 62
9 Zásoby a jejich evidence  - str. 64
9.1 Vymezení zásob - str. 64
9.2 Oceňování zásob  - str. 64
9.3 Evidence zásob - str. 65
9.4 Přirozené úbytky a ztratné zásob  - str. 67
10 Zvířata  - str. 68
11 Krátkodobý finanční majetek  - str. 69
11.1 Korunová pokladna  - str. 69
11.2 Valutová pokladna  - str. 69
11.3 Ceniny - str. 70
11.4 Korunové bankovní účty  - str. 70
11.5 Devizové bankovní účty  - str. 70
11.6 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány  - str. 70
11.7 Virtuální měna - str. 71
11.8 Krátkodobé cenné papíry  - str. 71
12 Mzdová evidence  - str. 72
13 Rezervy a jejich evidence  - str. 76
13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku  - str. 76
13.2 Rezervy na pěstební činnost  - str. 78
13.3 Ostatní rezervy  - str. 78
14 Evidence jízd a ostatních skutečností  - str. 79
14.1 Evidence jízd  - str. 79
14.2 Silniční daň  - str. 82
14.3 Náhrady při použití motorového vozidla  - str. 82
14.4 Evidence ostatních skutečností  - str. 85
15 Vedení deníku příjmů a výdajů  - str. 86
15.1 Transakce před zahájením podnikání  - str. 86
15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období  - str. 88
15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů - str. 95
16 Minimum daňové optimalizace  - str. 98
17 Přechod z daňové evidence na účetnictví  - str. 99
18 Komplexní příklad  - str. 101
19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 128
19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání  - str. 128
19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/1 ZDP) - str. 128
19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela)  - str. 128
19.4 Školkovné – sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP)  - str. 129
19.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání  - str. 129
19.6 Bytová potřeba § 15/3 - str. 130
19.7 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – minimální zálohy  - str. 130
19.8 Lhůta pro podání daňového přiznání  - str. 131
19.9 Povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání  - str. 131
20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2018 - str. 133
20.1 Zadání příkladu  - str. 133
20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2018  - str. 134
Seznam literatury    - str. 144

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2020

Daňové a nedaňové náklady 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019. Zapracovány všechny aktuální změny Výklad v této publikaci reaguje ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.