Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. 

Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových odvodů.

V sedmém vydání byla publikace aktualizována nejnovějšími údaji a rozšířena o nové relevantní judikáty Soudního dvora EU.

autor: Jan Široký vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 10. 5. 2018, 384 stran
ISBN: 978-80-7502-274-5

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Motto - str. 11
O autorovi - str. 13
Předmluva k sedmému vydání- str. 15
Předmluva k prvnímu vydání- str. 21
Seznam zkratek- str. 23
1. Evropská unie a daně- str. 27
1.1 Vymezení základních pojmů- str. 27
1.1.1 Evropská integrace - str. 27
1.1.2 Daňová ustanovení v nejdůležitějších smlouvách Evropské unie - str. 28
1.1.3 Koordinace a harmonizace versus konkurence daňových systémů  - str. 32
1.1.4 Charakteristika a geneze daňových systémů členských států Evropské unie - str. 37
1.1.5 Daně jako příjem rozpočtu Evropské unie - str. 42
1.2 Nástroje daňové politiky Evropské unie- str. 46
1.2.1 Orgány Evropské unie - str. 46
1.2.2 Právní subjektivita Evropské unie a unijní právo - str. 49
1.2.3 Úloha Evropské komise v daňové harmonizaci - str. 53
1.2.4 Význam směrnic (direktiv) v daňové harmonizaci - str. 56
1.2.5 Úloha Soudního dvora Evropské unie v daňové harmonizaci - str. 60
1.2.6 Další nástroje a instituce relevantní pro daňovou harmonizaci - str. 64
2. Harmonizace a koordinace v oblasti přímých daní- str. 67
2.1 Charakteristika přímých daní v zemích Evropské unie - str. 67
2.2 Geneze a výsledky harmonizačních snah v oblasti přímých daní - str. 71
2.2.1 Vývoj daňové spolupráce u přímých daní - str. 71
2.2.2 Přímé daně a zajišťování svobod volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu - str. 86
2.2.3 Směrnice k přímým daním  - str. 101
2.2.4 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - str. 117
2.3 Současné iniciativy v oblasti přímých daní- str. 123
2.3.1 Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB) - str. 123
2.3.2 Zdanění finančního sektoru (FTT) - str. 127
2.3.3 Akční plán k erozi základů daně a převodu zisků (BEPS)  - str. 130
3. Harmonizace v oblasti obratových daní - daně z přidané hodnoty - str. 139
3.1 Charakteristika daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie - str. 140
3.2 Geneze a výsledky harmonizace v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 145
3.2.1 Směrnice k harmonizaci daně z přidané hodnoty - str. 145
3.2.2 Směrnice Rady 2006/112/ES jako zásadní dokument harmonizace daně z přidané hodnoty  - str. 149
3.2.3 Informační povinnosti k dani z přidané hodnoty a snaha o zamezení tzv. kolotočovým podvodům - str. 164
3.3 Současné iniciativy v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 174
3.3.1 Zelená kniha o DPH - str. 175
3.3.2 Akční plán v oblasti DPH - str. 179
3.3.3 Fiscalis 2014–2020 - str. 181
4. Harmonizace v oblasti akcízů - str. 183
4.1 Charakteristika akcízů v zemích Evropské unie- str. 183
4.2 Geneze a výsledky harmonizace v oblasti akcízů- str. 189
4.2.1 Strukturální směrnice k harmonizaci akcízů - str. 189
4.2.2 Směrnice o sazbách akcízů - str. 193
4.2.3 Informační povinnosti v oblasti akcízů - str. 202
4.3 Současné iniciativy v oblasti akcízů- str. 206
5. Daňové systémy jednotlivých členských zemí Evropské unie - str.  209
5.1 Belgie - str. 211
5.1.1 Přímé daně důchodové - str. 211
5.1.2 Přímé daně majetkové - str. 215
5.1.3 Nepřímé daně - str. 216
5.2 Bulharsko - str. 218
5.2.1 Přímé daně důchodové - str. 218
5.2.2 Přímé daně majetkové - str. 220
5.2.3 Nepřímé daně - str. 221
5.3 Česká republika - str. 222
5.3.1 Přímé daně důchodové - str. 222
5.3.2 Přímé daně majetkové - str. 225
5.3.3 Nepřímé daně - str. 226
5.4 Dánsko - str. 227
5.4.1 Přímé daně důchodové - str.  227
5.4.2 Přímé daně majetkové - str. 230
5.4.3 Nepřímé daně - str. 231
5.5 Estonsko - str. 232
5.5.1 Přímé daně důchodové - str. 232
5.5.2 Přímé daně majetkové - str. 234
5.5.3 Nepřímé daně - str. 235
5.6 Finsko - str. 236
5.6.1 Přímé daně důchodové - str. 236
5.6.2 Přímé daně majetkové - str. 238
5.6.3 Nepřímé daněv240
5.7 Francie - str. 241
5.7.1 Přímé daně důchodové  - str. 241
5.7.2 Přímé daně majetkové - str. 245
5.7.3 Nepřímé daně - str. 245
5.8 Chorvatsko - str. 247
5.8.1 Přímé daně důchodové - str. 247
5.8.2 Přímé daně majetkové - str. 249
5.8.3 Nepřímé daně - str. 249
5.9 Irsko - str. 250
5.9.1 Přímé daně důchodové  - str. 250
5.9.2 Přímé daně majetkové - str. 252
5.9.3 Nepřímé daně - str. 253
5.10 Itálie - str. 254
5.10.1 Přímé daně důchodové - str. 254
5.10.2 Přímé daně majetkové - str. 256
5.10.3 Nepřímé daně  - str. 257
5.11 Kypr - str. 258
5.11.1 Přímé daně důchodové - str. 258
5.11.2 Přímé daně majetkové - str. 260
5.11.3 Nepřímé daně  - str. 261
5.12 Litva - str. 262
5.12.1 Přímé daně důchodové - str. 262
5.12.2 Přímé daně majetkovév265
5.12.3 Nepřímé daně - str. 265
5.13 Lotyšsko - str. 267
5.13.1 Přímé daně důchodové  - str. 267
5.13.2 Přímé daně majetkové - str. 270
5.13.3 Nepřímé daně - str. 270
5.14 Lucemburskov272
5.14.1 Přímé daně důchodové - str. 272
5.14.2 Přímé daně majetkové - str. 275
5.14.3 Nepřímé daně - str. 276
5.15 Maďarsko - str. 278
5.15.1 Přímé daně důchodovév278
5.15.2 Přímé daně majetkové - str. 280
5.15.3 Nepřímé daněv280
5.16 Malta - str. 282
5.16.1 Přímé daně důchodové - str. 282
5.16.2 Přímé daně majetkové - str. 285
5.16.3 Nepřímé daně - str. 285
5.17 Německo - str. 287
5.17.1 Přímé daně důchodové - str. 287
5.17.2 Přímé daně majetkové - str. 290
5.17.3 Nepřímé daně - str. 291
5.18 Nizozemsko - str. 292
5.18.1 Přímé daně důchodové - str. 292
5.18.2 Přímé daně majetkové - str. 295
5.18.3 Nepřímé daně  - str. 296
5.19 Polsko - str. 297
5.19.1 Přímé daně důchodové - str. 297
5.19.2 Přímé daně majetkové - str. 300
5.19.3 Nepřímé daně  - str. 301
5.20 Portugalsko  - str. 303
5.20.1 Přímé daně důchodové - str. 303
5.20.2 Přímé daně majetkové - str. 306
5.20.3 Nepřímé daně - str. 306
5.21 Rakousko - str. 307
5.21.1 Přímé daně důchodové - str.  307
5.21.2 Přímé daně majetkové  - str. 311
5.21.3 Nepřímé daně - str. 311
5.22 Rumunsko - str. 313
5.22.1 Přímé daně důchodové - str. 313
5.22.2 Přímé daně majetkové - str. 315
5.22.3 Nepřímé daně - str. 315
5.23 Řecko - str. 316
5.23.1 Přímé daně důchodové - str. 316
5.23.2 Přímé daně majetkové - str. 318
5.23.3 Nepřímé daně - str. 319
5.24 Slovensko - str. 320
5.24.1 Přímé daně důchodové - str. 320
5.24.2 Přímé daně majetkové  - str. 324
5.24.3 Nepřímé daně - str. 324
5.25 Slovinsko - str.  325
5.25.1 Přímé daně důchodové - str.  325
5.25.2 Přímé daně majetkové - str. 327
5.25.3 Nepřímé daně - str. 328
5.26 Španělsko - str. 329
5.26.1 Přímé daně důchodové - str. 329
5.26.2 Přímé daně majetkové - str. 333
5.26.3 Nepřímé daně  - str. 335
5.27 Švédsko - str. 336
5.27.1 Přímé daně důchodové  - str. 336
5.27.2 Přímé daně majetkové - str. 339
5.27.3 Nepřímé daně - str. 339
5.28 Velká Británie- str. 340
5.28.1 Přímé daně důchodové - str. 340
5.28.2 Přímé daně majetkové - str. 342
5.28.3 Nepřímé daně - str. 343
Přílohy - str. 345
Seznam příloh - str. 345
Použité prameny- str.  373
Publikace - str. 373
Předchozí vydání publikace - str. 374
Články, vědecké statě - str. 375
Elektronické zdroje - str. 376
Resumé  - str. 377
Summary - str. 379
Rejstřík - str. 381

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Evropská unie po brexitu

Evropská unie po brexitu

Václav Šmejkal (ed), Olga Francová, Michael Kohajda, Richard Král, Tereza Kunertová - Wolters Kluwer, a. s.

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková - Anag, spol. s r. o.

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Úplné aktuální znění daňového ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Petra Kamínková - BOVA POLYGON

Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu. Reaguje tak na evropskou směrnici, která po členských státech EU požaduje zavedení „obecného pravidla proti zneužívání“, označovaného anglickou zkratkou GAAR, nejpozději do konce roku 2018. Monografie se ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.