Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cizinci a daně, 5. vydání

Cizinci a daně, 5. vydání

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, následně pak z pohledu domácího zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rovněž jsou popsány procesní povinnosti podle daňového řádu. Poslední kapitola se věnuje sociálnímu zabezpečení v Evropské Unii. 

V publikaci naleznete názorné příklady včetně podrobných výpočtů z praxe.  Ke čtenáři se tak dostává komplexně popsaný postup u jednotlivých situací různých typů osob majících rozličné příjmy v České republice. 

autor: Magdaléna Vyškovská vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 10. 2018, 260 stran
ISBN: 978-80-7598-029-8

Cena: 398 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. XV
1 Hlavní principy zdaňování fyzických osob v České republice - str. 1
1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti se zaměřením na zdaňování cizinců - str. 2
1.2 Určení daňové rezidence v České republice - str. 2
1.2.1 Určení daňové rezidence podle ZDP - str. 3
1.2.2 Postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právním řádu - str. 7
1.2.3 Určení daňové rezidence podle smluv o zamezení dvojího zdanění - str. 9
1.3 Popis hlavních principů zdaňování fyzických osob v České republice - str. 17
1.3.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob – stručný popis jednotlivých druhů příjmů  - str. 18
1.3.2 Nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP) - str. 18
1.3.3 Sleva na poplatníka, na manželku, na osoby pobírající invalidní důchod a držitele ZTP/P, sleva na studenta (§ 35ba ZDP) - str. 24
1.3.3.1 Slevy, které mohou uplatnit daňoví rezidenti i daňoví nerezidenti bez omezení - str. 24
1.3.3.2 Slevy, které mohou uplatnit daňoví rezidenti a daňoví nerezidenti jen ve vybraných případech - str. 24
1.3.4 Sleva za umístění dítěte (§ 35bb ZDP) - str. 26
1.3.5 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c ZDP) - str. 26
1.3.6 Sazba daně (§ 16 ZDP) - str. 27
1.4 Určení příjmu ze zdroje na území České republiky podle ZDP - str. 28
2 Různé kategorie fyzických osob z pohledu rozdílnosti jejich povinností na území ČR a zdaňování – stručný popis - str. 39
2.1 Zaměstnanec - str. 40
2.1.1 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem na území České republiky - str. 52
2.1.2 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem mimo území České republiky - str. 52
2.1.2.1 Zaměstnanec vykonává závislou činnost u odštěpného závodu zahraničního zaměstnavatele - str. 52
2.1.2.2 Zaměstnanec je svým zahraničním zaměstnavatelem, který ho řídí, vyslán do České republiky poskytovat služby - str. 53
2.1.2.3 Zaměstnanec vykonává závislou činnost v režimu tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly - str. 55
2.2 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 60
2.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové statutárních orgánů obchodních  - str. 65
2.4 Společníci a akcionáři obchodních společností - str. 66
2.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku  - str. 67
2.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu - str. 67
2.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 68
3 Specifika zdanění každé z kategorií fyzických osob - str. 69
3.1 Zaměstnanec - str. 70
3.1.1 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm v České republice - str. 87
3.1.2 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky - str. 89
3.1.2.1 Zaměstnanec vykonává závislou činnost u odštěpného závodu zahraničního zaměstnavatele umístěného v ČR - str. 89
3.1.2.2 Zaměstnanec je svým zahraničním zaměstnavatelem, který ho řídí, vyslán do České republiky poskytovat služby  - str. 90
3.1.2.3 Zaměstnanec vykonává závislou činnost v režimu tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly - str. 91
3.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 98
3.2.1 Osoba, která vykonává činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného v České republice  - str. 99
3.2.2 Osoba, která vykonává činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného mimo Českou republiku - str. 102
3.2.3 Advokát, daňový poradce - str. 104
3.2.4 Sportovci, herci, zpěváci - str. 106
3.2.5 Autoři - str. 110
3.3 Členové orgánů právnických osob včetně jednatelů - str. 113
3.4 Společníci a akcionáři obchodních společností  - str. 119
3.4.1 Závislá činnost (§ 6 ZDP) - str. 119
3.4.2 Příjmy OSVČ (§ 7 ZDP)  - str. 120
3.4.3 Příjmy podle § 8 ZDP  - str. 123
3.4.4 Příjmy podle § 10 - str. 125
3.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z kapitálového majetku - str. 130
3.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu - str. 133
3.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 137
4 Zamezení dvojího zdanění  - str. 147
5 Procesní povinnosti s ohledem na každou z uvedených kategorií fyzických osob - str. 157
5.1 Registrace k dani z příjmů fyzických osob - str. 158
5.1.1 Zaměstnanci - str. 160
5.1.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 161
5.1.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové statutárních orgánů obchodních společností - str. 162
5.1.4 Společníci a akcionáři obchodních společností  - str. 162
5.1.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku - str. 163
5.1.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu - str. 163
5.1.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 163
5.2 Povinnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 163
5.2.1 Zaměstnanci - str. 168
5.2.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 169
5.2.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové orgánů obchodních společností  - str. 170
5.2.4 Společníci a akcionáři obchodních společností - str. 170
5.2.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku - str. 171
5.2.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu  - str. 172
5.2.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 173
5.3 Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob - str. 173
5.3.1 Zaměstnanci - str. 175
5.3.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 176
5.3.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové statutárních orgánů obchodních společností - str. 177
5.3.4 Společníci a akcionáři obchodních společností - str. 177
5.3.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku  - str. 178
5.3.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu - str. 178
5.3.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 179
5.4 Oznámení o osvobozených příjmech  - str. 179
5.5 Přepočet příjmů v cizí měně  - str. 180
6 Povinnosti plátců příjmů z pohledu zákona o daních z příjmů  - str. 181
6.1 Zaměstnavatelé, kteří mají sídlo nebo bydliště na území České republiky - str. 182
6.2 Zaměstnavatelé, kteří mají sídlo nebo bydliště mimo území České republiky  - str. 188
6.2.1 Zaměstnavatel, který je odštěpným závodem - str. 188
6.2.2 Zahraniční zaměstnavatel, který vyslal zaměstnance, kterého řídí, do České republiky poskytovat služby - str. 189
6.2.3 Zaměstnavatel se sídlem nebo bydlištěm v ČR, který uzavřel smlouvu o mezinárodním pronájmu
pracovní síly - str. 189
6.3 Plátci, kteří vyplácejí příjmy, z nichž jsou povinni vybrat daň srážkou podle zvláštní sazby - str. 191
6.4 Plátci, kteří jsou povinni provádět zajištění daně - str. 196
6.5 Oznamovací povinnost - str. 198
7 Sociální zabezpečení v EU, EHP a Švýcarsku - str. 199
7.1 Základní principy - str. 200
7.2 Definice některých výrazů používaných v Nařízeních - str.  203
7.3 Základní principy určení příslušnosti k právním předpisům - str. 205
7.3.1 Zaměstnanci vykonávající činnost v jednom Členském státě - str. 206
7.3.2 Osoba samostatně výdělečně činná na území jednoho Členského státu  - str. 208
7.3.3 Vyslání zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné - str. 208
7.3.3.1 Vyslaní zaměstnanci - str. 208
7.3.3.2 Vyslané osoby samostatně výdělečně činné - str. 210
7.3.4 Zaměstnanci vykonávající činnost ve dvou nebo více Členských státech  - str. 211
7.3.4.1 Zaměstnanci vykonávající činnost ve dvou
nebo více Členských státech - str. 212
7.3.4.1.1 Ve státě bydliště je vykonávána podstatná část činnosti - str. 212
7.3.4.1.2 Ve státě bydliště není vykonávána podstatná část činnosti - str. 213
7.3.5 Osoba samostatně výdělečně činná na území dvou a více Členských států  - str. 216
7.4 Kombinace výkonu zaměstnání v jednom Členském státě a činnosti osob samostatně výdělečně činných v druhém Členském státě  - str. 218
7.5 Zvláštní případy souběžně vykonávané činnosti ve dvou a více Členských státech - str. 220
7.6 Výjimka z pravidel pro určení použitelných právních předpisů - str. 221
7.7 Nezaopatření rodinní příslušníci - str. 222
7.8 Povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných - str. 223
7.8.1 Povinnosti zaměstnanců - str. 223
7.8.2 Povinnosti zaměstnavatelů - str. 223
7.8.3 Povinnosti osob samostatně výdělečně činných - str. 224
7.9 Platnost formulářů E 101 vystavených podle Původních nařízení - str. 225
Příloha 1 - str. 226
Věcný rejstřík  - str. 231

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Veronika Dvořáková, Marcel Pitteling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary) či pravidla nízké kapitalizace. Nechybí ani ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2018

Daně z příjmů s komentářem 2018

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická populárně-odborná publikace vychází v již 17. vydání, tentokrát pro zdaňovací období let 2017 a 2018. Srozumitelnou formou seznamuje s níže uvedenými zákony, a to prostřednictvím podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením zákonů, výňatků ze souvisejících zákonů a ...

Cena: 959 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2018

Meritum - Daň z příjmů 2018

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z příjmů 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.