Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cizinci a daně, 5. vydání

Cizinci a daně, 5. vydání

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, následně pak z pohledu domácího zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rovněž jsou popsány procesní povinnosti podle daňového řádu. Poslední kapitola se věnuje sociálnímu zabezpečení v Evropské Unii. 

V publikaci naleznete názorné příklady včetně podrobných výpočtů z praxe.  Ke čtenáři se tak dostává komplexně popsaný postup u jednotlivých situací různých typů osob majících rozličné příjmy v České republice. 

autor: Magdaléna Vyškovská vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 10. 2018, 260 stran
ISBN: 978-80-7598-029-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. XV
1 Hlavní principy zdaňování fyzických osob v České republice - str. 1
1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti se zaměřením na zdaňování cizinců - str. 2
1.2 Určení daňové rezidence v České republice - str. 2
1.2.1 Určení daňové rezidence podle ZDP - str. 3
1.2.2 Postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právním řádu - str. 7
1.2.3 Určení daňové rezidence podle smluv o zamezení dvojího zdanění - str. 9
1.3 Popis hlavních principů zdaňování fyzických osob v České republice - str. 17
1.3.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob – stručný popis jednotlivých druhů příjmů  - str. 18
1.3.2 Nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP) - str. 18
1.3.3 Sleva na poplatníka, na manželku, na osoby pobírající invalidní důchod a držitele ZTP/P, sleva na studenta (§ 35ba ZDP) - str. 24
1.3.3.1 Slevy, které mohou uplatnit daňoví rezidenti i daňoví nerezidenti bez omezení - str. 24
1.3.3.2 Slevy, které mohou uplatnit daňoví rezidenti a daňoví nerezidenti jen ve vybraných případech - str. 24
1.3.4 Sleva za umístění dítěte (§ 35bb ZDP) - str. 26
1.3.5 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c ZDP) - str. 26
1.3.6 Sazba daně (§ 16 ZDP) - str. 27
1.4 Určení příjmu ze zdroje na území České republiky podle ZDP - str. 28
2 Různé kategorie fyzických osob z pohledu rozdílnosti jejich povinností na území ČR a zdaňování – stručný popis - str. 39
2.1 Zaměstnanec - str. 40
2.1.1 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem na území České republiky - str. 52
2.1.2 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem mimo území České republiky - str. 52
2.1.2.1 Zaměstnanec vykonává závislou činnost u odštěpného závodu zahraničního zaměstnavatele - str. 52
2.1.2.2 Zaměstnanec je svým zahraničním zaměstnavatelem, který ho řídí, vyslán do České republiky poskytovat služby - str. 53
2.1.2.3 Zaměstnanec vykonává závislou činnost v režimu tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly - str. 55
2.2 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 60
2.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové statutárních orgánů obchodních  - str. 65
2.4 Společníci a akcionáři obchodních společností - str. 66
2.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku  - str. 67
2.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu - str. 67
2.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 68
3 Specifika zdanění každé z kategorií fyzických osob - str. 69
3.1 Zaměstnanec - str. 70
3.1.1 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm v České republice - str. 87
3.1.2 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky - str. 89
3.1.2.1 Zaměstnanec vykonává závislou činnost u odštěpného závodu zahraničního zaměstnavatele umístěného v ČR - str. 89
3.1.2.2 Zaměstnanec je svým zahraničním zaměstnavatelem, který ho řídí, vyslán do České republiky poskytovat služby  - str. 90
3.1.2.3 Zaměstnanec vykonává závislou činnost v režimu tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly - str. 91
3.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 98
3.2.1 Osoba, která vykonává činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného v České republice  - str. 99
3.2.2 Osoba, která vykonává činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného mimo Českou republiku - str. 102
3.2.3 Advokát, daňový poradce - str. 104
3.2.4 Sportovci, herci, zpěváci - str. 106
3.2.5 Autoři - str. 110
3.3 Členové orgánů právnických osob včetně jednatelů - str. 113
3.4 Společníci a akcionáři obchodních společností  - str. 119
3.4.1 Závislá činnost (§ 6 ZDP) - str. 119
3.4.2 Příjmy OSVČ (§ 7 ZDP)  - str. 120
3.4.3 Příjmy podle § 8 ZDP  - str. 123
3.4.4 Příjmy podle § 10 - str. 125
3.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z kapitálového majetku - str. 130
3.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu - str. 133
3.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 137
4 Zamezení dvojího zdanění  - str. 147
5 Procesní povinnosti s ohledem na každou z uvedených kategorií fyzických osob - str. 157
5.1 Registrace k dani z příjmů fyzických osob - str. 158
5.1.1 Zaměstnanci - str. 160
5.1.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 161
5.1.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové statutárních orgánů obchodních společností - str. 162
5.1.4 Společníci a akcionáři obchodních společností  - str. 162
5.1.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku - str. 163
5.1.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu - str. 163
5.1.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 163
5.2 Povinnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 163
5.2.1 Zaměstnanci - str. 168
5.2.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 169
5.2.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové orgánů obchodních společností  - str. 170
5.2.4 Společníci a akcionáři obchodních společností - str. 170
5.2.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku - str. 171
5.2.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu  - str. 172
5.2.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 173
5.3 Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob - str. 173
5.3.1 Zaměstnanci - str. 175
5.3.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 176
5.3.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové statutárních orgánů obchodních společností - str. 177
5.3.4 Společníci a akcionáři obchodních společností - str. 177
5.3.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku  - str. 178
5.3.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu - str. 178
5.3.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy - str. 179
5.4 Oznámení o osvobozených příjmech  - str. 179
5.5 Přepočet příjmů v cizí měně  - str. 180
6 Povinnosti plátců příjmů z pohledu zákona o daních z příjmů  - str. 181
6.1 Zaměstnavatelé, kteří mají sídlo nebo bydliště na území České republiky - str. 182
6.2 Zaměstnavatelé, kteří mají sídlo nebo bydliště mimo území České republiky  - str. 188
6.2.1 Zaměstnavatel, který je odštěpným závodem - str. 188
6.2.2 Zahraniční zaměstnavatel, který vyslal zaměstnance, kterého řídí, do České republiky poskytovat služby - str. 189
6.2.3 Zaměstnavatel se sídlem nebo bydlištěm v ČR, který uzavřel smlouvu o mezinárodním pronájmu
pracovní síly - str. 189
6.3 Plátci, kteří vyplácejí příjmy, z nichž jsou povinni vybrat daň srážkou podle zvláštní sazby - str. 191
6.4 Plátci, kteří jsou povinni provádět zajištění daně - str. 196
6.5 Oznamovací povinnost - str. 198
7 Sociální zabezpečení v EU, EHP a Švýcarsku - str. 199
7.1 Základní principy - str. 200
7.2 Definice některých výrazů používaných v Nařízeních - str.  203
7.3 Základní principy určení příslušnosti k právním předpisům - str. 205
7.3.1 Zaměstnanci vykonávající činnost v jednom Členském státě - str. 206
7.3.2 Osoba samostatně výdělečně činná na území jednoho Členského státu  - str. 208
7.3.3 Vyslání zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné - str. 208
7.3.3.1 Vyslaní zaměstnanci - str. 208
7.3.3.2 Vyslané osoby samostatně výdělečně činné - str. 210
7.3.4 Zaměstnanci vykonávající činnost ve dvou nebo více Členských státech  - str. 211
7.3.4.1 Zaměstnanci vykonávající činnost ve dvou
nebo více Členských státech - str. 212
7.3.4.1.1 Ve státě bydliště je vykonávána podstatná část činnosti - str. 212
7.3.4.1.2 Ve státě bydliště není vykonávána podstatná část činnosti - str. 213
7.3.5 Osoba samostatně výdělečně činná na území dvou a více Členských států  - str. 216
7.4 Kombinace výkonu zaměstnání v jednom Členském státě a činnosti osob samostatně výdělečně činných v druhém Členském státě  - str. 218
7.5 Zvláštní případy souběžně vykonávané činnosti ve dvou a více Členských státech - str. 220
7.6 Výjimka z pravidel pro určení použitelných právních předpisů - str. 221
7.7 Nezaopatření rodinní příslušníci - str. 222
7.8 Povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných - str. 223
7.8.1 Povinnosti zaměstnanců - str. 223
7.8.2 Povinnosti zaměstnavatelů - str. 223
7.8.3 Povinnosti osob samostatně výdělečně činných - str. 224
7.9 Platnost formulářů E 101 vystavených podle Původních nařízení - str. 225
Příloha 1 - str. 226
Věcný rejstřík  - str. 231

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2019

Meritum - Daň z příjmů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková - Wolters Kluwer, a. s.

Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle ustanovení zákona o daních z příjmů. Vysvětluje ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2019

Daňová evidence podnikatelů 2019

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2019

Daňové a nedaňové náklady 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.