Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady v 326 příkladech, 9. vydání

Cestovní náhrady v 326 příkladech, 9. vydání

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně služebních cest) a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů.

Komplexní řešení cestovních náhrad včetně souvisejících oblastí

Tato příručka předkládá výklad problematiky cestovních náhrad včetně řešení souvisejících oblastí, jako např. vznik práce přesčas na pracovní cestě, dovolená před, po a během pracovní cesty, současné poskytnutí stravného a menu stravenek i stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, používání soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě a s tím související povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance včetně daně silniční, v právním stavu platném k 1. 1. 2018.

Řešení cestovních náhrad od A do Z v příkladech

Autor podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad, uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických příkladů týkajících se jednotlivých etap pracovních cest – od sjednání místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění místa pravidelného pracoviště a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, stanovení podmínek konání pracovní cesty, prokazování a stanovení výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje a postupu při jejím neposkytnutí až po vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky včetně s tím souvisejících účetních případů uskutečněných v cizí měně.

Srozumitelné a přehledné členění pro snadnou orientaci

Komentář je proveden ne po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout až po daňové řešení příslušných případů. Kromě toho autor podrobně uvádí činnosti zaměstnavatele související s vysláním zaměstnance na pracovní cestu a po ní i povinnosti zaměstnance.

autor: Ing. Karel Janoušek vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 560 stran
ISBN: 978-80-7554-113-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní slovo autora - str. 17
Použité zkratky - str. 19
ÚČTY POUŽITÉ V PŘÍKLADECH - str. 20
1. ÚVOD - str. 21
1.1 Základní předpisy - str. 22
1.2 Základní pojmy - str. 27
1.3 Základní zásady - str. 30
1.3.1 Cestovní náhrady hradí zaměstnavatel - str. 30
1.3.2 Možná úprava výše cestovních náhrad - str. 31
1.3.3 Daňová uznatelnost cestovních náhrad a oprávněnost čerpání rozpočtu - str. 32
1.3.4 Prokazatelnost - str. 35
1.3.5 Každá pracovní cesta samostatně- str. 38
2. KOMU CESTOVNÍ NÁHRADY PŘÍSLUŠÍ - str. 38
2.1 Zaměstnanci - str. 40
2.2 Zaměstnanci z hlediska ZDP - str. 42
2.3 Zaměstnanci – cizinci - str. 46
2.4 Jiné osoby - str. 50
2.5 Obchodní a jiné smluvní vztahy - str. 53
2.6 Zahraniční experti - str. 57
2.7 Fyzická osoba – podnikatel - str. 58
3. KDY A CO ZAMĚSTNANCI PŘÍSLUŠÍ- str. 59
3.1 Cesty, při nichž zaměstnanci cestovní náhrady přísluší - str. 59
3.2 Druhy cestovních náhrad- str. 61
3.3 Financování cestovních náhrad - str. 63
4. PRACOVNÍ CESTY - str. 69
4.1 Výkon práce - str. 71
4.2 Místo výkonu práce - str. 77
4.3 Pravidelné pracoviště- str. 78
4.3.1 Sjednání pravidelného pracoviště - str. 79
4.3.2 Nesjednané pravidelné pracoviště - str. 84
4.4 Cesty na pravidelné pracoviště mimo rozvrh směn - str. 113
4.5 Cesty při práci z domova, na dálku - str. 121
4.6 Cesta zaměstnance k výkonu práce do jeho bydliště - str. 123
4.7 Pracovní cesty agenturních zaměstnanců - str. 126
5. OSTATNÍ CESTY - str. 130
5.1 Cestovní náhrady při přeložení zaměstnance - str. 130
5.2 Cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli - str. 131
5.3 Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání - str. 132
5.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 134
5.5 Cesty k návštěvě člena rodiny - str. 135
6. PODMÍNKY KONÁNÍ PRACOVNÍ CESTY - str. 138
6.1 Rozhodnutí o pracovní cestě- str. 144
6.2 Místo nástupu a ukončení pracovní cesty - str. 155
6.3 Způsob dopravy - str. 173
6.4 Způsob ubytování - str. 174
6.5 Doba trvání pracovní cesty - str. 174
6.6 Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance - str. 178
6.7 Vnitřní předpis o cestovních náhradách - str. 191
6.8 Tiskopis cestovní příkaz - str. 194
7. NÁHRADA JÍZDNÍCH VÝDAJŮ - str. 203
7.1 Hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy a taxislužba - str. 205
7.2 Místní hromadná doprava - str. 212
7.3 Silniční motorová vozidla - str. 223
7.3.1 Vozidlo zaměstnavatele - str. 224
7.3.2 Vozidlo zaměstnance - str. 226
7.3.3 Vozidlo podnikatele - str. 250
7.4 Jiný než určený dopravní prostředek - str. 257
7.5 Neurčený dopravní prostředek - str. 262
8. NÁHRADA VÝDAJŮ ZA UBYTOVÁNÍ- str. 264
8.1 Přechodné ubytování - str. 267
9. NUTNÉ VEDLEJŠÍ VÝDAJE - str. 270
10. STRAVNÉ PŘI TUZEMSKÉ PRACOVNÍ CESTĚ - str. 279
10.1 Výše stravného - str. 282
10.2 Stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 287
10.2.1 Snížení stravného ve státní a příspěvkové sféře - str. 290
10.2.2 Snížení stravného v podnikatelské sféře - str. 291
10.3 Hodnota stravy poskytnuté na pracovní cestě - str. 301
10.4 Stravné při výkonu práce v bydlišti - str. 303
10.5 Stravné podnikatele - str. 304
10.6 Strava, stravné a menu stravenky - str. 305
10.6.1 Příspěvkové organizace - str. 309
11. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY - str. 317
11.1 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě - str. 321
11.2 Zahraniční stravné - str. 323
11.2.1 Vznik práva na stravné za cestu na území České republiky - str. 325
11.2.2 Výše zahraničního stravného - str. 326
11.2.3 Doba, za kterou zaměstnanci zahraniční stravné nepřísluší - str. 329
11.2.4 Základní sazba zahraničního stravného - str. 330
11.2.5 Postup při stanovení výše zahraničního stravného - str. 331
11.3 Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 333
11.3.1 Snížení zahraničního stravného ve státní a příspěvkové sféře- str. 334
11.3.2 Snížení zahraničního stravného v podnikatelské sféře - str. 335
11.4 Příklady - str. 336
11.5 Kapesné - str. 381
12. ZÁLOHA NA PRACOVNÍ CESTU, JEJÍ VYÚČTOVÁNÍ, VYPOŘÁDÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ - str. 387
12.1 Záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje - str. 387
12.1.1 Postup při neposkytnutí zálohy - str. 390
12.1.2 Záloha na jiné výdaje - str. 390
12.2 Vyúčtování cestovních náhrad - str. 392
12.2.1 Zjištění výše doplatku nebo přeplatku - str. 394
12.2.2 Používání kurzů v etapě vyúčtování - str. 395
12.3 Používání platebních karet - str. 408
12.3.1 Firemní platební karta - str. 408
12.3.2 Soukromá platební karta - str. 411
12.4 Vypořádání nároku zaměstnance - str. 416
12.4.1 Zaokrouhlování - str. 418
12.5 Účtování o cestovních náhradách- str. 426
12.5.1 Používání kurzů při účtování - str. 427
12.5.2 Rozdíly mezi kurzy používanými při vyúčtování a při účtování - str. 430
12.5.3 Valutová pokladna - str. 433
12.6 Souhrnné příklady - str. 440
13. PAUŠALIZACE CESTOVNÍCH NÁHRAD - str. 452
14. DALŠÍ SOUVISLOSTI - str. 459
14.1 Doba výkonu práce a práce přesčas na pracovní cestě - str. 459
14.2 Ostatní souvislosti v příkladech - str. 467
14.3 Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů - str. 479
15. DAŇ SILNIČNÍ - str. 480
15.1 Předmět daně silniční - str. 481
15.2 Poplatník daně - str. 483
15.3 Výše daně a zálohy na daň- str. 487
15.4 Příklady - str. 488
PŘÍLOHY - str. 493
Vnitřní směrnice č. …, o poskytování cestovních náhrad (Vzor) - str. 494
Cestovní příkaz (Vzor) - str. 508
Cestovní příkaz zahraniční pracovní cesta (Vzor) - str. 512
Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad (Vzor) - str. 516
Vnitřní směrnice č. … Náhrady za opotřebení vlastních předmětů (Vzor) - str. 518
Vybraná ustanovení ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - str. 519
Vybraná ustanovení ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - str. 543
Vybraná ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů - str. 549
Vyhláška č. 401/2017 Sb., platná pro rok 2018 - str. 553
Vyhláška č. 463/2017 Sb., platná pro rok 2018 - str. 559
1 Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 42
2 Cestovní náhrady jednatele a společníka s. r. o. - str. 44
3 Cestovní náhrady členů orgánů vysoké školy- str. 45
4 Akademický pracovník jiné vysoké školy - str. 45
5 Zaměstnanci – cizinci a jejich cesty do ciziny - str. 49
6 Člen maturitní komise - str. 52
7 Použití soukromého auta členem maturitní komise - str. 52
8 Cestovní náhrady člena spolku - str. 55
9 Cestovní náhrady při tzv. nepojmenované smlouvě - str. 56
10 Cestovní náhrady v rámci mezinárodních projektů - str. 66
11 Cestovní náhrady z grantu - str. 67
12 Zahraniční stravné ze dvou projektů - str. 68
13 Jazykový kurz - str. 75
14 Školení za účelem prohloubení kvalifikace - str. 75
15 Cestovní náhrady při školení během dovolené - str. 76
16 Cesta zaměstnance na zaškolení - str. 76
17 Potvrzení o účasti na výuce při zvyšování kvalifikace - str. 77
18 Pravidelné pracoviště ve vnitřní směrnici - str. 102
19 Cesty s dětmi mimo budovu MŠ - str. 102
20 Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště v bydlišti - str. 103
21 Místo výkonu práce v bydlišti a provozovně - str. 103
22 Školení v sobotu - str. 104
23 Tři místa výkonu práce a pravidelného pracoviště v obci - str. 105
24 Místo výkonu práce obec a konkrétní místo pravidelného pracoviště - str. 105
25 Místo výkonu práce Praha - str. 106
26 Dvě obce jako místa výkonu práce - str. 107
27 Více odloučených pracovišť - str. 107
28 Místo výkonu práce sjednáno s řidičem šířeji než obec - str. 108
29 Místo výkonu práce kraj, pravidelné pracoviště nesjednáno - str. 109
30 Místo nejčastějších začátků cest k výkonu práce - str. 109
31 Cesty obchodního zástupce po České republice - str. 110
32 Pracovní cesty stavebního dělníka - str. 110
33 Cesty po obci bez cestovních náhrad - str. 111
34 Cesty bez cestovních náhrad (pravidelná pracoviště v několika obcích) - str. 112
35 Cesty do práce v sobotu a neděli - str. 115
36 Doba výkonu práce při cestě k výkonu práce mimo rozvrh směn - str. 116
37 Školení mimo pracovní dobu - str. 116
38 Výkon práce při pracovní pohotovosti - str. 117
39 Mimořádný výkon práce mimo rozvrh směn - str. 118
40 Mimořádný výkon práce v třísměnném provozu - str. 118
41 Cestovní náhrady při práci přesčas - str. 119
42 Cestovní náhrady při práci v obci mimo rozvrh směn - str. 120
43 Sportovní akce na školním hřišti v sobotu - str. 120
44 Inventura v sobotu - str. 121
45 Cesty při práci z domova nebo na dálku - str. 122
46 Výkon práce v bydlišti zaměstnance - str. 124
47 Výkon práce v bydlišti v zahraničí - str. 125
48 Cesta agenturního zaměstnance mimo pracoviště uživatele - str. 129
49 Cestovní náhrady při přijetí - str. 133
50 Zahraniční cestovní náhrady sjednané při přijetí - str. 134
51 Jízdní výdaje při návštěvě člena rodiny - str. 137
52 Návštěva rodiny v zahraničí - str. 137
53 Souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu - str. 145
54 Pracovní cesta ředitele - str. 146
55 Příkaz pro více pracovních cest - str. 146
56 Cestovní příkaz u pravidelných cest - str. 147
57 Nulový cestovní příkaz - str. 148
58 Krátká pracovní cesta služebním autem- str. 148
59 Hromadný příkaz k pracovní cestě - str. 150
60 Podmínky pracovní cesty určené v plánu hromadné akce - str. 151
61 Více pracovních cest v jednom dni - str. 152
62 Počátek pracovní cesty den předem - str. 152
63 Cesta do zahraničí v sobotu - str. 153
64 Dvě pracovní cesty za sebou- str. 153
65 Navazující pracovní cesty - str. 154
66 Rozhodnutí o pracovní cestě při pohotovosti - str. 154
67 Místo nástupu na pracovní cestu - str. 164
68 Počátek a konec cesty - str. 165
69 Jiné místo nástupu a ukončení cesty než bydliště - str. 165
70 Místo nástupu v jiné obci - str. 166
75 Volba místa nástupu a ukončení pracovní cesty - str. 166
72 Neurčené místo nástupu na pracovní cestu - str. 167
73 Začátek pracovní cesty v obci, která je pravidelným pracovištěm - str. 168
74 Cesta po městě při použití vlaku - str. 168

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.